l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verslaglegging

De verantwoording van inkomsten en bestedingen is vastgelegd in het jaarverslag. In dit jaarverslag wordt ook een verantwoording per project gegeven. Daarnaast wordt in het jaarverslag van het ziekenhuis St Jansdal beschreven welke activiteiten in het St Mary’s Hospital worden ontplooid. Voor voorlichtingsactiviteiten wordt ook gebruik gemaakt van het personeelsblad Cazcade, persberichten, de folder, intranet en de website.

 

Jaarverslag Stichting Vrienden van St Mary's 2020

 

Jaarrekening Stichting Vrienden van St Mary's 2020

 

Beleidsplan

De stichting Vrienden van St Mary's streeft naar het verbeteren van de gezondheidszorg in het verzorginsgebied rond Drobo, Ghana. 

 

Zij doet dat door op diverse manieren bij te dragen aan de ontwikkeling van het St Mary's Hospital in Drobo, door:

 • het creëren van goede arbeidsvoorwaarden (zoals huisvesting) voor personeel;
 • het (bijdrage aan het ) bouwen van verpleegafdelingen en onderzoeksruimten;
 • het ondersteunen van de ziekenhuiszorg door het ter beschikking stellen van materialen;
 • het ondersteunen van de opbouw van een aan het ziekenhuis gevestigde oogklkiniek;
 • het onderhouden van de relatie door regelmatige persoonlijke contacten.

 

Inkomsten verwerft de stichting door:

 • een structurele bijdrage van ziekenhuis St Jansdal;
 • structurele vrijwillige bijdragen van medewerkers van ziekenhuis St Jansdal;
 • het (doen) organiseren van acties;
 • giften van particulieren;
 • giften van stichtingen;
 • subsidies van de overheid. 

 

De stichting geeft bekendheid aan haar werk door:

 • het onderhouden van deze website (www.stjansdal.nl/stmary's);
 • het publiceren van artikelen in Cazcade;
 • aanwezigheid en presentatie op Open dagen van het ziekenhuis;
 • aanwezigheid en presentatie op andere bijeenkomsten;
 • het publiceren van een jaarverslag.

 

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen beroepskrachten. 

Bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen beloningen, presentiegelden etcetera voor hun werk in de stichting. Lees meer over de stichting in de statuten.

 

NCDO

De Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) biedt de mogelijkheid voor een verdubbeling van de eigen fondsen voor specifieke projecten. Hiervoor moet aan speciale voorwaarden voldaan worden, zoals lokale aannemers en goede bouwtekeningen. In de loop van 2008 is bijvoorbeeld voor het project familiehuis een aanvraag bij het NCDO gedaan.