l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

Medicatieoverdracht keten antistolling

 

  

 

 

Medicatieoverdracht in de keten antistolling: belangrijke overdrachtssituaties
Onderstaand schema vat de contacten tussen Trombosedienst Noordwest Veluwe, huisartsen en apotheken én de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende groepen samen. Het schema is gemaakt in de Regiotafel Antistolling. De LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak) ‘Antistolling’ heeft hierbij gediend als uitgangspunt.

 

PDF Document20140106 Keten taken en verantwoordelijkheden.pdf