l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Terug naar Beleid

Strategie 2020-2025 Ziekenhuis St Jansdal

St Jansdal zorgt samen

Het St Jansdal is een regionaal ziekenhuis dat alle basiszorg biedt en zich primair richt op de Noordwest-Veluwe en Oostelijk Flevoland. Onze missie is: ‘Met liefde en compassie de beste zorg verlenen’. Onze kernwaarden zijn Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam. De missie en kernwaarden staan in onze strategie ‘St Jansdal zorgt samen’ onverminderd centraal.

 

Met de strategie bouwen we voort op een krachtige historie. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw verleent het ziekenhuis vanuit een christelijke identiteit medisch specialistische zorg voor de inwoners van de Noordwest-Veluwe. Veel medewerkers werken nu ook vanuit een andere geloofstraditie of vanuit humanistische overwegingen in ons ziekenhuis. Wij hebben de toegenomen diversiteit van medewerkers en patiënten omarmd en zien deze als een verrijking van onze cultuur.

 

De verbondenheid met de regio is altijd sterk geweest. We zien dat terug in de betrokkenheid van onze medewerkers en artsen. De verbondenheid met andere zorginstellingen en gemeentes op de Noordwest-Veluwe en in Oostelijk Flevoland is terug te zien in hechte onderlinge samenwerkingsverbanden.

 

In ons werken komt de identiteit en de lokale verankering goed tot uiting: de persoonlijke en gastvrije aanpak zit diep in het DNA van ons ziekenhuis en iedereen die daaraan verbonden is. We zorgen voor elkaar! Van oudsher legt het St Jansdal sterk de nadruk op de kwaliteit van zorg voor de patiënt. We proberen te leren van onze fouten waardoor we continu blijven verbeteren.

 

Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, heeft St Jansdal de doorstart van het ziekenhuis in Lelystad gerealiseerd. Ons doel is om op de locatie in Lelystad dezelfde kwaliteit van zorg voor patiënten te bieden als in Harderwijk, op persoonlijke en gastvrije wijze. We zetten ons maximaal in om ook in het “nieuwe land” onze verbondenheid met andere zorgaanbieders te tonen en vorm te geven.

 

Met de doorstart van Lelystad is het St Jansdal sterk gegroeid. Deze groei helpt ons, om in een wereld waar concentratie van zorg en superspecialisatie belangrijke trends zijn, een compleet en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod te kunnen blijven geven. St Jansdal staat garant voor toekomstbestendige zorg en verdere inzet van digitalisering. Wij zorgen voor een passende moderne huisvesting op alle locaties.

 

De uitbreiding van ons verzorgingsgebied en de snelle groei van het ziekenhuis vroegen om een nieuwe strategie. Deze is tot stand gekomen door de input van honderden medewerkers, artsen en van onze belangrijkste “stakeholders” zoals patiëntvertegenwoordigers, huisartsen, aanbieders van ouderenzorg, thuiszorgorganisaties, verloskundigen, verzekeraars en financiers.  Daarmee is de strategie ook echt van ons allemaal geworden en bouwt deze verder op onze wortels: de historie, onze identiteit en onze missie en kernwaarden.

 

Wij voelen ons samen met andere zorgpartners verantwoordelijk voor het totale zorgproces voor al onze patiënten in onze regio zélfs als delen van die zorg door andere zorgaanbieders geboden wordt. Onze samenwerkingsafspraken dragen bij aan een hoge kwaliteit van zorg en zorgen er bovendien voor dat de zorg betaalbaar blijft. St Jansdal maakt het verschil in medisch specialistische zorg voor alle 260.000 inwoners van onze regio.

 

Patiënten voelen zich bij ons gesteund in hun zorgproces. Ze zijn verzekerd van goede zorg dichtbij huis en verder weg als dit kan en moet. Zij weten dat de zorgaanbieders om hen heen goed met elkaar samenwerken. Medewerkers en artsen werken in een inspirerende omgeving en doen waar zij goed in zijn. Zij werken samen met zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Hoge medewerkerstevredenheid is essentieel. Onze samenwerkingspartners weten wat we van elkaar kunnen verwachten. We ondersteunen elkaar bij het bieden van de best mogelijke zorg. Samen met andere zorgaanbieders streven we naar de beste gezondheids-uitkomsten en betaalbare zorg.

 

We gaan ons eerst richten op ons fundament en dat bestaat uit twee delen:

 

St Jansdal zorgt goed betekent dat het fundament van ons ziekenhuis op orde is. De belangrijke processen om de patiëntenzorg te leveren zijn op orde en verlopen efficiënt. Hierdoor kunnen we doen wat we beloven en kunnen onze artsen en medewerkers prettiger werken. We zorgen voor een financieel gezond ziekenhuis.

 

St Jansdal zorgt in de regio betekent dat St Jansdal evenveel betekent voor álle inwoners in onze regio. Patiënten komen niet alleen uit Harderwijk en Lelystad. Inwoners van de gehele Noordwest-Veluwe en Oostelijk Flevoland komen graag voor hun zorg naar St Jansdal. Samen met onze zorgpartners in de eerste lijn hebben we een wederkerige relatie waarin we elkaar ondersteunen.


De komende jaren gaan we onze strategie ‘St Jansdal zorgt samen’ waar maken!

 

Praatplaat en animatievideo: strategie 'St Jansdal zorgt samen'

We hebben de strategie gevisualiseerd in een praatplaat en vertaald naar een animatievideo. Zowel de praatplaat als de animatievideo brengen de strategie tot leven; ze verbeelden onze sterke punten, onze focus en onze doelen voor de komende jaren.

 

Klik hier om de praatplaat te downloaden.

 

 

 

Bekijk hieronder de animatievideo Strategie St Jansdal 2020-2025: 

 

 

Terug naar Beleid