l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Cliëntenraad


controles aan bed - versie zonder oorbel

U kunt als patiënt van ons ziekenhuis via de cliëntenraad meepraten en meedenken over zo goed mogelijke zorg. De leden van de cliëntenraad behartigen de algemene patiëntenbelangen voor degenen die op de zorg van ziekenhuis St Jansdal zijn aangewezen. Voor individuele belangen, bijvoorbeeld uitingen van onvrede en klachten, kunt u contact op nemen met de klachtenfunctionaris.

Uw mening, advies en wensen horen wij graag!
Wilt u uw mening geven over het St Jansdal?
Wilt u uw mening geven over het St Jansdal?

Dat kan door u aan te melden voor het digitale patiëntenpanel via clientenraad@stjansdal.nl

 

U krijgt dan een aantal keer per jaar enkele vragen voorgelegd per e-mail.

Folders en Info

Wat wil de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft als zijn missie geformuleerd: Focus op het welbevinden van patiënten die met liefde en compassie de beste zorg in een helende omgeving ontvangen.

Wat doet de cliëntenraad?

Vanuit de belangen van de patiënt geeft de cliëntenraad adviezen aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Diverse onderwerpen zoals kwaliteit van de zorg, bejegening, veiligheid, voorlichting en bezoektijden komen aan bod. Het ziekenhuis heeft via de Raad van Bestuur de plicht om de cliëntenraad te informeren over veranderingen in het ziekenhuis. De cliëntenraad zal het ziekenhuisbeleid toetsen en waar nodig sturen in een richting die aan gerechtvaardigde wensen en behoeften van patiënten tegemoetkomt. Soms leest u in de regionale media iets over activiteiten van de cliëntenraad.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit diverse leden die geen directe binding met het ziekenhuis hebben. De leden hebben wel affiniteit met het ziekenhuis of de gezondheidszorg in het algemeen. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van de zorg van het St Jansdal. U kunt er op rekenen dat u bij de cliëntenraad altijd een luisterend oor zult vinden en u mag ervan verzekerd zijn dat de leden serieus en vertrouwelijk omgaan met uw wensen, opmerkingen, aanmerkingen en aanbevelingen.

 

Lees meer over de leden in de cliëntenraad.

Contactgegevens cliëntenraad

Heeft u algemene opmerkingen of adviezen over de patiëntenzorg? Neem dan contact met ons op.

 

U kunt de cliëntenraad bereiken via:

Cliëntenraad St Jansdal
Postbus 138
3840 AC Harderwijk
E-mail: clientenraad@stjansdal.nl