l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Endo-echografie vanuit de luchtwegen (EBUS)

Versienr: 9
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Waarom een endo-echografie vanuit de luchtwegen?

   Met een endo-echografie vanuit de luchtwegen kan men informatie verkrijgen over lymfeklieren in het gebied rond de grote luchtwegen.

    

   Wat is een endo-echografie?

   Bij een endo-echografie vanuit de luchtwegen wordt via uw mond een bronchoscoop (dunne flexibele slang) in de luchtpijp gebracht. Aan het einde van deze bronchoscoop zit een kleine camera en een echoapparaatje, dat geluidsgolven uitzendt. Hiermee worden lymfeklieren zichtbaar gemaakt. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een slaapmiddel (sedatie) toegediend. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts. Deze wordt tijdens het onderzoek bijgestaan door 2 endoscopielaboranten en een sedationist. Zij geven u vlak voor en tijdens het onderzoek toelichting en aanwijzingen.

    

   Hoe verloopt het onderzoek?

   Vlak voor het onderzoek krijgt u twee Codeïne tabletjes. Deze medicatie zorgt ervoor dat u tijdens en na het onderzoek minder hoest.
   In de behandelkamer maakt u kennis met de zorgverleners die het onderzoek bij u zullen uitvoeren. Zij leggen u uit wat er gaat gebeuren. Vervolgens wordt er een infuus in uw hand ingebracht en wordt uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed met behulp van een meter gecontroleerd. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug in bed. Als u een gebitsprothese heeft, vragen wij u deze voor het onderzoek uit te doen. De endoscopielaborante verdooft uw keel met een spray. Vervolgens worden uw stembanden en de luchtpijp verdoofd met een vloeistof. U krijgt een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van de scoop. De sedationist dient het slaapmiddel toe via het infuus. Dit werkt binnen enkele minuten. Vervolgens brengt de longarts de bronchoscoop via de mond in. Tijdens het onderzoek kunt u rustig doorademen, er is genoeg ruimte in de luchtwegen. De longarts gaat op zoek naar de lymfeklieren en brengt deze in beeld. Als een klier goed zichtbaar is, wordt deze met een dunne holle naald aangeprikt en wordt een kleine hoeveelheid materiaal opgezogen voor nader onderzoek. Het aanprikken van de klieren wordt meerdere keren herhaald.

    

   Wat zijn de risico’s?

   Een endo-echografie vanuit de luchtwegen is een veilig onderzoek. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden. Dit kunnen zijn: nabloeding, infecties of incidenteel een klaplong.

    

   Hoe lang duurt het onderzoek?

   U bent in totaal ongeveer negentig minuten in de behandelkamer. Het onderzoek zelf neemt ongeveer zestig minuten in beslag. Na afloop verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. U kunt rekenen op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer vier uur.

    

   Na het onderzoek

   Na het onderzoek meten verpleegkundigen regelmatig uw bloeddruk en controleren zij het zuurstofgehalte in uw bloed om eventuele complicaties uit te sluiten. Wanneer u goed wakker bent en alle controles stabiel zijn, wordt het infuus verwijderd. In verband met de keelverdoving mag u de eerste anderhalf uur na het onderzoek niet eten en drinken, omdat anders de kans bestaat dat u zich verslikt.

   Door de toegediende medicatie kunt u de rest van de dag last hebben van een verminderd reactievermogen, concentratiestoornissen en een verminderd geheugen. Wij raden u dan ook aan om de rest van de dag geen afspraken te maken.

   Als de longarts weefsel heeft afgenomen is de kans aanwezig dat u wat bloederig slijm ophoest. Mocht dit langer dan een dag aanhouden of neemt het bloeden toe, neemt u dan contact met uw behandelend longarts of huisarts op.

    

   Wanneer is de uitslag bekend?

   Direct na het onderzoek wordt een verslag gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Het duurt ongeveer een week voordat de uitslag van de punctie bekend is.

    

   Contact

   U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

   Endoscopieafdeling (0341) 463538 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur)

   Poli longgeneeskunde (0341) 463743 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur)

    

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?

