l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging - leerling

Veelgestelde vragen en nieuws over het coronavirus

www.stjansdal.nl/corona
St Jansdal breidt zorg in Zeewolde uit

St Jansdal breidt zorg in Zeewolde uit

Vanaf 25 oktober kunnen inwoners van Zeewolde dichtbij huis terecht voor het laten maken van röntgenfoto’s, voor bloedafname en het spreekuur van de verpleegkundig specialist hartfalen. Ziekenhuis St Jansdal heeft in het nieuwe gezondheidscentrum MC Waterland hiervoor eigen ruimtes ingericht. Arend Jan Poelarends, lid raad van bestuur van St Jansdal, knipte symbolisch een lint door. Met deze handeling is de uitbreiding van de zorg in Zeewolde een feit.

St Jansdal locatie Lelystad

Snel terecht voor inhaalzorg

In de media wordt al langere tijd veel aandacht geschonken aan het thema inhaalzorg. Door corona zijn de wachtlijsten in de ziekenhuizen enorm opgelopen. Dat is echter niet overal zo. Ziekenhuis St Jansdal met locaties in Harderwijk, Lelystad en Dronten heeft ruimte voor inhaalzorg. U zult zich misschien afvragen hoe dat kan.

Parkeerservice St Jansdal zoekt vrijwilligers

Parkeerservice St Jansdal zoekt vrijwilligers

De medewerkers van de parkeerservice staan binnenkort weer voor de hoofdingang van het ziekenhuis in Harderwijk om auto’s van patiënten en bezoekers te parkeren. Door deze parkeerservice hoeven patiënten en bezoekers niet zelf op zoek naar een parkeerplaats. Na een bezoek aan het ziekenhuis kunnen zij snel weer instappen en wegrijden. Bovendien zoekt St Jansdal nog extra vrijwilligers die dit mooie werk willen doen!

Nieuwe voorzitter raad van toezicht

Nieuwe voorzitter raad van toezicht

Henk de Jong is met ingang van 1 oktober 2021 benoemd als lid van de raad van toezicht van Stichting St Jansdal. Per 1 januari 2022 zal hij het voorzitterschap van de raad van toezicht overnemen van huidig voorzitter Paul Riemens, die dan afscheid neemt vanwege het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn.

Flevolandse zorgorganisaties leiden samen GZ-psychologen op

Flevolandse zorgorganisaties leiden samen GZ-psychologen op

Flevolandse zorgorganisaties gaan een unieke samenwerking aan om GZ-psychologen op te
leiden in de regio onder de naam GOP-Flevoland. De samenwerking is uniek omdat de
organisaties als één geheel dit traject vormgeven. Om de samenwerking te bekrachtigen
werd donderdag 30 september door alle partners een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend.

Welke klas maakt het mooiste boeket bloemen?

Welke klas maakt het mooiste boeket bloemen?

Doet jouw klas al mee met deze wedstrijd?

Vanaf eind september gaan wij ook in Lelystad kinderoperaties doen. Het zal in eerste instantie gaan om operaties die te maken hebben met kaakchirurgie (zoals kiesjes trekken onder narcose). Een ingreep is best spannend. Hoe fijn zou het zijn als we kinderen (maar ook volwassenen) kunnen afleiden door hen te ontvangen op de verpleegafdeling met een zelfgemaakte papieren bloem? Als hart onder de riem. Welke basisscholen willen hierbij helpen? De bloemen gaan we uitdelen in Lelystad maar ook in Harderwijk.

Röntgenonderzoek in Zeewolde brengt zorg dichtbij

Röntgenonderzoek in Zeewolde brengt zorg dichtbij

De levering van een nieuw röntgenapparaat markeerde op maandag 20 september het symbolische startsein van de zorg van het St Jansdal in Zeewolde. Vanaf 25 oktober zal de afdeling radiologie van het St Jansdal röntgenonderzoek aanbieden vanuit het gezondheidscentrum Waterland. Ook kunnen inwoners uit Zeewolde op deze nieuwe locatie terecht voor bloedprikken en het spreekuur van de hartfalenverpleegkundige.

Informatieavond St Jansdal ‘Verder na een beroerte’

Informatieavond St Jansdal ‘Verder na een beroerte’

Een beroerte kan iemand zomaar overkomen. We kunnen ons er niet op voorbereiden. Om patiënten en hun naasten hierover extra te informeren organiseert CVA Ketenzorg Noordwest-Veluwe & Flevoland op woensdagavond 27 oktober 2021 de informatieavond ‘Verder na een beroerte’ in het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De avond is bestemd voor mensen die in het afgelopen jaar een beroerte hebben gehad. Ook hun naasten zijn welkom.

