l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Projecten

Net als overal in de wereld is ook in Afrika de gezondheid het rijkste bezit. Om diverse redenen is er verschil in gezondheidszorg. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de financiële mogelijkheden.

 

Het uitgangpunt van St Jansdal voor het St Mary's Hospital is dat het ziekenhuis zelf zorgt voor zijn ontwikkeling. De medewerkers van het St Mary's Hospital kennen de situatie van het ziekenhuis. Daarnaast hebben zij de menskracht, maken zij de plannen en voeren zij zelf de plannen uit.

 

Het St Jansdal en het St Mary's Hospital ligt mijlenver uit elkaar. Dit is voor ons weleens lastig geweest. Het ziekenhuis in Ghana heeft een totaal andere cultuur. Daarom is het belangrijk dat beide partijen elkaar moet leren begrijpen om misverstanden te voorkomen.

  

We hebben elkaar moeten leren begrijpen, we hebben geduld moeten leren, we hebben misverstanden uit de weg moeten ruimen. En het St Mary’s heeft moeten leren leven met een partner, die niet zomaar alles goed vindt, maar kritische vragen stelt, het niet overal mee eens is, en soms een ander beeld voor ogen heeft. Er is van meet af aan heel veel tijd en aandacht geïnvesteerd in communicatie, in overleg, in bezoeken over en weer.

 

In de loop van de jaren is er een partnership ontstaan, waarin het ziekenhuis in Ghana kon groeien. Ruim 150.000 plattelandsbewoners vinden in het St Mary’s een vriendelijke, goede, vertrouwde zorg.

  

De ontwikkeling van het ziekenhuis  ging niet altijd zo snel als we soms hoopten, maar terugkijkend kunnen we wel zeggen dat ze duurzaam is geweest. Het St Mary’s is van henzelf, en het is  krachtig. En in Drobo en Harderwijk zijn we het er hartgrondig over eens, dat het alleszins de moeite waard is om de groei van het St Mary’s  te ondersteunen tot het geheel op eigen benen kan staan.

Huisvesting

In 1994 begonnen we vooral met het verbeteren van de secundaire arbeidsvoorzieningen voor het ziekenhuispersoneel. Dit vanuit de filosofie dat er minder verloop zou zijn als de woon- en werkomstandigheden geoptimaliseerd zouden worden. Er werden dokterwoningen en personeelswoningen gebouwd. Daarnaast werkten we mee aan een schoolvoorziening op het terrein van het ziekenhuis. Dat werkte: er is weinig verloop in personeel wat bijdraagt tot een goede sfeer en vertrouwde zorg in het St Mary’s Hospital.

Noodfonds

Via een spaarsysteem van medewerkers van het St Jansdal kwam er een noodfonds waaruit de behandelingen voor niet-betalende patiënten werd betaald. Zo kon in elk geval voorkomen worden dat het ziekenhuis verlies leed door niet vergoede kosten.

 

Rond 2008 kon deze vorm van ondersteuning gestopt worden, omdat er in Ghana een betaalbare ziektekostenverzekering werd aangeboden door de overheid. Hierdoor werd het mogelijk voor het ziekenhuis om de eigen exploitatie rendabel te maken. Het ziekenhuis kan hiedoor ook zelf (kleine) verbeterprojecten financieren.

 

Het ziekenhuis is schoner en professioneler geworden. Er is een muur gebouwd om het ziekenhuis om kippen en geiten te weren van het terrein. Daarnaast heeft het St Jansdal geholpen met het opstarten van een wasserij zodat patiënten onder schone lakens kunnen slapen.

 

 

Ondersteuning AIDS-wezen

Gespecialiseerd verpleegkundige Kofi Francis Amponsah, AIDS-consulent in het St Mary’s, bedacht een project met kippen. Uit de verkoop van kippen en eieren kunnen een tiental AIDS-wezen, die ondergebracht zijn bij pleeggezinnen, financieel ondersteund worden. Het St Jansdal steunt dit project. Er zijn nu al meer dan 60 wezen die kunnen worden ondersteund.

