l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Je zorgt voor elkaar

Het St Jansdal biedt een breed pakket aan zorg, doordat nagenoeg alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Belangrijke karakteristieken van het ziekenhuis zijn kwaliteit, betrokkenheid, persoonlijke zorg en aandacht. De kernwaarden worden samengevat in het motto: "Je zorgt voor elkaar".  

 

De slogan laat duidelijk zien waar het St Jansdal voor staat: een kwalitatief goed ziekenhuis waar mensen werken die verstand van zaken hebben en die werken vanuit een grote betrokkenheid bij de mensen om hen heen.   

 

De slogan ‘Je zorgt voor elkaar’ klinkt heel nonchalant, heel simpel. Zorgen voor elkaar dat doe je toch gewoon? Dit motto zegt tegelijkertijd heel veel. Het haakt in op de onderlinge betrokkenheid in ons verzorgingsgebied. Als regionaal ziekenhuis is St Jansdal heel betrokken met de leefwereld in de regio. Veel van onze medewerkers wonen in de omgeving en vormen vaak samen met patiënten een gemeenschap. En dan is het toch vanzelfsprekend dat je voor elkaar zorgt? Een goed verstaander hoort in deze slogan ook de opdracht tot naastenliefde doorklinken.

 

Missie

Het St Jansdal is een regionaal ziekenhuis dat alle basiszorg biedt en zich primair richt op de regio Noordwest-Veluwe en oostelijk Flevoland. Onze missie is:

 

‘Met liefde en compassie de beste zorg verlenen in een helende omgeving.'  

 

Patiënten voelen zich gehoord en gesteund en worden gezien als partner in de zorg. We willen hen zoveel mogelijk regie geven over hun eigen zorgproces. Verder streven we naar een huiselijke omgeving, waardoor patiënten zich op hun gemak voelen. Deze benadering is niet alleen prettig voor patiënten, maar draagt ook bij aan hun genezing.

Kernwaarden

De waarden die leidend zijn voor ons dagelijkse werk zijn: compassie/mededogen, solidariteit, respect, competentie/professionaliteit, (maatschappelijke) verantwoordelijkheid, aandacht/aandachtigheid. Verder wordt ons werken en handelen getypeerd door waarden als : openheid, gastvrijheid, veiligheid, vertrouwdheid, toegankelijkheid en betrokkenheid. 

 

Kort gezegd: betrouwbaar, betrokken en bekwaam.

Strategie

De missie en kernwaarden staan in onze strategie St Jansdal zorgt samen onverminderd centraal. 

St Jansdal zorgt samen betekent dat we samen met andere zorgaanbieders de verantwoordelijkheid willen nemen en ons willen inzetten om het verschil te maken voor de medische zorg van alle 260.000 inwoners in onze regio. Daarmee bedoelen we dat we ons verantwoordelijk voelen voor goede medische zorg voor iedereen in onze regio, zélfs als delen van die zorg door andere zorgaanbieders geleverd worden.

Privacyverklaring

Voor het Ziekenhuis St Jansdal is de bescherming van persoonsgegevens uiterst belangrijk en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dit geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Notitie identiteit

Een belangrijk document voor het ziekenhuis is de notitie identiteit. Daarin is vastgelegd hoe het klimaat voor patiënten en bezoekers dient te zijn, zodat zij zich  welkom voelen en ervan verzekerd kunnen zijn dat hun klachten serieus worden genomen. 

 

‘Het respecteren van patiënten en bezoekers, het met aandacht en zorg ingaan op hun wensen, het hebben van een luisterend oor, het naleven van de compassie en solidariteit moeten tastbaar aanwezig zijn voor iedereen die het St Jansdal binnenkomt. 

 

Dat betekent dat elke medewerker op de plek waar hij of zij werkt uitdrukking moet zien te geven aan deze waarden. Of het nu gaat om medisch specialisten, technici, receptionisten, schoonmakers, verpleegkundigen of voedingsassistenten. Voor ons allemaal zou vanzelfsprekend moeten zijn: ‘Je zorgt voor elkaar’. Die vanzelfsprekendheid moet blijken uit de manier waarop medewerkers met elkaar en vooral ook met onze patiënten omgaan.   

 

Uitgangspunt is dat patiënten en bezoekers aan het gedrag van de medewerkers moeten kunnen merken dat hetgeen in de notitie identiteit beschreven staat ook werkelijk leeft. 

 

Open de Notitie identiteit.pdf.