l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Vragen over labaanvragen

 

1. Kan ik nog cito aanvragen?

Nee, (bijna) alle uitslagen zijn dezelfde dag om 15.00 uur bekend. Om 07.00 uur de volgende dag vindt er nogmaals een rapportage plaats. Afwijkende uitslagen, zoals is vastgesteld in de KCL-adviesraad, worden doorgebeld.

 

2. Wat moet ik doen als ik onderzoek wil laten toevoegen bij een reeds afgenomen monster?

U belt met het laboratorium via telefoonnummer 0341-463827. De laboratoriummedewerker kan u direct informatie geven of er geschikt materiaal aanwezig is.

 

3. Wat moet ik doen als ik een foutieve aanvraag heb verzonden?

U maakt een nieuwe aanvraag met de juiste onderzoeken en verzendt de aanvraag opnieuw. Geef het patiëntbericht aan de patiënt mee. Het foutieve patiëntbericht dient de te worden vernietigd.

 

4. Kan ik in ZorgDomein de door mij aangevraagde onderzoeken terugzien?

Ja, dat is mogelijk. De aanvragen worden 5 dagen bewaard en zijn in te zien via ‘statusoverzicht’.

 

5. Het patiëntbericht 

Aan mijn patiënt heb ik eerder een patiëntbericht meegeven, en nu komt hij/zij met een ander probleem, kan ik een nieuwe aanvraag maken en wat gebeurt met de eerste aanvraag?

U maakt een nieuwe aanvraag met de juiste onderzoeken en verzendt de aanvraag opnieuw. Geef het nieuwe patiëntbericht aan de patiënt mee. Het foutieve patiëntbericht dient de te worden vernietigd.

 

6. Moet het patiëntbericht geprint worden? Is het niet voldoende om het ZorgDomein-nummer aan de patiënt mee te geven?

U dient het patiëntbericht altijd te printen en aan de patiënt mee te geven. De laborant gebruikt het patiëntbericht om de patiëntidentificatie uit te voeren. Tevens kan er op de patiëntbericht informatie staan die zowel voor de patiënt als voor de laborant van belang is (bijvoorbeeld onderzoeken, type afnamebuizen en afnamecondities). Hiermee wordt een correcte afname gewaarborgd.

 

7. Kan ik het patiëntbericht voor laboratoriumdiagnostiek mailen naar de patiënt? Dit doe ik ook met de verwijsbrieven.
Nee, dit is nu nog niet mogelijk voor patiëntberichten voor laboratoriumdiagnostiek.

 

8. Indien het patiëntbericht spoorloos is: kan ik het opnieuw printen?
Ja, dat kan. Het patiëntbericht staat nog 5 dagen in ZorgDomein.

 

9. Wat wordt er bedoeld met de vraag over het restmateriaal? Waarom moet ik dit actief vragen?

Volgens de ISO- en accreditatienormen zijn zowel de aanvrager als het laboratorium verplicht om deze vraag te stellen. Voor alle aanvragen wordt op het patiëntbericht beknopte informatie gegeven over het gebruik van restmateriaal en hoe de patiënt bezwaar kan maken.