l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging-boek

Gegevens delen (gemachtigden toegang)

Hoe werkt het geven of aanvragen van toegang (machtigen)?

Het is (vanaf 12 jaar) mogelijk iemand te machtigen voor toegang tot uw dossier. Dat kan bijvoorbeeld een partner zijn, een mantelzorger of een ouder. Het kan op twee manieren:

 

1) Digitaal

U kunt zelf eenvoudig toegang geven via MijnStJansdal als de ander ook een MijnStJansdal account heeft. Dit is de snelste manier. Ga via het menu naar Delen > Mijn gegevens delen/downloaden. 

Via MijnStJansdal kunt u een machtiging 'beheren' en dus elk moment weer intrekken. 

 

2) Op papier

Vraag een gemachtigdenformulier aan bij één van de centrale recepties of download deze hieronder. U kunt het formulier ook gebruiken als de ander geen MijnStJansdal account heeft. 

PDF Document304303 A 129 - Machtigingsformulier mijnstjansdal_jan2019.pdf

Het door u en de gemachtigde ondertekende formulier kan bij één van de centrale recepties worden ingeleverd. Vergeet niet om beide legitimatiebewijzen mee te nemen. 

 

Zorgverleners buiten het St Jansdal toestemming geven

Dit kan ook. Het is belangrijk dat u aangeeft of u hiervoor toestemming geeft. Hier leest u er meer over

 

Hoe kan ik als ouder via MijnStJansdal het dossier van mijn kind, jonger dan 12 jaar, inzien?

Aanvraagformulier printen of afhalen

Ouders kunnen toegang aanvragen tot MijnStJansdal van hun kind via het aanvraagformulier. U kunt het formulier printen of afhalen bij één van de centrale recepties.

PDF Document 304293 A 128 - Aanvraagformulier toegang ouders_jan2019.pdf

 

Inleveren

U kunt het formulier inleveren bij één van de centrale recepties, poli Kindergeneeskunde of poli Anesthesie. Daar is het ook te verkrijgen. Bij de aanvraag zal aan ouder(s) worden gevraagd om schriftelijk te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben en om een geldig legitimatiebewijs van het kind en de ouder. Het inleveren van onjuist ingevulde formulieren is strafbaar.

 

Inlog vervalt op 12e verjaardag

Let op; als uw kind 12 jaar wordt, vervalt uw inlog op zijn/haar verjaardag. Wilt u als ouder dan opnieuw toegang, dan moet het kind de ouders toegang geven. Kinderen hebben de mogelijkheid vanaf 12 jaar zelf toegang aan te vragen. Hoe u dit doet, lees u hier

 

Meer info: Kinderen en MijnStJansdal (folder)

https://www.stjansdal.nl/folders/kinderen-en-mijnstjansdal-account

 

Meer info: Rechten van kinderen (folder)

https://www.stjansdal.nl/folders/rechten-van-kinderen-informatie-en-toestemming 

Hoe kan ik als ouder toegang aanvragen tot het dossier van mijn kind (tussen 12 en 16 jaar oud)?

Vanaf 12 jaar moet diegene die zorg ontvangt, de ander (in dit geval de ouders) toestemming geven om toegang te krijgen tot het dossier via MijnStJansdal. Dit heet ook wel machtigen. 

 

Aanvragen op papier

PDF Document304303 A 129 - Machtigingsformulier mijnstjansdal_jan2019.pdf

Het formulier is ook verkrijgbaar bij alle centrale recepties, poli Kindergeneeskunde en poli Anesthesie. 

U kunt samen het machtigingsformulier inleveren bij één van de centrale recepties, poli Kindergeneeskunde of poli Anesthesie. U wordt beiden gevraagd uw ID bewijs ter identificatie te tonen.

 

Digitaal aanvragen met DigiD

Lees in deze folder hoe u dit vanaf huis kunt regelen (in de meeste gevallen). 

 

Uw inlog vervalt op hun 12e en 16e verjaardag

De 12e en 16e verjaardag van uw kind zijn belangrijk. Op deze dagen vervalt automatisch de toegang van ouders met gezag tot MijnStJansdal (als dat ingesteld was). Wilt u als ouder opnieuw toegang? Dan moet het kind de ouders opnieuw toegang geven. Zie de folder met uitleg en instructie. 

 

Meer info: Informatiefolder - toegang aanvragen voor uzelf en uw kind

http://www.stjansdal.nl/folders/kinderen-en-mijnstjansdal-account

 

Meer info: Rechten van kinderen (folder over informatie en toestemming)

https://www.stjansdal.nl/folders/rechten-van-kinderen-informatie-en-toestemming 

 

 

Hoe kan ik als ouder toegang aanvragen tot het dossier van mijn kind ouder dan 16 jaar?

In de medische wereld worden kinderen op deze leeftijd gezien als volwassen. Vanaf 16 jaar mogen ze eigen beslissingen nemen (uiteraard stimuleren we om dit in overleg te doen met de ouders). Alleen zij heben in principe recht op informatie. Uw zoon of dochter moet u als ouders/verzorgers daarom toestemming geven om toegang te krijgen tot het dossier via MijnStJansdal. Dit heet ook wel machtigen. 

 

Aanvragen op papier

PDF Document304303 A 129 - Machtigingsformulier mijnstjansdal_jan2019.pdf

Het formulier is tevens verkrijgbaar bij alle centrale recepties, poli Kindergeneeskunde en poli Anesthesie. U kunt het hier ook inleveren. Vergeet niet de ID bewijzen mee te nemen.

