l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Geef uw klacht door - Klachtenformulier

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als patiënt niet helemaal tevreden bent over uw behandeling of verblijf. Het is belangrijk dit zo spoedig mogelijk te bespreken op de locatie waar zich deze situatie voordoet, bij voorkeur met de persoon die het aangaat. Hiermee biedt u elkaar de mogelijkheid direct naar een oplossing te zoeken en eventuele misverstanden op te helderen. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn verlopen of vindt u dit moeilijk, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Leest u eerst de folder

In de folder 'Uw mening is belangrijk' staat onze werkwijze voor de omgang met onvrede en tevredenheid beschreven. Wij adviseren u deze folder zorgvuldig te lezen voordat u uw klacht indient.

 

Klacht melden 

U kunt uw onvrede op meerder manieren uiten. Bij voorkeur gebruikt u de link naar het klachtenformulier.

 

Schriftelijk klacht indienen 

U kunt een brief sturen aan (een postzegel is niet nodig):  

 

Ziekenhuis St Jansdal

t.a.v. de klachtenfunctionaris

Afdeling kwaliteit en veiligheid (nr. 47)

Antwoordnummer 73

3840 VB HARDERWIJK

 

Telefonische bereikbaarheid

De klachtenfunctionaris is doorgaans bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur, telefoonnummer: 0341 - 46 38 01.

  

Klachtencommissie

Als de uitkomst van klachtbehandeling door de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie die aan het ziekenhuis verbonden is.

 

De volledige procedure voor klachtbehandeling én meer informatie over de klachtencommissie is beschreven in de regeling klachtbehandeling. De onafhankelijke klachtenfunctionarissen werken volgens de richtlijnen van de VKIG (Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg).