l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Verpleging - leerling

Leonie Boven benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur St Jansdal

Publicatiedatum: 14 februari 2023

 

Vanaf maandag 20 februari 2023 zullen Leonie Boven en Arend Jan Poelarends samen de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal gaan vormen. Hiermee gaat de Raad van Bestuur terug van drie naar twee leden. Leonie wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

Leonie is sinds juli 2018 lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Daarvoor werkte zij in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort als klinisch chemicus, medisch manager klinische chemie en vicevoorzitter van het bestuur Vereniging Medische staf. Arend Jan is sinds mei 2020 lid van de Raad van bestuur en werkt sinds april 2015 in het ziekenhuis.

 

De laatste jaren kende St Jansdal tijdelijk een driehoofdige Raad van Bestuur. Dit om de kennis en ervaring van de overname van ziekenhuis Lelystad te waarborgen en vorm te geven aan de aanzienlijke uitdagingen van de grote bouwprojecten. Inmiddels is de bouworganisatie goed verankerd in de organisatie en is de integratie van Lelystad afgerond. Nu bestuursvoorzitter Relinde Weil afscheid neemt, is het een natuurlijk moment om weer terug te keren naar een Raad van Bestuur van twee personen. Het teruggaan naar een tweekoppige Raad van Bestuur is uitvoerig onderwerp van gesprek geweest met de gremia. Het ziekenhuis staat nog voor vele uitdagingen. 

 

Henk de Jong, voorzitter van de Raad van Toezicht: “De Raad van Toezicht van het ziekenhuis kiest voor een slagvaardig klein topteam en is van mening dat de huidige twee bestuurders goed in staat zullen zijn de taken en uitdagingen op te pakken. Met Leonie en Arend Jan hebben we een Raad van Bestuur die de uitdagingen van de zorg en van St Jansdal in het bijzonder, goed kent. We feliciteren Leonie met haar benoeming en wensen haar en Arend Jan veel succes toe.”

 

Reactie van Leonie op haar benoeming: “De stap van drie naar twee bestuurders is een stap waarvan wij vinden dat die gepast is op een moment dat de hele zorgsector geconfronteerd wordt met schaarste. Arend Jan en ik zijn dankbaar voor het vertrouwen dat in ons gesteld wordt. Wij zien er naar uit om met onze collega’s en partners verder te werken aan toekomstbestendige zorg in onze regio.”