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes

Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten met eerstelijns verloskundigen uit de regio Oost Flevoland en Noordwest-Veluwe. Zwangeren met diabetes kunnen hierdoor nog sneller terecht bij de juiste zorgverleners. De zorgverleners werken samen in een Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV)

St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik

St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik

Vanaf 5 juli maakt de afdeling radiologie in Harderwijk gebruik van een nieuwe PET/CT-scan. De scanner geeft in één onderzoek informatie over het inwendige weefsel en kan tumoren en ontstekingsprocessen snel en nauwkeurig opsporen. Door dit onderzoek aan te bieden, zijn patiënten van het St Jansdal hiervoor minder afhankelijk van andere centra.

St Jansdal stopt de screening en verruimt het bezoekersbeleid

St Jansdal stopt de screening en verruimt het bezoekersbeleid

Vanaf as donderdag 1 juli stopt ziekenhuis St Jansdal met het actief bevragen van patiënten en bezoekers naar coronagerelateerde klachten. Ook wordt het bezoekersbeleid verruimd. Deze versoepelingen zijn mogelijk door het lage aantal besmettingen en het hoge aantal gevaccineerden. Het ziekenhuis had afgelopen week nagenoeg geen corona (verdachte) patiënten.

Bouwteamovereenkomst is getekend

Bouwteamovereenkomst is getekend

Op dinsdag 15 juni 2021 heeft St Jansdal een bouwteamovereenkomst getekend met Goossen te Pas Bouw en Unica Installatietechniek voor bouwdeel Zuid in Harderwijk. In het contract staan de afspraken die worden gemaakt tussen de deelnemende partijen, om de bouwvoorbereiding goed te laten verlopen. Beide organisaties zijn geen onbekenden voor St Jansdal. De inmiddels in gebruik genomen nieuwe vleugel voor radiologie en de polikliniek cardiologie in Harderwijk, zijn ook door deze organisaties gebouwd.

Ziekenhuis St Jansdal zoekt vrijwilligers

Ziekenhuis St Jansdal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Een vrijwilliger in het St Jansdal betekent veel voor het ziekenhuis en de patiënten. Een vrijwilliger begeleidt bijvoorbeeld patiënten en bezoekers naar verschillende afdelingen. Een andere mogelijkheid is als gastheer of gastvrouw patiënten op hun gemak stellen op de verpleegafdelingen of spoedeisende hulp. Allemaal bijzondere contactmomenten, waarmee de patiënt geholpen wordt.

Meer ruimte voor reguliere zorg

Meer ruimte voor reguliere zorg

In ziekenhuis St Jansdal is de coronazorg op de verpleegafdelingen en op de IC stabiel. Het aantal COVID-gerelateerde patiënten blijft landelijk afnemen. Het is de verwachting dat de daling doorzet. Dit maakt dat het ziekenhuis het besluit heeft genomen om het aantal IC bedden, wat uitgebreid was om de extra toestroom van COVID patiënten te kunnen opvangen, per aanstaande zaterdag te minderen, conform de landelijke afspraken hierover. Hierdoor ontstaat ruimte om vanaf volgende week (25 mei) meer operatiekamers te openen in Harderwijk en Lelystad.

Vaccineren voor jezelf en elkaar

Vaccineren voor jezelf en elkaar

De druk in het ziekenhuis blijft onverminderd hoog. St Jansdal hoopt dan ook dat veel mensen zich laten vaccineren zodat daarmee de druk op ons ziekenhuis afneemt. In deze coronagolf liggen er meer jongere patiënten tussen de 30 en 50 jaar en zelfs jonger in het ziekenhuis. Ook voor jongeren is het van belang dat zij zich laten vaccineren voor zichzelf en voor de ander.

St Jansdal mindert operatiecapaciteit

St Jansdal mindert operatiecapaciteit

Landelijk stijgt nog steeds het aantal coronagerelateerde IC-opnames. Ook op de intensive care van ziekenhuis St Jansdal neemt de druk toe. “De huidige situatie begint op de situatie van het voorjaar van 2020 te lijken”, vertelt IC-verpleegkundige Leonie. Om de COVID-zorg en de acute zorg te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk om planbare operaties af te zeggen. Door het afschalen van de operatiecapaciteit komen handen vrij die heel hard nodig zijn voor de IC-zorg.

Samen bouwen aan goede zorg in Lelystad

Samen bouwen aan goede zorg in Lelystad

Woensdag 21 april 2021 hebben wethouder Jack Schoone, namens het college van Lelystad en Arend Jan Poelarends, namens de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal, hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein aan de Ziekenhuisweg 100. Dit onder toeziend oog van Anita van der Haar, manager bouw & huisvesting St Jansdal.

