l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging-boek

Gegevens delen (gemachtigden toegang)

Hoe werkt het geven van toegang?

Het is mogelijk iemand te machtigen voor toegang tot uw dossier. Het kan op twee manieren:

 

1) Digitaal

U kunt zelf eenvoudig toegang geven via MijnStJansdal als de ander ook een MijnStJansdal account heeft. Dit is de snelste manier. Ga via het menu naar Delen > Mijn gegevens delen/downloaden. 

 

Via MijnStJansdal kan een machtiging elk moment weer worden ingetrokken door uzelf. 

 

2) Op papier

Vraag een gemachtigdenformulier aan bij één van de centrale recepties of download deze hieronder. U kunt het formulier ook gebruiken als de ander geen MijnStJansdal account heeft. 

PDF Document304303 A 129 - Machtigingsformulier mijnstjansdal_okt2019.pdf

 

Inleveren

Het door u en de gemachtigde ondertekende formulier kan bij één van de centrale recepties worden ingeleverd. Vergeet niet om beide legitimatiebewijzen mee te nemen. 

 

 

 

 

Hoe kan ik als ouder via MijnStJansdal het dossier van mijn kind, jonger dan 12 jaar, inzien?

Aanvragen

Ouders met ouderlijk gezag van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang aanvragen tot MijnStJansdal van hun kind. Als u dit wenst, vraag dan om een aanvraagformulier bij één van de centrale recepties of download deze via de link hieronder.

 

PDF Document304293 A 128 - Aanvraagformulier toegang ouders_jan2019.pdf

 

Inleveren

U kunt het formulier inleveren bij de centrale receptie, poli Kindergeneeskunde én poli Anesthesie. Bij de aanvraag zal aan ouder(s) worden gevraagd om schriftelijk te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben en om een geldig legitimatiebewijs van het kind en de ouder. Het inleveren van onjuist ingevulde formulieren is strafbaar.

 

Vanaf 12 jaar

Kinderen hebben de mogelijkheid vanaf 12 jaar ook zelf toegang aan te vragen. Vanaf deze leeftijd vervalt automatisch de toegang van de ouders met gezag tot MijnStJansdal. Wilt u als ouder dan opnieuw toegang, dan moet het kind de ouders toegang geven.

 

Voor meer informatie: 

 

https://www.stjansdal.nl/folders/kinderen-en-mijnstjansdal-account

 

 

 

Hoe kan ik als ouder toegang aanvragen tot het dossier van mijn kind, tussen 12 en 16 jaar oud?

Vanaf 12 jaar moet diegene die zorg ontvangt, de ander (in dit geval de ouders) toestemming geven om toegang te krijgen tot het dossier via MijnStJansdal. Dit heet ook wel machtigen. 

 

Informatiefolder - toegang aanvragen

In deze folder kunt u lezen hoe u dit kunt aanvragen, zowel digitaal als op papier: 

 

http://www.stjansdal.nl/folders/kinderen-en-mijnstjansdal-account

 

 

Aanvragen via formulier

PDF Document304303 A 129 - Machtigingsformulier mijnstjansdal_jan2019.pdf

Het formulier is verkrijgbaar bij alle centrale recepties, poli Kindergeneeskunde en poli Anesthesie. U kunt het ook hieronder downloaden en ingevuld meenemen.

 

Inleveren

U kunt samen het machtigingsformulier inleveren bij één van de centrale recepties, poli Kindergeneeskunde of poli Anesthesie. U wordt beiden gevraagd uw ID bewijs ter identificatie te tonen. Zodra u toegang heeft, kunt u eenvoudig wisselen tussen uw dossier (indien van toepassing) en dat van uw kind. Als u zelf al beschikt over een MijnStJansdal account, ontvangt u geen aanvullende melding dat het dossier van uw kind is toegevoegd aan uw dossier. 

 

Bestaande toegang opnieuw geven tussen 12 en 16 jaar

Vanaf 12 jaar vervalt automatisch de toegang van de ouders met gezag tot MijnStJansdal (als dat ingesteld was). Wilt u als ouder opnieuw toegang? Dan moet het kind de ouders toegang geven. Gebruik hiervoor het formulier. Zie ook de folder hierboven met uitleg. 

 

 

Kan ik mijn machtiging intrekken?

Ja, dit kan op elk moment. Via MijnStJansdal kunt u een machtiging weer intrekken. Ga via het menu naar Delen > Mijn gegevens delen/downloaden > Gemachtigdentoegang. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en, indien van toepassing, welke dossiers u zelf kunt inzien. U kunt deze gemachtigde direct de toegang ontzeggen door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te klikken.

 

Kan ik vragen stellen over een familielid via MijnStJansdal?

Ja, dit kan indien het familielid u toegang heeft verleend. Zie de vraag over Machtigen. 

 

Kunnen mijn partner en ik samen één MijnStJansdal account hebben?

Nee, dat is niet mogelijk. MijnStJansdal is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Elke volwassene dient daarom zelf toegang aan te vragen voor MijnStJansdal.

 

Welke informatie ontvangt mijn huisarts/verwijzend specialist?

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u in MijnStJansdal terugvinden onder Gezondheid > Overzichten > Brieven.

 

Kan ik het dossier inzien van een langdurig wilsonbekwame patiënt?

U kunt als mentor of curator van een langdurig wilsonbekwame patiënt het medisch dossier via MijnStJansdal inzien. U dient hiervoor bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat dit formeel geregeld is. Bijvoorbeeld stukken van de rechtbank. Na beoordeling door het St Jansdal, kan toegang verleend worden. 

 

Kan ik als gemachtigde het MijnStJansdal van een overleden patiënt inzien?

Nee. Gemachtigden hebben geen recht om het medische dossier van een overleden patiënt in te zien. Het MijnStJansdal-account van een overleden patiënt wordt inactief gemaakt. Hierdoor heeft u als gemachtigde geen inzage meer in het dossier. Het MijnStJansdal-account wordt inactief gemaakt zodra het St Jansdal op de hoogte wordt gesteld van het overlijden en dit heeft verwerkt in het dossier van de betreffende patiënt.