l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Verpleging-boek

Gegevens delen (gemachtigden toegang)

Hoe werkt het geven of aanvragen van toegang (machtigen)?

Het is (vanaf 12 jaar) mogelijk iemand te machtigen voor toegang tot uw dossier. Dat kan bijvoorbeeld een partner zijn, een mantelzorger of een ouder. Het kan op twee manieren:

 

1) Digitaal

U kunt zelf eenvoudig toegang geven via MijnStJansdal als de ander ook een MijnStJansdal account heeft. Dit is de snelste manier. Ga via het menu naar Delen > Mijn gegevens delen/downloaden. 

Via MijnStJansdal kunt u een machtiging 'beheren' en dus elk moment weer intrekken. 

 

2) Op papier

Vraag een gemachtigdenformulier aan bij één van de centrale recepties of download deze hieronder. U kunt het formulier ook gebruiken als de ander geen MijnStJansdal account heeft. 

PDF Document304303 A 129 - Machtigingsformulier mijnstjansdal.pdf

Het door u en de gemachtigde ondertekende formulier kan bij één van de centrale recepties worden ingeleverd. Vergeet niet om beide legitimatiebewijzen mee te nemen. 

 

Zorgverleners buiten het St Jansdal toestemming geven

Het is belangrijk dat u aangeeft of u hiervoor toestemming geeft. Hier leest u er meer over

 

Hoe kan ik als ouder via MijnStJansdal het dossier van mijn kind, jonger dan 12 jaar, inzien?

Aanvraagformulier printen of afhalen

Alleen de ouders/verzorgers mogen toegang aanvragen. Ook als u geen patiënt van ons ziekenhuis bent, kunt u toegang krijgen.

 1. Ouders / verzorgers legitimeren zich fysiek aan de balie van de receptie of polikliniek.

 2. Zij vullen per kind een aanvraagformulier in. Lever het in bij de receptie of poli kind of anesthesie. Neem beide ID-bewijzen mee. 
 3. U ontvangt inloggegevens van uw eigen MijnStJansdal account (als u dit nog niet had).
 4. Het kinddossier wordt aan uw account gekoppeld. U ziet dit als u ingelogd bent; u ontvangt hiervan geen melding.

 

 

PDF Document304293 A 128 - Aanvraagformulier toegang ouders.pdf

 

Ouderlijk gezag

Bij de aanvraag zal aan ouder(s) worden gevraagd om schriftelijk te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben. Het inleveren van onjuist ingevulde formulieren is strafbaar.

 

Inlog vervalt op 12e verjaardag

Let op; als uw kind 12 jaar wordt, vervalt uw inlog op zijn/haar verjaardag. Wilt u als ouder dan opnieuw toegang, dan moet het kind de ouders toegang geven. Kinderen hebben de mogelijkheid vanaf 12 jaar zelf toegang aan te vragen.

 

Welke rechten heb je als kind?

Wie mag informatie hebben over jouw gezondheid? Wie geeft er toestemming voor jouw onderzoek of behandeling? 

De wet kent heel veel regels. Aan deze regels moet jouw dokter zich houden. Informatie en toestemming geven is vastgelegd in de wet (de zogenaamde WGBO). Welke rechten je hebt, hangt af van hoe oud je bent >> https://www.stjansdal.nl/folders/rechten-van-kinderen-informatie-en-toestemming. 

Mijn kind is tussen de 12 en 16 jaar oud; hoe krijgen wij toegang?

 

Hoe krijgt uw kind (tussen 12 en 16 jaar) een account? Twee manieren:

 1. Met DigiD kan uw kind direct een MijnStJansdal account aanmaken (mits wij het BSN nummer hebben van uw kind. Een account kan zowel in de app MyChart en op de website www.mijnstjansdal.nl aangemaakt worden). Nog geen DigiD voor uw kind? Dit kunt u eenvoudig aanvragen bij de overheid. Per post ontvangt het de inlog (duurt drie werkdagen).
 2. Wilt u nog geen DigiD voor uw kind? Dan kan uw zoon/dochter zich fysiek legitimeren bij de balie van de receptie of poli en daar een MijnStJansdal account aanvragen. Neem zijn/haar legitimatie mee.

 

Hoe krijgt uzelf als ouder/verzorger (van een kind tussen 12 en 16 jaar) toegang? Drie manieren:

 1. Heeft u zelf een MijnStJansdal account? Dan kan het kind (mits minstens 12 jaar) u zelf machtigen in MijnStJansdal om het kinddossier in te zien. Dit kan uw kind online regelen (zie de stappen hierboven. Ga daarna in het portaal naar Mijn gegevens delen / gemachtigdentoegang). Het kinddossier wordt aan uw account gekoppeld. U ziet dit als u ingelogd bent; u ontvangt hiervan geen melding. Uw kind heeft zelf controle over de machtiging en kan het ook zelf weer intrekken. 