Mooie samenwerking COVID-zorg St Jansdal en huisartsen

Mooie samenwerking COVID-zorg St Jansdal en huisartsen

Het St Jansdal en de huisartsen in de regio’s Flevoland en Noordwest-Veluwe hebben een mooie en unieke samenwerking in de zorg voor COVID-patiënten thuis. Patiënten die in het ziekenhuis liggen met COVID-19 en stabiel zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden eerder naar huis, waar zij dezelfde kwaliteit van zorg krijgen als in het ziekenhuis. Voor de patiënten is het prettig om in de eigen vertrouwde omgeving te herstellen. Voor ondersteuning van patiënt en naasten wordt thuiszorg Icare ingeschakeld.

Schenking dialysemachines aan ziekenhuis Suriname

Schenking dialysemachines aan ziekenhuis Suriname

Niercentrum Midden Nederland krijgt nieuwe dialysemachines. De eerste machines in St Jansdal locatie Harderwijk zijn afgelopen week vervangen. De komende maanden worden de apparaten in Meander Medisch Centrum in Amersfoort vernieuwd. De 40 oude dialysemachines worden door Meander geschonken aan RCR Health Centre, een medisch centrum in Paramaribo, Suriname. Directeur Redjinder P. Thakoersingh nam de eerste elf machines in ontvangst.

St Jansdal begint met vaccineren van hoog-risicopatiënten

St Jansdal begint met vaccineren van hoog-risicopatiënten

Deze week nodigt St Jansdal de eerste groep ‘hoog-risicopatiënten’ uit om hun vaccinatie tegen het coronavirus (covid-19) te komen halen. Het gaat om mensen die onder behandeling zijn bij St Jansdal en volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen.

Denk met ons mee

Denk met ons mee

Bij het verlenen van zorg wil ziekenhuis St Jansdal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verwachtingen van patiënten en bezoekers. Kiest u voor ons ziekenhuis of juist niet? Waarover bent u tevreden en wat kan beter? Het ziekenhuis is benieuwd naar de mening van alle inwoners van de Noordwest-Veluwe en Oostelijk Flevoland. Denk mee en vul een korte vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst kost slechts enkele minuten en kan anoniem.

St Jansdal behaalt TWIIN niveau 4

St Jansdal behaalt TWIIN niveau 4

Nieuwe stap in snelle en veilige beeldenuitwisseling. Volledige integratie met AGFA Enterprise Imaging.

 

Zorgverleners van St Jansdal kunnen op een beveiligde manier efficiënt radiologiebeelden en –verslagen verzenden naar andere zorginstellingen in Nederland, en ook ontvangen, binnen hun eigen werkomgeving. Eind vorig jaar werd het ziekenhuis in Harderwijk als eerste al aangesloten op TWIIN, een soort digitale snelweg dat de radiologiesystemen met elkaar verbindt. Destijds was er nog het nodige handwerk maar nu is het proces volledig geïntegreerd met het radiologiesysteem dat St Jansdal gebruikt, AGFA Enterprise Imaging.

 

Gratis vervoer tussen Harderwijk en Lelystad

Gratis vervoer tussen Harderwijk en Lelystad

Al ruim een jaar rijdt er elke werkdag een pendelbus tussen de St Jansdal locaties Harderwijk en Lelystad. De dienst is bedoeld voor patiënten en hun begeleiders. Bezoekers aan patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis en medewerkers van St Jansdal kunnen ook gebruik maken van de bus. 

St Jansdal locatie Lelystad opent voor komend weekend fracturenpoli

St Jansdal locatie Lelystad opent voor komend weekend fracturenpoli

Valincidenten door gladheid en vele mensen die hun schaatsen uit het vet halen, kunnen een toename van het aantal ongelukken veroorzaken. Om mensen met botbreuken goed en op tijd te kunnen helpen, opent ziekenhuis St Jansdal in Lelystad voor komend weekend een fracturenpoli.

Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit

Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit

Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds 2013 de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden kunnen nierpatiënten van het St Jansdal voor bijna alle nierzorg nu ook in Harderwijk terecht en hoeven daarvoor minder vaak naar Amersfoort. Zo behouden ze hun eigen nefroloog. Ook is er voor hen de mogelijkheid om gebruik te maken van thuisdialyse.

Online ochtend voor ouders van couveusekinderen

Online ochtend voor ouders van couveusekinderen

Ziekenhuis St Jansdal organiseert op vrijdag 19 februari online een ochtend voor ouders van couveuse kinderen. De ochtend is bedoeld voor ouders, wonend in de regio Noordoost Gelderland en Flevoland, van te vroeg, te klein of ziek geboren kinderen die op een couveuse afdeling hebben gelegen.