l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Veelgstelde vragen

Hoe werkt het zorgverzekeringsstelstel?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. Wij adviseren u om voor uw behandeling bij uw zorgverzekeraar na te vragen of uw behandeling wordt vergoed.

 

U kunt jaarlijks overstappen naar een andere zorgverzekeraar of verzekeringspolis. Hierdoor worden zorgverzekeraars geprikkeld om voor u kwalitatief hoge en betaalbare zorg in te kopen bij zorgaanbieders en u op een klantvriendelijke wijze te behandelen.

Wat is de rol van de zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat zorgverzekeraars moeten zorgen voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg, voor alle mensen die verzekerd zijn. Daarmee hebben ze een belangrijke taak in het zorgstelsel.

 

Zorgverzekeraars kunnen adviseren bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder. Ook kan de zorgverzekeraar bemiddelen tussen u en een zorgaanbieder, bijvoorbeeld als er een wachtlijst is. Daarnaast kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht voor uitleg over uw nota. U vindt hier meer informatie over de zorgverzekeringen.

Wat is de rol van de zorgaanbieders?

Ziekenhuis St Jansdal is een zorgaanbieder. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede, doelmatige en gepaste zorg. Zij moeten hierover duidelijk communiceren naar patiënten, zorgverzekeraars en overheid. De zorgaanbieder, ziekenhuis St Jansdal, informeert u op de website, op de schermen in de openbare ruimten en zo mogelijk in brochures over algemene feiten van het verrekenen van de kosten van de zorg. Ook kunt u op de website lezen met welke zorgverzekeraars het ziekenhuis wel of niet een contract heeft afgesloten voor het lopende kalenderjaar.

Wie zijn de zorgverleners?

Een zorgverlener is de medisch specialist of de (gespecialiseerd) verpleegkundige. De zorgverlener heeft geen enkel zicht op de door u afgesloten zorgpolis en voorwaarden. Zij kan dus niet op een individuele situatie betreffende de financiële gevolgen ingaan.

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat de zorg in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig. 

Wat gebeurt er als mijn actuele huisartsgegevens in het ziekenhuis niet bekend zijn?

Het is belangrijk dat onze inschrijfbalie beschikt over uw actuele huisartsgegevens. Uw zorgverzekeraar controleert hierop. Kloppen deze gegevens niet, dan kan het zijn dat de factuur bij u terecht komt.

Hoeveel kost mijn behandeling?

De prijs van uw totale behandeling, van het eerste consult tot en met de laatste controle, is afhankelijk van de aandoening waarvoor u het ziekenhuis bezoekt. Daarom is het slechts mogelijk om voorafgaand aan een bezoek of behandeling indicatief een prijs te stellen. U vindt hier meer informatie over de zorgkosten.

Hoe komen de kosten tot stand?

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit zijn zorgproducten met een vaste prijs. In een DBC is vastgelegd voor welke diagnose u het ziekenhuis heeft bezocht en welke zorgactiviteiten u heeft ondergaan. Elk DBC heeft een standaardprijs. U vindt hier meer informatie over de DBC.

Wordt zorg zonder medische noodzaak vergoed?

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

Moet de zorgverlener mij informeren over de kosten van de behandeling?

In de door u afgesloten zorgpolis met de door u gekozen zorgverzekeraar staan alle gegevens over kosten. Dit betreft zowel de premie als het eigen risico, als ook waarvoor u verzekerd bent. Hierin staan ook de voorwaarden waaraan uw situatie moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Om uw kosten betreffende de voorgestelde behandeling te kunnen overzien, dient u zich tot uw zorgverzekeraar te richten. De werkwijze hierin is per zorgverzekeraar verschillend.

 

Uw zorgverzekeraar kent de huidige tarieven én kan in uw specifieke situatie uw zorgpolis vertalen naar de financiële gevolgen die de behandeling in ziekenhuis St Jansdal voor u heeft. De zorgverlener, de medisch specialist of de (gespecialiseerd) verpleegkundige, heeft geen enkel zicht op de door u afgesloten zorgpolis en voorwaarden. Zij kan dus niet op een individuele situatie betreffende de financiële gevolgen ingaan.

 

De zorgaanbieder, ziekenhuis St Jansdal, informeert u op de website, op de schermen in de openbare ruimten en zo mogelijk in brochures over algemene feiten van het verrekenen van de kosten van de zorg.

Ook staat op de website met welke zorgverzekeraars het ziekenhuis wel of niet een contract heeft afgesloten voor het lopende kalenderjaar.