l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12.00 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Verpleging - leerling

Informatieavond ‘Verder na een beroerte’

Een beroerte kan iemand zomaar overkomen. We kunnen ons er niet op voorbereiden. Om patiënten en hun naasten hierover extra te informeren, organiseert de CVA Keten Noordwest-Veluwe & Flevoland op dinsdagavond 18 oktober 2022 de informatieavond ‘Verder na een beroerte’ in het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De avond is bestemd voor mensen die in de afgelopen jaren een beroerte hebben gehad. Ook hun naasten en professionals zijn welkom.

Week van de palliatieve zorg

Week van de palliatieve zorg

In de week van 3 tot en met 8 oktober staat het thema ‘palliatieve zorg’ centraal. Dit gaat over de zorg vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Veel patiënten en hun naasten krijgen te maken met palliatieve zorg. Toch is er veel onwetendheid hierover onder patiënten. Daarom geven wij op woensdag 5 oktober een inkijkje in wat ons ziekenhuis doet op palliatief gebied.

Hoogste punt nieuwe vleugel St Jansdal

Hoogste punt nieuwe vleugel St Jansdal

Bij ziekenhuis St Jansdal Harderwijk is vrijdag 16 september het hoogste punt van bouwdeel zuid bereikt. Dit heeft het ziekenhuis gevierd met een open dag voor medewerkers, leveranciers en andere betrokkenen bij de bouw. Een van de onderdelen van de open dag was een VR-tour, zodat de toekomstige gebruikers virtueel alvast een kijkje konden nemen in de nieuwe ruimtes.

Positieve kwaliteitsaudit voor ziekenhuis St Jansdal

Positieve kwaliteitsaudit voor ziekenhuis St Jansdal

Samen worden wij iedere dag beter

 

Ziekenhuis St Jansdal levert aantoonbaar kwaliteit, stelt Qualicor Europe. Afgelopen week ontving het ziekenhuis de positieve eindrapportage van de in juni gehouden audit. “Dagelijks leveren wij zorg van hoge kwaliteit, dat is waar wij voor gaan!”, vertelt een trotse Lian Schleeper – manager kwaliteit en veiligheid. “Het is mooi dat door Qualicor Europe wordt bevestigd dat wij goede en veilige zorg bieden.”

Stroomstoring treft ziekenhuis St Jansdal Lelystad

Stroomstoring treft ziekenhuis St Jansdal Lelystad

Dinsdag 19 juli zat locatie Lelystad van ziekenhuis St Jansdal – net als een groot deel van de stad – enkele uren zonder stroom. Het ziekenhuis is direct overgegaan op noodstroom. Omdat het onduidelijk was hoelang de situatie zou gaan duren, is de zorg in St Jansdal Lelystad langzaam afgebouwd. Vanwege de vakantieperiode was het in het ziekenhuis iets rustiger dan normaal.

Onderzoek naar stroomstoring afgerond

Onderzoek naar stroomstoring afgerond

Een instelling van de beveiliging van het nieuwe middenspanningsstation stond niet goed ingesteld. Dat was de oorzaak van de grote stroomstoring op 30 december 2021 in St Jansdal. Die donderdag zat locatie Harderwijk vijf kwartier zonder stroom. Patiënten en bezoekers verlieten het ziekenhuis, operaties en poliklinische afspraken moesten worden geannuleerd en de spoedeisende hulp moest dicht om instroom van nieuwe patiënten te voorkomen. Hulpdiensten kwamen massaal naar het ziekenhuis om ondersteuning te bieden.

Samen zorgen voor kinderen met een hartziekte

Samen zorgen voor kinderen met een hartziekte

Zorg in de eigen omgeving als het kan en zorg verder weg als het noodzakelijk is. Kinderen met een hartziekte uit de regio’s Noordwest-Veluwe en Noord en Oost Flevoland kunnen voor een (complexe) ingreep het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bezoeken, maar blijven voor poliklinische zorg en behandelingen én reguliere controles dicht bij huis: in ziekenhuis St Jansdal. Deze gewaardeerde combinatie is mogelijk dankzij een samenwerking tussen de twee medische centra. Die is op vrijdag 1 juli officieel en feestelijk bekrachtigd.

Ziekenhuis St Jansdal tekent bestuurlijke intentieverklaring Gezond 2025

Ziekenhuis St Jansdal tekent bestuurlijke intentieverklaring Gezond 2025

Ziekenhuis St Jansdal ondertekende op 28 juni 2022 samen met twintig andere instellingen in Nederland de intentieverklaring ‘Gezond 2025’ van de Alliantie Voeding in de Zorg. Hiermee benadrukt het ziekenhuis het belang van de verandering naar een gezonder een duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. St Jansdal werkt hierin samen met Goede zorg proef je en zet zich in op het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord.