   De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact opnemen via het algemeen nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen. Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de Huisartsenpost via 0900-3410341.

    

   Aandachtspunten

   • Lees indien van toepassing ook de aanwijzingen voor gebruik bloedverdunners verderop in de folder.
   • Lees indien van toepassing ook de aanwijzingen voor patiënten met diabetes verderop in de folder
   • Tijdens het onderzoek kunt u uw eigen kleding aanhouden. Vermijd strakzittende of knellende kleding.
   • Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuislaten.
   • U blijft de avond vóór het onderzoek vanaf 22.00 uur helemaal nuchter (dit betekent niets meer eten en/of drinken). Tabletten die u van uw arts moet blijven gebruiken, kunt u indien nodig met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek innemen of anders na het onderzoek. Eventuele pufjes voor de luchtwegen kunt u gewoon doorgebruiken.

   • U dient er rekening mee te houden dat u tot 24 uur na het onderzoek niet aan het verkeer mag deelnemen en dat u zich na het onderzoek naar huis laat begeleiden en thuisbrengen. U mag niet alleen naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of de taxi. Wanneer u niet begeleid of gehaald kunt worden, is het niet mogelijk dat u een roesje krijgt.

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

   • De zorgpas van uw verzekering.
   • Uw patiëntenpas van ziekenhuis St Jansdal (indien u geen pas heeft of deze is verlopen, verzoeken wij u een nieuwe pas te laten maken bij de receptie in de centrale hal)
   • Een geldig legitimatiebewijs.
   • Een recente lijst van de door u gebruikte medicijnen, verkrijgbaar bij de apotheek. Denk ook aan medicatie die niet op recept wordt verstrekt.
   • Uw eigen medicatie.
   • Eventueel het CPAP apparaat dat u gebruikt tijdens het slapen.

    

   Aanwijzingen voor gebruik bloedverdunners

   Soms dienen bloedverdunners een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt te worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Neemt u daarom contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt. Hieronder volgt een globale richtlijn:

    

   Niet stoppen:

   Trombocytenaggregatieremmer zoals: Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium (Ascal), Dipyridamol (Persantin), Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) en Ticargrelor (Brilique)

    

   Overleg Trombosedienst: Acenocoumarol (Sintrom) of Fenprocoumon (Marcoumar)

    

   Overleg arts: DOAC (Direct werkende Orale AntiCoagulantia) zoals:  Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa), Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana)

    

   Indien nodig geeft de arts die het onderzoek verricht u na het onderzoek aanvullend advies over het herstarten van de medicatie, mede afhankelijk van de uitkomsten van de scopie.

    

   Informatie voor mensen met diabetes

   Binnenkort heeft u een afspraak voor een endo-echografie vanuit de luchtwegen. Om te hoge of te lage bloedglucosewaarden zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren wij de voor u geldende instructies nauwkeurig op te volgen. Dit naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet treffen.

   Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de diabetesverpleegkundigen van het St Jansdal via de assistentes van de poli interne:

   Van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur, telefoonnummer: 0341 463747.

   Als u belt graag doorgeven welke insulinesoort u gebruikt en hoeveel eenheden u altijd injecteert/bolust.

    

   DIABETESPROTOCOL INSULINE EENMAAL DAAGS

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de langwerkende insuline ‘s avonds te injecteren, dan dient u de helft  van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   Als u de insuline normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze morgen geen insuline.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u de helft van de gebruikelijke dosering.
   Als u de insuline normaal ‘s avonds injecteert, dan mag u ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • twee uur na het ontbijt
   • voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • voor het avondeten
   • voor het slapen gaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?
   Is de bloedglucose lager dan vier, neemt u dan een glas 'gewone' limonade (ranja), dus wel met suiker.
    

   DIABETESPROTOCOL INSULINE TWEEMAAL DAAGS

   Gebruikt u tweemaal daags (middel) langwerkende insuline? Neem dan contact op met één van de diabetesverpleegkundige.
    