 2. Als u staat ingeschreven in ons ziekenhuis én nog geen account heeft, kunt u thuis met DigiD eerst een eigen account aanmaken. Daarna kan uw kind u zelf toegang geven (zie de stappen hierboven. Ga daarna in het portaal naar Mijn gegevens delen / gemachtigdentoegang). Het kinddossier is direct aan uw account gekoppeld. U ziet dit als u ingelogd bent; u ontvangt hiervan geen extra melding. Uw kind heeft zelf controle over de machtiging en kan het ook zelf weer intrekken. 
 3. Bent u niet bij ons ingeschreven als patiënt of heeft u geen DigiD? Dan kunt u alleen een account aanvragen bij de balie van de receptie of polikliniek na fysieke legitimatie en na het invullen van een Machtigingsformulier mijnstjansdal.pdf*. U ontvangt een inlog. Het kinddossier wordt daarna aan uw account gekoppeld. Hier kunnen een paar dagen over heen gaan. U ziet dit als u ingelogd bent; u ontvangt hiervan geen extra melding.

 

* Ouderlijk gezag

Bij de aanvraag zal aan ouder(s) worden gevraagd om schriftelijk te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben. Het inleveren van onjuist ingevulde formulieren is strafbaar.

 

Let op; uw inlog vervalt op de 16e verjaardag

De 16e verjaardag van uw kind is belangrijk. Op deze dag vervalt automatisch de toegang van ouders met gezag tot MijnStJansdal (als dat ingesteld was). Wilt u als ouder opnieuw toegang? Dan moet uw kind u opnieuw toegang geven. Wilt u hier meer over lezen? Bekijk dan onderstaande folder. 

 

Rechten van kinderen (wie mag informatie krijgen en wie geeft toestemming?)

Uw kind mag een eigen MijnStJansdal account aanvragen. De wet vindt dat ze vanaf 12 jaar oud genoeg zijn om zelf ook een belangrijke stem te hebben als het over hun gezondheid gaat. In deze folder leest u er meer over >> https://www.stjansdal.nl/folders/rechten-van-kinderen-informatie-en-toestemming.

 

 

Mijn kind is ouder dan 16 jaar; hoe krijgen wij toegang?

 

Dezelfde regels gelden als voor kinderen van 12-16 jaar.

 

Hoe krijgt uw kind (16 jaar of ouder) een account? Twee manieren:

 1. Met DigiD kan uw kind een MijnStJansdal account aanmaken (mits wij het BSN nummer hebben van uw kind). Nog geen DigiD voor uw kind? Dit kunt u aanvragen bij de overheid. Per post ontvangt het de inlog (duurt drie werkdagen). Een account aanmaken kan zowel in de app MyChart en op de website www.mijnstjansdal.nl).
 2. Wilt u nog geen DigiD voor uw kind? Dan kan uw zoon/dochter zich fysiek legitimeren bij de balie van de receptie of poli kindergeneeskunde of anesthesie en daar een MijnStJansdal account aanvragen. Neem zijn/haar legitimatie mee.

 

Hoe krijgt uzelf als ouder/verzorger met een kind (16 jaar of ouder) toegang? Drie manieren:

 1. Als u als ouder een MijnStJansdal account heeft, kan het kind vanaf 16 jaar u zelf machtigen in MijnStJansdal om het kinddossier in te zien. Dit kan uw kind online regelen (zie de stappen hierboven. Ga daarna in het portaal naar Mijn gegevens delen / gemachtigdentoegang). Het kinddossier is direct aan uw account gekoppeld. Uw kind heeft zelf controle over de machtiging en kan het ook zelf weer intrekken. 

 2. Als u staat ingeschreven in ons ziekenhuis én nog geen account heeft, kunt u thuis met DigiD eerst een eigen account aanmaken. Daarna kan uw kind u zelf toegang geven (zie de stappen hierboven. Ga daarna in het portaal naar Mijn gegevens delen / gemachtigdentoegang). Het kinddossier is direct aan uw account gekoppeld. Uw kind heeft zelf controle over de machtiging en kan het ook zelf weer intrekken. 
 3. Bent u niet bij ons ingeschreven als patiënt of heeft u geen DigiD? Dan kunt u alleen een account aanvragen bij de balie van de receptie of polikliniek na fysieke legitimatie en na het invullen vanPDF Document304303 A 129 - Machtigingsformulier mijnstjansdal.pdf. U ontvangt een inlog. Het kinddossier wordt daarna aan uw account gekoppeld. Hier kunnen een paar dagen over heen gaan. U ziet dit als u ingelogd bent; u ontvangt hiervan geen extra melding.

 

Rechten van kinderen (wie mag informatie ontvangen en wie geeft toestemming?)

