l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Endo-echografie vanuit de luchtwegen (EBUS)

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Afspraakgegevens

   Er is voor u een afspraak gemaakt met de volgende gegevens:

    

   Dag:  _______________
   Datum: _______________
   Tijd: _______________

    

   U kunt zich melden bij Dagopname B Oost, routenummer 0.80

   Bij verhindering dient u ons minstens 24 uur van te voren te berichten daar wij anders genoodzaakt zijn dit verzuim in rekening te brengen.

    

   Aandachtspunten

   • Als u bloedverdunners gebruikt, leest u dan onder het kopje Bloedverdunners.
   • Indien u diabetes heeft, volgt u dan de aanwijzingen onder het kopje Informatie voor mensen met diabetes.
   • Uw medicatie kunt u op de dag van het onderzoek gewoon blijven gebruiken (tabletten mogen met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek ingenomen worden of anders na het onderzoek), tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven.
   • Vlak voor het onderzoek krijgt u sedatie toegediend. Dit slaapmiddel beïnvloedt uw reactievermogen en kan duizeligheid veroorzaken. Daarom mag u 12 uur na het onderzoek niet deelnemen aan het verkeer.
   • U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:
    • Functieafdeling 0341-463538 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur)    
    • Poli Longgeneeskunde 0341-463743 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.15 uur tot 16.30 uur)
   • Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?
    • De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u     doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen.
    • Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de Huisartsenpost via 0900 – 341 0 341

     

   Waarom een endo-echografie vanuit de luchtwegen?

   Met een endo-echografie vanuit de luchtwegen kan men informatie verkrijgen over lymfeklieren in het gebied rond de grote luchtwegen.
    

   Wat is een endo-echografie?

   Bij een endo-echografie vanuit de luchtwegen wordt via uw mond een bronchoscoop (dunne flexibele slang) in de luchtpijp gebracht. Aan het einde van deze bronchoscoop zit een kleine camera en een echoapparaatje, dat geluidsgolven uitzend. Hiermee worden lymfeklieren zichtbaar gemaakt.
   Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een slaapmiddel (sedatie) toegediend
    

   Wie verricht het onderzoek?

   Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts. Deze wordt tijdens het onderzoek bijgestaan door twee endoscopielaboranten. De slaapmedicatie wordt verzorgd door een sedationist. De zorgverleners zullen u vlak voor het onderzoek zoveel mogelijk toelichting en aanwijzingen geven.
    

   Waar wordt het onderzoek gedaan?

   Nadat u zich gemeld heeft bij de balie van de dagopname, wordt u door een verpleegkundige opgehaald voor een intakegesprek. Vervolgens neemt u plaats in een bed. Vlak voor het onderzoek krijgt u twee Codeïne tabletjes. Deze medicatie zorgt ervoor dat u tijdens en na het onderzoek minder hoest. Vervolgens wordt u naar de functieafdeling gebracht, waar het onderzoek plaatsvindt. Na afloop wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling.
   Hoe verloopt het onderzoek?
   In de behandelkamer maakt u kennis met de zorgverleners  die het onderzoek bij u zullen uitvoeren. Zij zullen u uitleggen wat er gaat gebeuren. Vervolgens wordt er een infuus in uw hand ingebracht en worden uw bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed met behulp van een meter gecontroleerd. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug in bed. Als u een gebitsprothese heeft, dan vragen wij u deze voor het onderzoek uit te doen. De endoscopielaborante zal uw keel verdoven met een spray. Daarna zal de longarts uw stembanden en de luchtpijp verdoven met een vloeistof. U krijgt een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van de scoop. De sedationist zal u het slaapmiddel toedienen via het infuus. Dit werkt binnen enkele minuten. Vervolgens zal de longarts de bronchoscoop
   via de mond inbrengen. Tijdens het onderzoek kunt u rustig doorademen, er is genoeg ruimte in de luchtwegen. De longarts gaat op zoek naar de lymfeklieren en brengt deze in beeld. Als een klier goed zichtbaar is, wordt deze met een dunne holle naald aangeprikt en wordt een kleine hoeveelheid materiaal opgezogen voor nader onderzoek. Het aanprikken van de klieren wordt meerdere keren herhaald.
    