   De dag vóór het onderzoek:
   Voor het ontbijt kunt u uw gebruikelijke dosis insuline injecteren.
   Voor het avondeten kunt u driekwart van uw gebruikelijke dosis insuline injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   U slaat uw dosis insuline voor het ontbijt over.
   Vóór de eerste maaltijd na uw onderzoek injecteert u een derde van uw gebruikelijke dosering.
   `s Avonds kunt u uw gebruikelijke dosering weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • twee uur na het ontbijt
   • voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • voor het avondeten
   • voor het slapen gaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan vier, neemt u dan een glas 'gewone' limonade (ranja), dus wel met suiker.

    

   DIABETESPROTOCOL INSULINE VIERMAAL DAAGS

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline ’s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de langwerkende insuline voor het slapengaan te injecteren, dan dient u de helft van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze morgen geen langwerkende insuline.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u de helft van de gebruikelijke dosering langwerkende insuline.
   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s avonds injecteert, dan kunt u ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   De (ultra)kortwerkende insuline mag u deze morgen niet injecteren. Na het onderzoek mag u de gebruikelijke dosering (ultra)kortwerkende insuline weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • twee uur na het ontbijt
   • voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • voor het avondeten
   • voor het slapen gaan

    

   Wat te doen bij lage glucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan vier, neemt u dan een glas 'gewone' limonade (ranja), dus wel met suiker.

    

   Wat te doen bij hoge bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose hoger dan 15, dan moet u 2 eh (ultra) kortwerkende insuline injecteren.
   Is de bloedglucose hoger dan 20, dan moet u 4 eh (ultra)kortwerkende insuline injecteren.

    

   Na het onderzoek hervat u uw 'gebruikelijk' insulineschema.

    

   DIABETESPROTOCOL INSULINEPOMP

   De dag vóór het onderzoek:
   Deze dag zijn er geen wijzigingen, u hoeft de basaalstand niet aan te passen en kunt alles doen zoals u gewend bent.
    

   De dag van het onderzoek:
   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • twee uur na het ontbijt
   • voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • voor het avondeten
   • voor het slapen gaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan vier, neemt u dan een glas 'gewone' limonade (ranja), dus wel met suiker.
   Zijn de bloedglucosewaarden gedurende de dag lager dan zes, dan adviseren wij u om de pomp op een tijdelijk basaal van 50% in te stellen.

    

   Wat te doen bij hoge bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose hoger dan 15, dan moet u 2 eh (ultra)kortwerkende insuline bolussen.
   Is de bloedglucose hoger dan 20, dan moet u 4 eh (ultra)kortwerkende insuline bolussen.

    

   Na het onderzoek hervat u uw 'gebruikelijke' insulineschema.

    

   DIABETESPROTOCOL BLOEDGLUCOSEVERLAGENDE TABLETTEN 

   De dag van het onderzoek:
   U hoeft geen bloedglucoseverlagende tabletten te gebruiken.
   Indien u hypo-verschijnselen krijgt (honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn, duizeligheid) of de bloedglucose is lager dan 4.0 mmol, neemt u dan een glas 'gewone' limonade (ranja), dus wel met suiker.

    

   De bloedglucoseverlagende tabletten kunt u bij de eerstvolgende maaltijd weer innemen. Medicatie hoeft niet ingehaald te worden.

    

   DIABETESPROTOCOL GLP-1

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de GLP-1 ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de GLP-1 ‘s avonds te injecteren, dan injecteert u deze avond geen GLP-1.
    

   De dag van het onderzoek:
   De GLP-1 kunt u na het onderzoek injecteren op de gebruikelijke tijd.

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan vier: een glas 'gewone' limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   DIABETESPROTOCOL COMBINATIE INSULINE EN GLP-1

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de combinatie insuline en GLP-1
   ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de combinatie insuline en GLP-1 ‘s avonds te injecteren, dan dient u 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   Het onderzoek vindt vóór 13.00 uur plaats:
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze ochtend geen combinatie insuline en GLP-1.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s avonds injecteert, dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Het onderzoek vindt ná 13.00 uur plaats:
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze ochtend 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s avonds injecteert, dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.
    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • twee uur hierna
   • voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • voor het avondeten
   • voor het slapen gaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan vier: een glas 'gewone' limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-1-2022