l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Veelgestelde vragen

Wat is een DBC en hoe komt de prijs tot stand?

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit zijn zorgproducten met een vaste prijs. In een DBC is vastgelegd voor welke diagnose u het ziekenhuis heeft bezocht en welke zorgactiviteiten u heeft ondergaan. Uw totale behandeling, van het eerste consult tot en met de laatste controle, kan uit meerdere DBC’s bestaan. Elk DBC heeft een standaardprijs. Dit is een gemiddelde van de behandelingen die horen bij de  DBC.

De startdatum van mijn DBC ligt in een ander jaar dan de einddatum van mijn DBC. Over welk jaar moet ik eigen risico betalen?

De startdatum van de DBC is bepalend voor het eigen risico dat u moet betalen aan uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld: de startdatum van de DBC ligt in 2022, dan betaalt u over 2022 het eigen risico.

Hoe lang duurt het voordat ik een factuur ontvang nadat ik in het ziekenhuis ben geweest?

Uw onderzoek en/of behandeling in het ziekenhuis St Jansdal wordt geregistreerd met behulp van zogenoemde diagnosebehandelcombinaties (DBC's). De administratieve afhandeling duurt ongeveer vier weken nadat de DBC is afgesloten; in veel gevallen het moment dat uw behandeling is afgerond. Het kan zijn dat een DBC een lange looptijd heeft en er nog controles achteraf plaatsvinden. Daarna ontvangt u of uw zorgverzekeraar de factuur. 

 

Het kan dus zijn dat u de factuur of declaratie van uw zorgverzekeraar pas lange tijd nadat u in het ziekenhuis bent geweest ontvangt. Het St Jansdal heeft geen zicht op de termijnen die zorgverzekeraars hanteren voor de administratieve afhandeling van hun declaraties.

Waarom factureert het ziekenhuis zo laat?

Het ziekenhuis kan pas factureren nadat er afspraken over de tarieven met zorgverzekeraars zijn gemaakt. Soms worden die afspraken pas gemaakt in de loop van het lopende kalenderjaar. Als de patiënt in januari van het lopende kalenderjaar is behandeld, kan het dus voorkomen dat er meer dan half jaar later pas gefactureerd wordt. Ook kan het zijn dat een DBC een lange looptijd heeft en er nog controles achteraf plaatsvinden. Het ziekenhuis zou graag sneller factureren. Dat is voor alle belanghebbenden aan te bevelen.

Wanneer krijg ik een factuur rechtstreeks van ziekenhuis St Jansdal en wanneer via mijn zorgverzekeraar?

U ontvangt de factuur via uw zorgverzekeraar als het basiszorg betreft en het St Jansdal een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U ontvangt de factuur rechtstreeks van St Jansdal als het telefoon-, cd-kosten of keuringen betreft of als het gaat om kosten die niet vallen onder de basisverzekering (niet verzekerde zorg) of vallen onder uw aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de afspraken met uw zorgverzekeraar.

 

Er staan onjuiste gegevens op de ziekenhuisnota (zorgsoort, diagnose, naam, adres, etc.). Wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om meer informatie over deze nota op te vragen. De zorgverzekeraar kan dan een nadere toelichting geven en/of vermeende onjuistheden onderzoeken.

 

Ik krijg een factuur waarop ziekenhuis St Jansdal staat, maar ik ben nooit in het ziekenhuis geweest. Hoe kan dit?

In veel gevallen betreft dit een onderzoek op aanvraag van uw huisarts, verloskundige of andere verwijzer. Bijvoorbeeld bloed-, urine-, of weefselonderzoek.

Ik krijg een factuur waarop ziekenhuis St Jansdal staat, maar ik weet niet waarvoor dit is. Bij wie kan ik dit navragen?

U kunt uw vraag stellen aan de medewerkers van de afdeling Zorgcontrol van ziekenhuis St Jansdal.

Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur via 0341-463518.

 

Daarnaast is de afdeling bereikbaar per e-mail: facturering@stjansdal.nl.

Indien u een vraag stelt per e-mail dan graag uw achternaam, geboortedatum, patiëntnummer (MDN) en het eventuele factuurnummer vermelden.

Waar kan ik terecht met vragen over de factuur die ik van mijn zorgverzekeraar of ziekenhuis St Jansdal heb ontvangen?

U kunt uw vraag stellen aan de medewerkers van de afdeling Zorgcontrol van ziekenhuis St Jansdal.

Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur via 0341-463518.

 

Daarnaast is de afdeling bereikbaar per e-mail: facturering@stjansdal.nl.

Indien u een vraag stelt per e-mail dan graag uw achternaam, geboortedatum, patiëntnummer (MDN) en het eventuele factuurnummer vermelden.