   Wat zijn de risico’s?

   Een endo-echografie vanuit de luchtwegen is een veilig onderzoek. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden. Dit kunnen zijn: nabloeding, infecties of incidenteel een klaplong.
    

   Hoe lang duurt het onderzoek?

   U bent in totaal ongeveer 90 minuten in de behandelkamer. Het onderzoek zelf neemt ongeveer 60 minuten in beslag. Na afloop verblijft u nog enige tijd op de verpleegafdeling. U kunt  rekenen op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer vier en een half uur.
    

   Na het onderzoek

   Na het onderzoek gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Regelmatig meten verpleegkundigen uw bloeddruk en controleren zij het zuurstofgehalte in uw bloed om eventuele complicaties uit te sluiten. Wanneer u goed wakker bent en alle controles stabiel zijn, wordt het infuus verwijderd.
   In verband met de keelverdoving mag u de eerste twee uur na het onderzoek niet eten en drinken, omdat anders de kans bestaat dat u zich verslikt.
   Als de longarts weefsel heeft afgenomen is de kans aanwezig dat u wat bloederig slijm ophoest. Mocht dit langer dan een dag aanhouden of neemt het bloeden toe, neemt u dan contact met uw behandelend longarts of huisarts op.
    

   Wanneer is de uitslag bekend?

   Direct na het onderzoek wordt een verslag gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Het duurt ongeveer een week voordat de uitslag van de punctie bekend is.

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

   Wilt u eraan denken de volgende voorwerpen mee te nemen als u voor uw onderzoek komt?

   • Een patiëntenpas van ziekenhuis St Jansdal (indien u geen pas heeft of deze verlopen is, dan verzoeken wij u een nieuwe pas te laten maken bij de receptie of de zelfservicezuil in de centrale hal)
   • Een geldig legitimatiebewijs
   • Uw eigen medicatie

   Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten.

   U kunt tijdens het onderzoek uw “gewone” kleding aanhouden. Vermijdt u echter strakzittende of knellende kleding.

    

   Voorbereiding

   U blijft de avond vóór het onderzoek vanaf 22:00 uur helemaal nuchter (dit betekent niets meer eten en/of drinken). Tabletten die u van uw arts moet blijven gebruiken kunt u zonodig met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek innemen of anders na het onderzoek.

    

   Bloedverdunners

   Het gebruik van bloedverdunners moet vaak een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Neemt u daarom contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt.
    

   Globale richtlijn

   Niet stoppen:

   Trombocytenaggregatieremmer zoals: Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium (Ascal), Dipyridamol (Persantin), Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) en Ticargrelor (Brilique)

    

   Overleg Trombosedienst: Acenocoumarol (Sintrom) of Fenprocoumon (Marcoumar)

    

   Overleg arts: NOAC (Non-VKA Orale AntiCoagulantia) zoals:
    Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa) òf Apixaban (Eliquis)

    

   Zonodig geeft de arts die het onderzoek verricht u na het onderzoek aanvullend advies over het herstarten van de medicatie, mede afhankelijk van de uitkomsten van de scopie.

    

   Informatie voor mensen met diabetes

   Binnenkort heeft u een afspraak voor een endo-echografie vanuit de luchtwegen. Om te hoge of te lage bloedglucosewaarden zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren wij de voor u geldende instructies nauwkeurig op te volgen. Dit naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet treffen.

    

   Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de diabetesverpleegkundigen van het St

   Jansdal via de assistentes van de poli interne:

    

   Van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 16:00 uur, telefoonnummer: 0341 463747

    

   Als u belt graag doorgeven welke insulinesoort u gebruikt en hoeveel eenheden u altijd injecteert/bolust.

    

   Diabetesprotocol insuline eenmaal daags

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de langwerkende insuline ‘s avonds te injecteren, dan dient u de helft  van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   Als u de insuline normaal ‘s morgens injecteert,  dan injecteert u deze morgen geen insuline.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u de helft van de gebruikelijke dosering.
   Als u de insuline normaal ‘s avonds injecteert, dan mag u ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
   Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt

   • Twee uur na het ontbijt
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?
   Is de bloedglucose lager dan 4, neemt u dan een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker.
    

