l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Persoonsgerichte zorg binnen het St Jansdal

De definitie van persoonsgerichte zorg die wij binnen St Jansdal hanteren is: ‘Zorg voor én met de patiënt’. Persoonsgerichte zorg is zorg die zoveel mogelijk is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener gaat met de patiënt en zijn naasten in gesprek om te komen tot de beste behandeling en zorg passend bij de individuele patiënt. We luisteren daarbij goed naar de ervaringen en verwachtingen. Echt het gesprek aangaan helpt ons om de verbinding met onze patiënten te versterken en te doorgronden wat cijfers niet altijd kunnen laten zien. We bedenken samen wat de patiënt nodig heeft voor zijn algehele welbevinden. We zijn een persoonlijk en gastvrij ziekenhuis. Daarnaast betrekken wij onze patiënten bij de organisatie van onze zorgprocessen.

 

In de spreekkamer Op de afdeling Binnen de organisatie In de regio

 

Binnen het St Jansdal geven wij op vier niveaus invulling aan Persoonsgerichte zorg: 

 

1. In de spreekkamer: 

Wij willen dat patiënten:

1. Zich welkom voelen;

2. Goed geïnformeerd worden;

3. Samen met de zorgverleners beslissen;

4. Het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt.

 

2. Op de afdeling: 

Op de afdeling zorgen we dat we:

1. De zorg continu verbeteren op basis van ervaringen van patiënten. Iedere patiënt kan zijn mening delen met het ziekenhuis via verschillende wegen, onder andere via de enquête patiënttevredenheid.

2. Patiëntperspectief meenemen bij projecten.

 

3. Binnen de organisatie:

Bij het betrekken van patiënten op organisatieniveau zorgen we dat:

1. Patiënten via de Cliëntenraad mee kunnen denken over vraagstukken;

2. De toegankelijkheid van de zorg steeds eenvoudiger wordt. Digitalisering speelt hierin een steeds grotere rol. Het digitale patiëntenportaal MijnStJansdal stelt ons in staat om de patiënt te bedienen op de plek die hem of haar past en biedt mogelijkheden om zaken thuis te regelen. 

 

4. Binnen de regio: 

Bij het betrekken van patiënten op regioniveau zorgen we dat:

1. De zorgketen optimaal is afgestemd op de patiënt: St Jansdal werkt hiervoor nauw samen met verschillende ketenpartners in de regio, zoals huisartsen, verloskundigen en thuiszorgorganisaties.