l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Beroerte - CVA ketenzorg


Revalidatie_0232

Patiënten begeleiden is een belangrijk en mooi onderdeel van mijn vak

Sonja de Jong, neuroloog

In verband met een beroerte of CVA bent of was u opgenomen in ons ziekenhuis. Het doormaken van een CVA is een aangrijpende gebeurtenis. Het is een hersenaandoening die enorme gevolgen kan hebben voor u als patiënt en voor uw naasten. Vaak is er blijvende schade en bent u afhankelijk van de hulp van anderen. Om uw herstel zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, werken verschillende zorgverleners en instellingen met elkaar samen. Zij zijn allemaal aangesloten bij CVA Ketenzorg Noordwest-Veluwe & Flevoland en hebben één gezamenlijk doel: namelijk dat u de juiste zorg door een deskundige zorgverlener op de juiste plaats ontvangt.

health_043-brain-intelligent-medical-neurologyWat is een beroerte?

Lees hier meer informatie over een beroerte, of CVA.

Meer informatie l
health_021-report-medical-healthcare-documentOorzaken en gevolgen

Lees hier wat de (mogelijke) oorzaken en gevolgen van een beroerte, of CVA, kunnen zijn. 

Meer informatie l
health_002-hospital-building-clinic-doctorBehandeling van een beroerte

Lees meer over de behandeling van een beroerte. 

Meer informatie l

Folders en Info

Behandeling van een beroerte

De behandeling na een beroerte is enerzijds gericht op het voorkomen van een nieuwe CVA en het voorkomen van extra schade aan de hersenen. Anderzijds is behandeling gericht op revalideren en het beperken van de gevolgen van de CVA. De behandeling kan worden opgedeeld in drie fasen: acute fase, revalidatiefase, chronische fase.

 

Klik op de artikelen hieronder voor meer uitgebreide informatie per fase.

Acute fase

De acute fase is de eerste fase direct na het ontstaan van de beroerte. U wordt gezien op de spoedeisende hulp door de SEH-arts en de neuroloog. In deze fase is het belangrijk dat artsen snel handelen om zo snel mogelijk te kunnen starten met de juiste behandeling. Op deze manier wordt schade aan de hersenen zoveel mogelijk beperkt.

 

Nadat alle onderzoeken op de SEH zijn afgerond, wordt u in principe in het ziekenhuis opgenomen op de strokecare-unit van de afdeling neurologie. Patiënten worden hier intensief gecontroleerd op bloeddruk, hartritme en bewustzijn. De gemiddelde verblijfsduur op de strokecare-unit bedraagt enkele dagen. Daarna gaat u over naar een andere kamer op de afdeling neurologie. Bij binnenkomst op de strokecare-unit, wordt wanneer dit mogelijk is binnen 24 uur gestart met de revalidatie. Tijdig beginnen van de revalidatie komt het herstel ten goede. 

Revalidatiefase

Na de acute fase kom u in de revalidatie fase terecht. U kunt gaan starten met revalideren. Dit kan thuis gebeuren (poliklinische revalidatie), maar ook in een verpleeghuis (geriatrische revalidatiezorg) of revalidatiecentrum (klinische specialistische revalidatie).

 

De revalidatie start zo snel mogelijk na de beroerte. Het precieze programma hangt af van de zwaarte van de beroerte en welke delen er beschadigd zijn/welke functies gestoord zijn. Bij de behandeling zijn o.a. de volgende zorgverleners betrokken: revalidatieartsen, specialisten ouderen geneeskunde fysiotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten, de eigen huisarts en maatschappelijk werkers.

 

Poliklinische revalidatie (thuis)

Wanneer u wel in staat bent om weer veilig naar huis te gaan, maar er toch nog een revalidatietraject nodig is om aan uw herstel te werken komt u in aanmerking voor poliklinische revalidatie behandeling. Dit is een revalidatieprogramma wat u vanuit huis kunt volgen. Hierbij gaat u twee a drie keer per week naar het ziekenhuis voor therapie.

Wanneer poliklinische revalidatie behandeling in beeld komt, begeleidt één van de revalidatieartsen van het ziekenhuis dit traject. Zij zullen in gesprek met u en uw familie in kaart brengen of u geschikt bent voor poliklinische revalidatie. Wanneer u hiervoor geschikt bent, wordt u door de revalidatiearts hiervoor aangemeld bij:

 

Revalidatie en therapie St Jansdal - Harderwijk

Merem Medische Revalidatie - Lelystad

 

Geriatrische revalidatie (verpleeghuis)

Binnen de geriatrische revalidatie is er een gespecialiseerd behandelteam aanwezig onder leiding van een specialist ouderen geneeskunde. De overdracht van het ziekenhuis naar een instelling voor geriatrische revalidatiezorg, wordt begeleidt door de nazorgconsultenten van het ziekenhuis. Zij bespreken met u en uw familie wat er vervolgens gaat gebeuren. Binnen de keten bieden de onderstaande instellingen geriatrische revalidatie zorg: 

Reactiveringscentrum Klimop - Harderwijk

Zorgverlening Het Baken, Revalidatieafdeling de Waard - Elburg

Beweging 3.0, Locatie de Pol - Nijkerk

Coloriet Laarstaete - Lelystad


Klinische specialistische revalidatie (revalidatiecentrum)

Klinische specialistische revalidatie wordt in een revalidatiecentrum aangeboden. Binnen de klinische revalidatie wordt de revalidatie opgepakt door een gespecialiseerd CVA-revalidatie team bestaande uit: fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtiste, maatschappelijk werker en verpleging, onder leiding van een revalidatiearts.

 

Wanneer revalidatie in een revalidatiecentrum in beeld komt, begeleidt één van de revalidatieartsen van het ziekenhuis dit traject. Hij of zij zal in gesprek met u en uw familie in kaart brengen of u geschikt bent voor revalidatie in een revalidatiecentrum. Wanneer u hiervoor geschikt bent meldt de revalidatiearts u aan bij een van de revalidatiecentra in de omgeving. Dit kan zijn bij:

 

De Vogellanden - Zwolle

Klimmendaal - Apeldoorn

Merem Medische Revalidatie - Hilversum

 

Chronische fase

Na de revalidatiefase komt de chronische fase. Om u goed te kunnen begeleiden vanaf het moment dat u uit het ziekenhuis wordt ontslagen vinden er op verschillende momenten controle gesprekken plaats. Deze worden uitgevoerd door de CVA-verpleegkundigen van:

 

Ziekenhuis St Jansdal

Thuiszorg Icare

 

2 weken na ontslag ziekenhuis:

U wordt gebeld door de CVA verpleegkundige van het ziekenhuis voor het inplannen van een poliklinische controle afspraak. Als er vragen zijn, kunnen deze gesteld worden. Bij problemen wordt er samen met u gezocht naar een passende oplossing.

 

4 weken na ontslag ziekenhuis:
U wordt gebeld door de CVA verpleegkundigen van Icare om een huisbezoek in te plannen. Deze vindt plaats drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis.

 

6-8 weken na ontslag ziekenhuis:
U komt naar het ziekenhuis voor een poliklinische afspraak met de CVA verpleegkundige. Dit gesprek is gericht op het dagelijks functioneren. De verpleegkundige geeft voorlichting, praktische tips en bespreekt de risicofactoren die een CVA kunnen veroorzaken en wat er zelf gedaan kan worden om herhaling te voorkomen. Daarnaast kan de verpleegkundige bemiddelen in contacten met hulpverleners en zo nodig doorverwijzen naar andere disciplines en wordt de continuïteit van zorg bewaakt.

 

3 maanden na ontslag ziekenhuis:
U krijgt een huisbezoek van de CVA verpleegkundige van Thuiszorg Icare. Tijdens dit bezoek wordt samen met u en mantelzorgers bekeken of er eventueel in uw situatie verdere ondersteuning nodig is. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bezoeken.

 

3-maandelijkse controle huisarts:
Wanneer u een beroerte heeft gehad is het risico op een tweede beroerte groter, dit wordt ook wel een recidief genoemd. Er zijn een aantal risicofactoren die een recidief kunnen veroorzaken, hierbij kunt u denken aan: roken, lichamelijke inactiviteit, overgewicht en overmatig alcoholconsumptie. Wanneer er aandacht wordt besteed aan deze riscofactoren kan de kans op een recidief worden verlaagd.

In de regio Harderwijk is met de huisartsen afgesproken dat u elke drie maanden voor controle gaat naar uw eigen huisartsenpraktijk. Tijdens deze controles, die meestal door de praktijkondersteuner zullen worden verricht, wordt er aandacht besteed aan de riscofactoren zoals hierboven beschreven. Daarnaast zal ook de medicatie die u gebruikt worden geëvalueerd.

 

Het kan zijn dat u in deze fase nog altijd de gevolgen merkt van uw doorgemaakte beroerte. Denk hierbij aan problemen met het denk- en reactievermogen. Voor individuele begeleiding en het behandelprogramma Hersenz kunt u terecht bij onze ketenpartner:

 

InteraktContour

Het leven van de 56-jarige Dolinde verandert volledig, wanneer zij wordt getroffen door een herseninfarct. Door haar positieve drive en met de hulp van verschillende zorgverleners binnen CVA-ketenzorg, weet ze haar leven weer op te pakken.
Het leven van de 56-jarige Dolinde verandert volledig, wanneer zij wordt getroffen door een herseninfarct. Door haar positieve drive en met de hulp van verschillende zorgverleners binnen CVA-ketenzorg, weet ze haar leven weer op te pakken.