l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Operatieassistent

Als operatieassistent voer je zelfstandig medisch ondersteunende taken uit voor de medisch specialist. Voor, tijdens en na de anesthesie en operatie van patiënten. Het is een interessant beroep waarin technieken en methoden om te opereren zich snel ontwikkelen.

 

Jij als operatieassistent

Een operatieassistent ondersteunt de snijdend specialist tijdens de operatie. Hiervoor moet je dus goed weten wat de operatieve behandeling inhoudt en welke complicaties daarbij kunnen optreden. De ondersteuning kan bestaan uit verschillende taken: omlopen, instrumenteren en assisteren.

 

Als omloop ben je de schakel tussen het steriele en het onsteriele veld en zorg je er voor dat de instrumenterende voorzien wordt van alle steriele materialen. De instrumenterende zorgt er voor dat deze de snijdend specialist een stap voor is met het aangeven van het juiste instrument. De assisterende assisteert de snijdend specialist door het wondgebied duidelijk te presenteren.

 

De opleiding

De opleiding tot operatieassistent is een inservice opleiding en duurt 2 jaar en 10 maanden. De opleiding start met een beroepsvoorbereidende periode  (BVP). Deze periode bestaat vooral uit theorie, daarnaast volg je binnen ons ziekenhuis verschillende stages. 

 

Na de BVP volgt de beroepsbegeleidende periode. Hierin wordt de theorie afgewisseld met langere praktijkleerperioden op de operatieafdeling. Het praktijkleren wordt gedurende de opleiding steeds verder uitgebreid m.b.t. complexiteit, zodat je je kunt ontwikkelen tot een verantwoordelijke en deskundige operatieassistent. De opleiding sluit je af d.m.v. het schrijven van een betoog.

 

Ziekenhuis St Jansdal heeft het theoretische gedeelte van de opleiding onder gebracht bij de UMC Utrecht Academie.

 

Tijdens de opleiding ontvang je een salaris (conform de CAO Ziekenhuizen). 

 

Solliciteren

Deze opleiding kun je volgen wanneer je relevante werkervaring hebt en bij voorkeur werkzaam bent in ziekenhuis St Jansdal. De opleidingsplaatsen worden via een sollicitatieprocedure toegekend. 

 

Het heeft alleen zin om je belangstelling te laten blijken wanneer er een vacature is. Vacatures vind je op de website van Werken bij St Jansdal. Je kunt je via deze site ook regelmatig laten informeren over bestaande vacatures.

 

Wil je meer weten?

Meer informatie over de inhoud van de opleiding kun je opvragen bij de praktijkbegeleider op de  operatieafdeling via de St Jansdalacademie, telefoonnummer 0341-43 5699 of stel je vraag per mail stjansdal.leert@stjansdal.nl