l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Geef uw klacht door - Klachtenformulier

Ondanks dat alle medewerkers goede intenties hebben, kan het voorkomen dat u als patiënt niet helemaal tevreden bent over uw behandeling of verblijf. Het is belangrijk dit zo spoedig mogelijk te bespreken op de locatie waar zich deze situatie voordoet, bij voorkeur met de persoon die het
aangaat. Hiermee biedt u elkaar de mogelijkheid direct naar een oplossing te zoeken en eventuele misverstanden op te helderen. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn verlopen of vindt u dit moeilijk, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris.

 

Leest u aub eerst de folder

In de folder 'Uw mening is belangrijk' staat onze werkwijze voor de omgang met onvrede en tevredenheid beschreven. Wij adviseren u deze folder zorgvuldig te lezen voordat u uw klacht indient.

 

Klacht melden 

U kunt uw onvrede op meerder manieren uiten. Bij voorkeur gebruikt u de link naar het klachtenformulier.

 

Link naar het klachtenformulier (dit formulier is niet bestemd voor klachten over facturen).

 

Mailen of schrijven

U kunt ook een e-mail sturen naar klachten@stjansdal.nl of een brief schrijven aan:  

Ziekenhuis St Jansdal, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Afdeling kwaliteit (nr. 47), Antwoordnummer 73, 3840 VB HARDERWIJK.

 

Bereikbaarheid

De klachtenfunctionaris is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur, telefoonnummer: 0341 - 46 38 01.

  

Klachtencommissie

Als de uitkomst van klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie die aan het ziekenhuis verbonden is.

 

De volledige procedure voor klachtbehandeling én meer informatie over de klachtencommissie is beschreven in de regeling klachtenbehandeling. Wij werken volgens de richtlijnen van de VKIG (Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg).