l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

CVA-verpleegkundige

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U bent onder controle van de neuroloog, omdat u een CVA (Cerebraal Vasculair Accident) of TIA heeft doorgemaakt.  De CVA-nazorgverpleegkundige neemt in samenwerking met de neurologen een groot gedeelte van uw behandeling op zich. Een CVA is vrij vertaald ‘een ongeluk in een hersenbloedvat’. Andere benamingen van een CVA zijn beroerte of stroke. Bij een CVA krijgt een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof.

   Er zijn twee vormen van CVA:

   • Een herseninfarct
    Hierbij wordt een bloedvat afgesloten door een bloedstolsel of doordat het is dichtgeslibd door slagaderverkalking. (Als de klachten volledig hersteld zijn binnen 24 uur dan noemen we het een TIA.)
   • Een hersenbloeding
    Hierbij is een bloedvat in de hersenen gescheurd. Daardoor hoopt bloed zich op in de hersenen en worden hersencellen beschadigd.

    

   De gevolgen van een beroerte of CVA verschillen per persoon. Ze zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is, de omvang van de beschadigde hersenen en de functie.

    

   Klachten

   Veel voorkomende klachten zijn:

   • Links- of rechtszijdig krachtsverlies
   • Spraakproblemen / woordvindstoornissen
   • Concentratieverlies
   • Vermoeidheid
   • Karakterveranderingen

    

   Eenmaal thuis worden de problemen en vragen die door de gevolgen van een CVA ontstaan, vaak pas echt duidelijk. De klachten betekenen grote en meestal blijvende veranderingen in het leven van u en uw naasten. Vaak herstelt een deel van het aangetaste hersengebied zich na enige tijd weer. Het is niet goed te voorspellen welke verbeteringen op zullen treden. Dat blijkt pas na verloop van tijd. De kans op herstel is het grootst als u zo snel mogelijk start met revalideren. 
    

   Wat kunt u van ons verwachten

   Als u kort geleden een CVA heeft doorgemaakt, wordt u twee weken na ontslag gebeld door de CVA nazorgverpleegkundige en na zes weken staat er een poliklinische afspraak gepland met deze verpleegkundige. De gesprekken zijn gericht op het dagelijks functioneren. Als er vragen zijn kunnen deze gesteld worden. Bij problemen, zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing. Ook als u niet direct een probleem ervaart of een vraag heeft, is het toch de moeite waard om naar het spreekuur te gaan. De verpleegkundige geeft voorlichting, praktische tips en bespreekt risicofactoren die een CVA kunnen veroorzaken.  Tevens worden risicofactoren besproken om de kans op herhaling te voorkomen.
   Bij de CVA verpleegkundige wordt u deskundig  begeleid en voorgelicht.
    

   Taken CVA verpleegkundige

   De CVA verpleegkundige neemt het grootste gedeelte van uw begeleiding in het ziekenhuis op zich. Zij doet dit in nauwe samenwerking met uw neuroloog.

   De CVA verpleegkundige heeft als taken:

   • Screenen
   • Informatie en advies geven aan u en uw naasten
   • Ondersteuning en begeleiding bieden
   • Bemiddelen in contacten met hulpverleners en zo nodig doorverwijzen naar andere disciplines
   • Continuïteit van de zorg bewaken

    

   Taken neuroloog

   De neuroloog is een specialist die zich bezig houdt met ziekten van:

   • Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)
   • Het perifere zenuwstelsel (de zenuwen)
   • Het bewegingsapparaat

    

   De neuroloog bepaalt met u het medisch beleid. Dit omvat onder andere:

   • Het stellen van de diagnose CVA middels neurologisch onderzoek
   • Medicatiebeleid
   • Zonodig verwijzen naar andere disciplines
   • Contact onderhouden met uw huisarts

    

   Wat verwachten wij van u

   Om het spreekuur zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende mee te nemen:

   • Uw actuele medicijnlijst
   • Gegevens over uw klachten sinds de vorige controle
     

   Bereikbaarheid

   Mocht u buiten de polikliniekafspraken om nog onzeker zijn of vragen hebben. Loopt u in het dagelijks leven nog tegen dingen aan? Heeft u vragen over de klachten na het CVA? Of vragen over (bijwerkingen van) medicatie? Dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.

    

   E-mail:
   J.van.Boven@stjansdal.nl
   R.Noordmans@stjansdal.nl

    

   Telefoon:
   Polikliniek neurologie (0341) 463450 

   Voor spoedvragen kunt u contact opnemen met de assistente van de poli. Zij zal dan overleggen met de neuroloog.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-5-2024