l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Verpleging-boek

Privacy en veiligheid

Hoe veilig is MijnStJansdal?

Het St Jansdal vindt de veiligheid van patiënten van groot belang. Wij gaan dan ook op een veilige manier met uw gegevens om en voldoen aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens op het internet. Alle informatie en berichten blijven binnen de beveiligde omgeving van MijnStJansdal.

 

Is mijn privacy gewaarborgd?

Ja! Uw gegevens die vermeld staan in MijnStJansdal komen uit uw medisch dossier. Voor uw gegevens in MijnStJansdal gelden dezelfde regels als voor uw digitale dossier dat in het ziekenhuis gebruikt wordt. Alleen voor zorgverleners voor wie inzage voor een goede behandeling noodzakelijk is, kunnen in uw dossier kijken. U kunt in MijnStJansdal inzien wie uw dossier heeft geopend. Voor gegevens die u zelf deelt of afdrukt vanuit MijnStJansdal kan het ziekenhuis geen verantwoording nemen.

 

Privacy is één van de rechten van een patient. Alle rechten (en plichten) van patienten, leest u in deze folder. 

 

Waarom mag informatie wel per brief gestuurd worden maar niet per e-mail of sms?

Dat komt omdat brieven beschermd zijn bij de wet, daar zit het zogenaamde “briefgeheim” op. Schennis daarvan heeft gevolgen. Dit bestaat niet voor digitale correspondentie. Dit is de reden waarom St Jansdal, maar overigens ook overheidsinstanties, weinig tot niets verhullende info geven via sms of mail. Daarvoor moet de ontvanger dus altijd inloggen. St Jansdal heeft daarnaast ook de plicht ervoor te zorgen dat onbevoegden geen medische informatie (kunnen) verkrijgen over een patiënt.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, hebben op basis van hun rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens. In MijnStJansdal kunt u zien wie uw dossier heeft geopend en wanneer. Uw huisarts en/of verwijzer krijgt een samenvatting van de behandeling per digitale brief.

 

Vanuit verschillende wet- en regelgeving en normkaders is bepaald dat de rechtmatige toegang tot patiëntgegevens moet worden gelogd door de organisatie. Logging is het chronologisch vastleggen van acties binnen een systeem. St Jansdal heeft een loggingsbeleid. Vragen hierover kunt u stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming

 

Worden er gegevens uitgewisseld met de Amerikaanse overheid?

Ziekenhuis St Jansdal is wettelijk verplicht dossiers bij te houden van patiënten die behandeld worden en doet dat met ingang van 1 oktober 2016 in het elektronische patiëntendossier van Epic, een Amerikaanse leverancier. De data van onze patiënten worden opgeslagen op servers in Nederland. Onze Amerikaanse leverancier kan hier niet bij. De Amerikaanse overheid heeft dus geen toegang tot uw data. Wij hebben sluitende afspraken gemaakt die voldoen aan Nederlandse en Europese wetgeving en deze ook juridisch laten toetsen. Alle systemen en databases staan in Harderwijk, fysieke en logische toegang wordt door ons gecontroleerd.

 

Kan ik vragen stellen over een andere patiënt via MijnStJansdal?

Nee, MijnStJansdal is een persoonlijk dossier. U kunt wel toegang aanvragen, zie hiervoor de veelgestelde vragen bij gemachtigden toegang

 

Is MijnStJansdal beschikbaar in het buitenland?

Nee, momenteel is MijnStJansdal niet beschikbaar in het buitenland.