In de medische wereld worden kinderen van 16 jaar of ouder gezien als volwassen. Ze mogen dan hun eigen beslissingen nemen (uiteraard stimuleren we om dit in overleg te doen met de ouders). Alleen uw zoon of dochter heeft in principe dus recht op informatie van de zorgverlener. Uw zoon of dochter moet u als ouders/verzorgers daarom toestemming geven om toegang te krijgen tot het dossier via MijnStJansdal. Dit heet ook wel machtigen. In deze folder leest u er meer over >> https://www.stjansdal.nl/folders/rechten-van-kinderen-informatie-en-toestemming. 

Kan ik mijn machtiging intrekken? Of zien wie ik heb gemachtigd?

Dit kan in MijnStJansdal. Daar kunt u een machtiging intrekken. Ga via het menu naar Delen > Mijn gegevens delen/downloaden > Gemachtigdentoegang. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en, indien van toepassing, welke dossiers u zelf kunt inzien. U kunt deze gemachtigde direct de toegang ontzeggen door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te klikken.

 

Welke informatie ontvangt mijn huisarts/verwijzend specialist?

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u in MijnStJansdal terugvinden onder Gezondheid > Overzichten > Brieven.

 

U kunt via MijnStJansdal instellen welke zorgverleners buiten St Jansdal toegang kunnen opvragen tot uw medisch dossier. 

 

Kunnen mijn partner en ik samen één MijnStJansdal account hebben?

Nee, dat is niet mogelijk. MijnStJansdal is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Elke volwassene dient daarom zelf toegang aan te vragen voor MijnStJansdal.

 

Kan ik het dossier inzien van een langdurig wilsonbekwame patiënt?

U kunt als mentor of curator van een langdurig wilsonbekwame patiënt het medisch dossier via MijnStJansdal inzien. U dient hiervoor bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat dit formeel geregeld is. Bijvoorbeeld stukken van de rechtbank. Na beoordeling door het St Jansdal, kan toegang verleend worden. 

 

Kan ik vragen stellen over een familielid via MijnStJansdal?

Ja, dit kan indien het familielid u toegang heeft verleend. Zie de vraag over Machtigen. 

 

Kan ik als gemachtigde het MijnStJansdal van een overleden patiënt inzien?

Nee. Gemachtigden hebben geen recht om het medische dossier van een overleden patiënt in te zien. Het MijnStJansdal-account van een overleden patiënt wordt inactief gemaakt. Hierdoor heeft u als gemachtigde geen inzage meer in het dossier. Het MijnStJansdal-account wordt inactief gemaakt zodra het St Jansdal op de hoogte wordt gesteld van het overlijden en dit heeft verwerkt in het dossier van de betreffende patiënt.

 

Zorgverleners buiten St Jansdal toegang geven

Welke voordelen heeft het voor mij om externe zorgverleners toegang te geven?

Onze specialisten houden een medisch dossier over u bij. Soms komt u bij een andere zorgverlener. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener ook uw actuele medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie kan hij u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. We vragen u daarom toestemming te geven voor de uitwisseling van gegevens uit uw medisch dossier. 

Welke gegevens stelt het St Jansdal beschikbaar?

Uw ziekenhuis kan met uw toestemming verschillende gegevens delen met externe zorgverleners:


Gegevens over uw medicijngebruik
In dit overzicht staat welke medicijnen aan u zijn voorgeschreven. En welke medicijnen u heeft gekregen. In het overzicht staat ook of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Het delen van deze gegevens maakt uw medicijngebruik veilig(er).


Uitslagen van onderzoeken
Dit zijn de uitslagen en verslagen van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het ziekenhuis.


Notities
Dit zijn de aantekeningen die bijvoorbeeld gemaakt worden door de zorgverleners in het ziekenhuis tijdens uw bezoek, telefoongesprek of E-afspraak.

(Hoe) Kan ik mijn gegevens delen met zorgverleners buiten St Jansdal?

U kunt via MijnStJansdal uw toestemming registreren voor het uitwisselen van gegevens uit uw medisch dossier. Op de website mijnstjansdal.nl en in de app MijnStJansdal kiest u in het menu voor ‘Mijn gegevens delen/downloaden’. Kies vervolgens voor 'Zorgverlener' en daarna ‘Toestemming vastleggen uitwisseling medische gegevens'. Daar vindt u de link naar het digitale formulier. 

Ik ben onder behandeling bij meerdere specialismen. Moet ik voor elk specialisme toestemming geven?

Nee, als u toestemming geeft voor het delen van gegevens uit uw medisch dossier, geldt dat voor alle specialismen. 

Hoe kan ik mijn toestemming weer intrekken?

Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u een bericht sturen vanuit MijnStJansdal. Het intrekken van uw toestemming heeft geen effect op de gegevens die al uitgewisseld zijn.