l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging-boek

Privacy en veiligheid

Hoe veilig is MijnStJansdal?

Het St Jansdal vindt de veiligheid van patiënten van groot belang. Wij gaan dan ook op een veilige manier met uw gegevens om en voldoen aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens op het internet. Alle informatie en berichten blijven binnen de beveiligde omgeving van MijnStJansdal.

 

Is mijn privacy gewaarborgd?

Ja! Uw gegevens die vermeld staan in MijnStJansdal komen uit uw medisch dossier. Voor uw gegevens in MijnStJansdal gelden dezelfde regels als voor uw digitale dossier dat in het ziekenhuis gebruikt wordt. Alleen voor zorgverleners voor wie inzage voor een goede behandeling noodzakelijk is, kunnen in uw dossier kijken. Voor gegevens die u zelf deelt of afdrukt vanuit MijnStJansdal kan het ziekenhuis geen verantwoording nemen.

 

Waarom mag informatie wel per brief gestuurd worden maar niet per e-mail of sms?

Dat komt omdat brieven beschermd zijn bij de wet, daar zit het zogenaamde “briefgeheim” op. Schennis daarvan heeft gevolgen. Dit bestaat niet voor digitale correspondentie. Dit is de reden waarom St Jansdal, maar overigens ook overheidsinstanties, weinig tot niets verhullende info geven via sms of mail. Daarvoor moet de ontvanger dus altijd inloggen. St Jansdal heeft daarnaast ook de plicht ervoor te zorgen dat onbevoegden geen medische informatie (kunnen) verkrijgen over een patiënt.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, hebben op basis van hun rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens. Uw huisarts en/of verwijzer krijgt een samenvatting van de behandeling per digitale brief.

 

Worden er gegevens uitgewisseld met de Amerikaanse overheid?

Ziekenhuis St Jansdal is wettelijk verplicht dossiers bij te houden van patiënten die behandeld worden en doet dat met ingang van 1 oktober 2016 in het elektronische patiëntendossier van Epic, een Amerikaanse leverancier. De data van onze patiënten worden opgeslagen op servers in Nederland. Onze Amerikaanse leverancier kan hier niet bij. De Amerikaanse overheid heeft dus geen toegang tot uw data. Wij hebben sluitende afspraken gemaakt die voldoen aan Nederlandse en Europese wetgeving en deze ook juridisch laten toetsen. Alle systemen en databases staan in Harderwijk, fysieke en logische toegang wordt door ons gecontroleerd.

 

Kan ik vragen stellen over een andere patiënt via MijnStJansdal?

Nee, MijnStJansdal is een persoonlijk dossier. Het is daarom alleen mogelijk om vragen te stellen over uzelf.

 

Is MijnStJansdal beschikbaar in het buitenland?

Ja! Als u MijnStJansdal heeft geactiveerd, dan heeft u ook toegang tot uw dossier in het buitenland. Zowel via de website als de app. Bij gebruik van de app is het belangrijk om Nederland te selecteren als land.