 

Nieuwe naam ‘tijdelijk verblijf’ in Lelystad wordt ‘Getijde’

Nieuwe naam ‘tijdelijk verblijf’ in Lelystad wordt ‘Getijde’

LELYSTAD - ‘Getijde’ zo gaat het tijdelijk verblijf dat woonzorgorganisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal in Lelystad beginnen, heten. Het ‘Getijde’ opent 1 oktober haar deuren op de tweede verdieping van het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Het tijdelijk verblijf biedt een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland. Paula Roorda en Anne-Marijke Schakelaar, respectievelijk directeur en manager van Getijde, zijn enthousiast over de nieuwe naam.

Jaarresultaat van EUR 4,5 miljoen

Jaarresultaat van EUR 4,5 miljoen

Ziekenhuis St Jansdal heeft over 2021 een positief resultaat geboekt van EUR 4,5 miljoen. Dit is EUR 3,1 miljoen meer dan over 2020.

 

Ondanks COVID heeft het ziekenhuis in 2021 het grootste deel van de reguliere patiëntenzorg overeind kunnen houden. Het financiële resultaat is dan ook behaald zonder aanvullende compensatie door zorgverzekeraars en het ziekenhuis heeft ook geen gebruik gemaakt de hardheidsclausule.

Partneravond over borstkanker

Partneravond over borstkanker

Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 juni 2022 een avond voor partners van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is om erkenning, herkenning en ondersteuning te bieden aan partners van (ex)borstkankerpatiënten.

St Jansdal maakt wifi-netwerk toekomstproof met Axians en Aruba

St Jansdal maakt wifi-netwerk toekomstproof met Axians en Aruba

Het ziekenhuis verlengt hiervoor de samenwerking met huidige partner Axians. Die ICT-dienstverlener uit Nieuwegein gaat het wifi-netwerk op alle locaties vernieuwen. Het levert een infrastructuur die is voorzien van de nieuwste apparatuur van Aruba en het netwerk wordt beheerd vanuit de cloud. Hiermee krijgt het St Jansdal meer garanties op het vlak van capaciteit, efficiëntie, dekking en prestaties.‘Met het nieuwe wifi-netwerk zijn we voorbereid op de toekomst', aldus Robbert Dijkhuizen, manager ICT en medische technologie bij St Jansdal.

St Jansdal zoekt deelnemers klankbordgroep

Dit jaar is gestart met de bouw van bouwdeel Zuid bij ziekenhuis St Jansdal. Na de afronding van Bouwdeel Zuid volgt een grootscheepse renovatie van het bestaande ‘beddenhuis’. St Jansdal is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die mee willen denken over het ontwerp van het beddenhuis.

Deel oogheelkundige behandelingen tijdelijk in Lelystad

Deel oogheelkundige behandelingen tijdelijk in Lelystad

De komende tijd ondergaat ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een grote verbouwing. Er wordt een geheel nieuw beddenhuis gebouwd met 100 bedden. Deze werkzaamheden vinden plaats naast de poliklinische operatiekamer (POK) oogheelkunde. Vanwege de bouwwerkzaamheden en de mogelijke overlast, zijn we genoodzaakt om een deel van de poliklinisch oogheelkundige behandelingen in Harderwijk op onze locatie in Lelystad te gaan uitvoeren tussen 1 februari en eind september 2022. 

Ik heb je hart nodig

Ik heb je hart nodig

Dinsdag 25 januari is de landelijke ‘Dag van de ode aan de zorg’. Als St Jansdal doen we hier graag aan mee om het harde werken van onze medewerkers, de liefde en kundigheid waar zij elke dag mee handelen, onder de aandacht te brengen. Dat verdienen zij. Om ons te helpen met de invulling van deze dag, hebben we het bedrijf Buiten Bewust Zijn gevraagd mee te werken. Zij zijn de liefdevolle campagne 'Ik heb je hart nodig' gestart.

Startmoment bouwdeel Zuid St Jansdal Harderwijk

Startmoment bouwdeel Zuid St Jansdal Harderwijk

De eerste paal voor bouwdeel Zuid van St Jansdal Harderwijk is 13 januari 2022 in de grond geslagen door Frits van der Velde, zorgmanager Acute Zorg en Arend Jan Poelarends, lid Raad van Bestuur. In totaal worden ongeveer 184 palen geboord. Daarna kan de bouw van het nieuwe bouwdeel echt beginnen. Frits van der Velde: “Door de nieuwbouw kunnen we onze patiënten nog meer laten ervaren dat we in St Jansdal voor uitstekende zorgverlening staan. Werken vanuit het hart met veel inzet en compassie voor de patiënt en medewerker.”

Veelgestelde vragen en nieuws over het coronavirus

www.stjansdal.nl/corona
Aannemingsovereenkomst bouwdeel Zuid getekend

Aannemingsovereenkomst bouwdeel Zuid getekend

Op 17 november 2021 heeft St Jansdal de aannemingsovereenkomst getekend met aannemer Goossen te Pas Bouw en installateur Unica voor bouwdeel Zuid in Harderwijk. Met het aangaan van het contract wordt het startsein gegeven voor de aankomende werkzaamheden. De voorbereidingen zijn in volle gang en in januari 2022 gaat de eerste paal de grond in.