   Diabetesprotocol insuline tweemaal daags

   Gebruikt u tweemaal daags (middel) langwerkende insuline? Neem dan contact op met één van de diabetesverpleegkundige.
    

   De dag vóór het onderzoek:
   Voor het ontbijt kunt u uw gebruikelijk dosis insuline injecteren.
   Voor het avondeten kunt u driekwart van uw gebruikelijke dosis insuline injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   U slaat uw dosis insuline voor het ontbijt over.
   Vóór de eerste maaltijd na uw onderzoek injecteert u een derde van uw gebruikelijke dosering.
   `s Avonds kunt u uw gebruikelijke dosering weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
   Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt

   • Twee uur na het ontbijt
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4,neemt u dan een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker.

    

   Diabetesprotocol insuline viermaal daags

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline ’s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de langwerkende insuline voor het slapengaan te injecteren, dan dient u de helft van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze morgen geen langwerkende insuline.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u de helft van de gebruikelijke dosering langwerkende insuline.
   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s avonds injecteert, dan kunt u ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   De (ultra)kortwerkende insuline mag u deze morgen niet injecteren. Na het onderzoek mag u de gebruikelijke dosering (ultra)kortwerkende insuline weer hervatten

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
   Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt

   • Twee uur na het ontbijt
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage glucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4, neemt u dan een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker.

    

   Wat te doen bij hoge bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose hoger dan 15, dan moet u 2 eh (ultra) kortwerkende insuline injecteren.
   Is de bloedglucose hoger dan 20, dan moet u 4 eh (ultra)kortwerkende insuline injecteren.

    

   Na het onderzoek hervat u uw “gebruikelijke” insulineschema.

    

   Diabetesprotocol insulinepomp

   De dag vóór het onderzoek:
   Deze dag zijn er geen wijzigingen, u hoeft de basaalstand niet aan te passen en kunt alles doen zoals u gewend bent.
    

   De dag van het onderzoek:
   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
   Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt

   • Twee uur na het ontbijt
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4, neemt u daneen glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker.
   Zijn de bloedglucosewaarden gedurende de dag lager dan zes, dan adviseren wij u om de pomp op een tijdelijk basaal van 50% in te stellen.

    

   Wat te doen bij hoge bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose hoger dan 15, dan moet u 2 eh (ultra)kortwerkende insuline bolussen.
   Is de bloedglucose hoger dan 20, dan moet u 4 eh (ultra)kortwerkende insuline bolussen.

    

   Na het onderzoek hervat u uw “gebruikelijke” insulineschema.

    

   Diabetesprotocol bloedglucoseverlagende tabletten 

   De dag van het onderzoek:
   U hoeft geen bloedglucoseverlagende tabletten te gebruiken.
   Indien u hypo-verschijnselen krijgt (honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn, duizeligheid) of de bloedglucose is lager dan 4.0 mmol, neemt u dan een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker.

    

   De bloedglucoseverlagende tabletten kunt u bij de eerstvolgende maaltijd weer innemen. Medicatie hoeft niet ingehaald te worden.

    

   Diabetesprotocol GLP-1

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de GLP-1 ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de GLP-1 ‘s avonds te injecteren, dan injecteert u deze avond geen GLP-1.
    

   De dag van het onderzoek:
   De GLP-1 kunt u na het onderzoek injecteren op de gebruikelijke tijd.

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4:
   Een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   Diabetesprotocol combinatie insuline en GLP-1

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de combinatie insuline en GLP-1
   ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveel- heid injecteren.
   Bent u gewend om de combinatie insuline en GLP-1 ‘s avonds te injecteren, dan dient u 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   Het onderzoek vindt vóór 13.00 uur plaats:
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze ochtend geen combinatie insuline en GLP-1.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s avonds injecteert, dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Het onderzoek vindt ná 13.00 uur plaats:
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze ochtend 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s avonds injecteert, dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.
    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:
   Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt

   • Twee uur hierna
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan
   • Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?
   • Is de bloedglucose lager dan 4:
   • Een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer