l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Ziekenhuis (19)

Stichting Vrienden van het St Mary’s

In 1994 leerde het ziekenhuis St Jansdal het St Mary’s Hospital kennen. Al vele jaren trekken we samen op met het St Mary’s. Van een klein en onooglijk ziekenhuis heeft het zich sindsdien ontwikkeld tot een ziekenhuis, waar ruim 150.000 plattelandsbewoners hun toevlucht zoeken bij ongeval, ziekte en geboorte.

CBF Erkend

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort door op onderstaande banner te klikken.

 

 

Steun de Stichting Vrienden van het St Mary's

St Mary’s Hospital

Kleinschalig 

Het St Mary's Hospital is nog steeds een klein ziekenhuis. Er zijn in het gunstigste geval vier dokters voor 150.000 mensen.

 

Vele jaren heeft het St Mary’s Hospital zich met steun van het St Jansdal duurzaam ontwikkeld tot een ziekenhuis, waarin de zorg van steeds hogere kwaliteit is. Ook op financieel gebied, kan het St  Mary's Hospital steeds beter op eigen benen staan. 

 

Ghanacommissie 

De Ghanacommissie geeft vorm aan de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal en het St Mary's Hospital. Dit doet zij door middel van het organiseren van acties, het geven van voorlichting en door ondersteuning van ziekenhuismedewerkers in Ghana. De Ghanacommissie bestaat uit ziekenhuismedewerkers van het St Jansdal en extern betrokkenen.

 

 

Vriendenstichting 

De Stichting Vrienden van St Mary’s werft haar inkomsten in nauwe samenwerking met de Ghanacommissie van ziekenhuis St Jansdal. Zo kan met minimale kosten een maximaal bedrag aan de lopende projecten van het St Mary’s Hospital besteed worden.

 

Geven

Mocht u ons werk in Ghana willen ondersteunen, dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL 78 RABO 0397 7222 22 van de Stichting Vrienden van St Mary’s.