Nederlands
Bezoek wachten St Jansdal Bezoek wachten St Jansdal

Reguliere bezoektijden per afdeling

De reguliere bezoekuren zijn van maandag tot en met zondag van 14.00-15.00 uur en van 18.30-19.45 uur. 

 

Uitzonderingen

De afdelingen kinder- en tiener, kraamafdeling, Intensive Care/Hartbewaking en de Stroke-unit op Neurologie hebben afwijkende bezoektijden. In verband met de benodigde rust voor de patiënten worden maximaal twee bezoekers per bed toegestaan.

 

Algemene bezoektijden

14.00-15.00 uur en van 18.30-19.45 uur

Kinder- en tienerafdeling

Ouders van patiëntjes de hele dag, in overleg.

De overige bezoekers zijn welkom van 15.00 - 20.00 uur.

 

Kraamafdeling

10.30 - 11.30 uur

16.00 - 17.00 uur

19.00 - 20.15 uur

Partners de hele dag, behalve van 13.00-15.00 uur (rustuur).

 

Intensive Care/Hartbewaking  

10.30 - 11.00 uur

15.00 - 15.30 uur

19.00 - 19.30 uur

 

Stroke-unit op Neurologie

10.30 - 11.00 uur

14.00 - 15.00 uur

18.30 - 19.30 uur

 

Maximaal twee personen

In verband met de benodigde rust voor de patiënten worden maximaal twee bezoekers per bed toegestaan.

 

Buiten bezoektijd

Patiënten, die niet aan bed gebonden zijn, kunnen hun bezoek ook ontvangen in de centrale hal van 14.00 - 19.45 uur. Ook op zon- en feestdagen! Familieleden van patiënten kunnen een verzoek indienen om buiten bezoektijden ook aanwezig te zijn op de afdeling. Dit gebeurt alleen op onderlinge afspraak tussen arts en bezoek of tussen verpleegkundige en bezoek.

 

Parkeertarieven

Interne bewegwijzering - Routenummer

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.