 

Digitaal aanvragen met DigiD

Lees in deze folder hoe u dit vanaf huis kunt regelen (in de meeste gevallen). 

 

Meer info: Toegang aanvragen voor uzelf en uw kind

http://www.stjansdal.nl/folders/kinderen-en-mijnstjansdal-account

 

Meer info: Rechten van kinderen

https://www.stjansdal.nl/folders/rechten-van-kinderen-informatie-en-toestemming 

Kan ik mijn machtiging intrekken? Of zien wie ik heb gemachtigd?

Dit kan in MijnStJansdal. Daar kunt u een machtiging intrekken. Ga via het menu naar Delen > Mijn gegevens delen/downloaden > Gemachtigdentoegang. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en, indien van toepassing, welke dossiers u zelf kunt inzien. U kunt deze gemachtigde direct de toegang ontzeggen door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te klikken.

 

Welke informatie ontvangt mijn huisarts/verwijzend specialist?

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u in MijnStJansdal terugvinden onder Gezondheid > Overzichten > Brieven.

 

U kunt via MijnStJansdal instellen welke zorgverleners buiten St Jansdal toegang kunnen opvragen tot uw medisch dossier. 

 

Kunnen mijn partner en ik samen één MijnStJansdal account hebben?

Nee, dat is niet mogelijk. MijnStJansdal is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Elke volwassene dient daarom zelf toegang aan te vragen voor MijnStJansdal.

 

Kan ik het dossier inzien van een langdurig wilsonbekwame patiënt?

U kunt als mentor of curator van een langdurig wilsonbekwame patiënt het medisch dossier via MijnStJansdal inzien. U dient hiervoor bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat dit formeel geregeld is. Bijvoorbeeld stukken van de rechtbank. Na beoordeling door het St Jansdal, kan toegang verleend worden. 

 

Kan ik vragen stellen over een familielid via MijnStJansdal?

Ja, dit kan indien het familielid u toegang heeft verleend. Zie de vraag over Machtigen. 

 

Kan ik als gemachtigde het MijnStJansdal van een overleden patiënt inzien?

Nee. Gemachtigden hebben geen recht om het medische dossier van een overleden patiënt in te zien. Het MijnStJansdal-account van een overleden patiënt wordt inactief gemaakt. Hierdoor heeft u als gemachtigde geen inzage meer in het dossier. Het MijnStJansdal-account wordt inactief gemaakt zodra het St Jansdal op de hoogte wordt gesteld van het overlijden en dit heeft verwerkt in het dossier van de betreffende patiënt.

 

Zorgverleners buiten St Jansdal toegang geven

Welke voordelen heeft het voor mij om externe zorgverleners toegang te geven?

Onze specialisten houden een medisch dossier over u bij. Soms komt u bij andere zorgverleners bijvoorbeeld uw huisarts, of bij zorgverleners die u nog niet kent. Bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts of de huisarts op de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener ook uw actuele medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie kan hij u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. Het ziekenhuis geeft u daarom de keuze om deze externe zorgverleners inzage te geven tot uw dossier.

Welke gegevens stelt het St Jansdal beschikbaar?

Uw ziekenhuis kan met uw toestemming verschillende gegevens delen met externe zorgverleners:


Gegevens over uw medicijngebruik
In dit overzicht staat welke medicijnen aan u zijn voorgeschreven. En welke medicijnen u heeft gekregen. In het overzicht staat ook of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Het delen van deze gegevens maakt uw medicijngebruik veilig(er).


Uitslagen van onderzoeken
Dit zijn de uitslagen en verslagen van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het ziekenhuis.


Notities
Dit zijn de aantekeningen die bijvoorbeeld gemaakt worden door de zorgverleners in het ziekenhuis tijdens uw bezoek, telefoongesprek of E-afspraak.

(Hoe) Kan ik mijn gegevens delen met zorgverleners buiten St Jansdal?

U kunt via MijnStJansdal instellen welke zorgverleners buiten St Jansdal toegang kunnen opvragen tot uw medisch dossier. Op de website mijnstjansdal.nl en in de app MyChart kiest u in het menu voor ‘Mijn gegevens delen/downloaden’. Kies vervolgens voor ‘Doorlopende toegang tot uw medisch dossier’. Daar vindt u de link naar het digitale formulier. 

 

Meer informatie: https://www.stjansdal.nl/mijnstjansdal/mijn-gegevens-delen.

Welke externe zorgverleners kan ik toegang geven?

 

 • Uw huisarts en de huisartsenpost 
 • Verpleeghuisartsen en specialisten ouderengeneeskunde 
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten 
 • Revalidatieartsen 
 • Thuiszorginstanties 
 • Openbare apotheken 
 • Andere ziekenhuizen 
 • Eerstelijns verloskundigen 
 • Kraamzorginstanties 
Ik ben onder behandeling bij meerdere specialismen. Moet ik voor elk specialisme toestemming geven?

Bezoekt u meerdere zorgverleners van ons ziekenhuis? Dan geeft u in één keer toestemming voor alle medisch specialisten in het ziekenhuis die u behandelen. Zij kunnen dan allemaal uw medische
gegevens beschikbaar maken via het uitwisselingssysteem.

Hoe kan ik mijn toestemming weer intrekken?

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer inzien via het elektronische uitwisselingssysteem. U kunt dit doen op dezelfde manier zoals u uw toestemming heeft gegeven. Dus in MijnStJansdal of door opnieuw een formulier in te vullen en te ondertekenen bij één van onze recepties.