Mortuarium

In eigen beheer is er een mortuarium gebouwd. Naast de gebruikelijke werkzaamheden kan het mortuarium gebruikt worden voor het bewaren van overledenen die elders zijn overleden. In Ghana is de uitvaart een zeer belangrijk moment. Mensen betalen graag als lichamen een tijdje in een mortuarium bewaard kunnen blijven. Het St Jansdal hielp met de aanschaf van de benodigde koelinstallatie. Ook op deze manier verwerft het ziekenhuis inkomsten en wordt het in toenemende mate zelfstandig.

Een dokter in het ziekenhuis

Het vinden van een dokter is in Afrika overal een probleem. Afgestudeerde artsen werken het liefst in het buitenland of in een stad. In de stad hebben ze naast hun ziekenhuispraktijk ook een privékliniek die extra inkomsten oplevert.

 

Om een arts voor het ziekenhuis te vinden, hebben de artsen naast hun salaris een bonus ontvangen. Er zijn twee artsen die hard werken in de patientenzorg en hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het ziekenhuis. Inmiddels kan het ziekenhuis op eigen kracht artsen vinden. Momenteel werker er drie tot vier artsen in het St Mary's Hospital. Het ziekenhuis is ook in staat de artsen een eigen woning aan te bieden.

 

Het St Mary’s ondersteunt 24 buitenkliniekjes. Dit zijn kleine gezondheidsposten waar af en toe spreekuren worden gehouden. De artsen van het St Mary's Hospital ondersteunen deze buitenklinieken op het medische vlak.

 

Ter vergelijking: Het ziekenhuis St Jansdal bedient, net als het St Mary’s, ongeveer 150.000 mensen. Er werken ruim 120 medisch specialisten. In tegenstelling tot Ghana is er bovendien een goed toegankelijk huisartsennet beschikbaar.

Familiehuis

In Ghana is de familie zeer betrokken bij het verzorgingsproces in het ziekenhuis. De familie woont vaak uren lopen bij het ziekenhuis vandaan. Om familie een onderdak te kunnen bieden tijdens de opname van een naaste is er een familiehuis gebouwd. Hier kan familie voor een gering bedrag overnachten, koken en de was doen. Zo is er een einde gekomen aan mensen die doelloos over het terrein zwerven en ’s nachts in de open lucht op een veranda moesten overnachten. Hierdoor is ook de algemene hygiëne in het ziekenhuis verbeterd.

Oogkliniek

In de oogkliniek werkt niet alleen een gespecialiseerd verpleegkundige, maar er is ook een optometrist. Er is een bescheiden brillenwerkplaats, waar mensen voor weinig geld een bril kunnen kopen.

 

Gemiddeld twee keer per jaar reist oogarts Ben van Noort met een oogteam naar Drobo. Zo wordt de opbouw van de oogkliniek ondersteund. Ook doet hij dan oogoperaties in het St Mary’s Hospital.

 

Materialen

Gelukkig is een goede gezondheidszorg één van de prioriteiten van de Ghanese overheid. Er is dus veel noodzakelijk materiaal ‘gewoon’ te koop in Ghana. Soms heeft een ziekenhuis echter apparatuur of meubilair nodig, dat niet of nauwelijks in Ghana te krijgen is en waarvan we in Nederland een overvloed hebben.

 

In de afgelopen jaren kon in een aantal containertransporten veel naar het St Mary’s worden gestuurd. Sponsors van materialen, sponsors voor transportkosten en vrijwilligers voor het verzendklaar maken van de containers maakten het mogelijk. Het spreekt vanzelf, dat al dit werk veel geld kost. Naast een jaarlijkse bijdrage, zowel in geld als in natura, van het ziekenhuis St Jansdal, zijn er donoren, die deze projecten mogelijk maken.

 

Soms ontvangen we grote bedragen, maar er zijn ook de trouwe ‘kleine’ bijdragers. Deze bijdragen kunnen, dankzij de unieke positionering van Stichting Vrienden van St Mary’s en Ghanacommissie, in hun geheel worden ingezet voor het beoogde doel.