l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Diabetes mellitus en nuchter voor onderzoek (uitgezonderd coloscopie), instructie bloedsuikerverlagende medicijnen

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Binnenkort heeft u een afspraak voor een onderzoek waarvoor u nuchter moet zijn. Dit betekent dat u langere tijd voor de afspraak niet mag eten. Tijdens de voorbereidingsdagen kunt u last krijgen van te hoge of te lage bloedglucosewaarde. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen adviseren wij de voor u geldende instructies nauwkeurig op te volgen. Dit naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet treffen (zie de folders over het desbetreffende onderzoek).

    

   Algemeen advies

   • Heeft u een insulinepomp neem dan contact op met uw eigen diabetesbehandelaar. 
   • Mensen met diabetes mellitus type 1 kunnen NOOIT zonder insuline. 
   • Gebruikt u insuline en heeft  u weleens hypo’s (lage bloedglucose)? Neem druivensuikertabletten mee! 
   • Neem (indien van toepassing) uw eigen insulinepennen en glucosemeter mee. 
   • Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw eigen diabetesbehandelaar (bij voorkeur zeven dagen voor het onderzoek).

    

   Röntgenonderzoek en metformine 

   Gebruikt u metformine en krijgt u een röntgenonderzoek waarbij u een jodiumhoudend contrastmiddel in een bloedvat toegediend krijgt? Dan moet u tijdelijk stoppen met het gebruik van metformine. Afhankelijk van uw nierfunctie geldt dit voor enkele dagen. Het is mogelijk dat u extra bloed moet laten prikken na het onderzoek om te bepalen wanneer u de metformine weer kunt hervatten. Mocht de waarde onder een bepaalde norm zijn, dan wordt er overlegd met de contrastpoli of u mogelijk de metformine enkele dagen moet staken. 

    

    

   Röntgenonderzoek en glucosesensor/insulinepomp 

   Afhankelijk van uw soort insulinepomp en/of glucosesensor en het onderzoek, moeten de pomp/sensor net voor het onderzoek afgekoppeld worden. Tijdens de MRI moet de sensor verwijderd worden en de insulinepomp afgekoppeld. Bij een CT-scan hoeft dit niet altijd (wel pomp afkoppelen). Breng na het onderzoek een nieuwe sensor/POD aan. U kunt met de leverancier overleggen of u in aanmerking komt voor een extra sensor in verband met het onderzoek. 

   Meld bij de medewerker van de afdeling dat u een sensor/insulinepomp heeft en overleg bij twijfel. Neem uw reader/telefoon mee. 

    

   Wat kunt u doen als u verschijnselen van een hypo krijgt?  

   Krijgt u verschijnselen van een hypo (lage bloedsuiker), zoals honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid en een bloedsuiker lager dan 4.0 mmol/l? Neemt u dan 5-7 tabletten druivensuiker. U kunt ook één glas limonade drinken, gemaakt van 35 ml ranja (ongeveer 3 eetlepels) aangelengd met water. 

    

   Algemeen advies voor controle bloedglucose (voor de mensen met insuline behandeling)

   Belangrijk is de controle van uw bloedglucose. In de tabellen hieronder ziet u wat u moet doen als uw bloedglucose te hoog of te laag is. Kijk in desbetreffende folder of u vast of vloeibaar voedsel mag. Voor extra informatie over de koolhydraten: https://www.stjansdal.nl/folders/koolhydratenlijst

    

   Bloedglucosecontrole de dag vóór het onderzoek

    Waarde bij controle voor de nacht  Actie
    Lager dan 4 mmol/l
   • 5 tot 7 tabletten druivensuiker of 35 ml (ongeveer 3 eetlepels) ranja aangemengd met water 
   • En 25 gr koolhydraten = 1 snee brood met zoet beleg of schaaltje gewone vla 
    Tussen 4 en 7 mmol/l

    15 gram koolhydraten = 1 portie fruit/sap of 1 snee

    brood met hartig beleg of schaaltje suikervrije vla

    Hoger dan 7 mmol/l  Ga rustig slapen
    Hoger dan 15 mmol/l

    Bijspuiten volgens uw eigen bijspuitschema.

    Indien u corrigeert, controleer na 2 uur uw

    glucosewaarde

    

   Bloedglucosecontrole gedurende de dag ván het onderzoek

    Tijdstip  Bloedglucosewaarde  Actie

    Dagcurve prikken: 

   • Nuchter (op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt) 
   • Twee uur hierna 
   • Lunchtijd 
   • Voor avondeten 
   • Voor slapen gaan 

    Lager dan 4 mmol/l (hypo) 

    

    

    

    

    

    Tussen 4 en 10 mmol/l

    

    Tussen 10 en 15 mmol/l 

    

    

    

    

    Hoger dan 15 mmol/l 

    5 tot 7 tabletten druivensuiker of

    35 ml ( =3 eetlepels) ranja

    aangemengd met water (ranja

    passeert de maag snel en is geen

    belemmering voor het onderzoek

    

    Goed

    

    Accepteren Uitzondering:

    Diabetes type 1, eigen

    bijspuitschema hanteren of wat is

    afgesproken met diabetesteam 

    

    Indien mogelijk zelf bijregelen 

    

   1. Bloedglucoseverlagende tabletten en/ of GLP1-analoog

   Dag vóór het onderzoek: u kunt uw tabletten/injectie op de gebruikelijke tijd innemen/injecteren. 

   • Gebruikt u insuline, kijk dan ook bij hoofdstuk 2 
   • GLP-1 injectie kunt u een dag overslaan 

    

   Tabel 1.1: Dag ván het onderzoek

    Onderzoek vindt plaats vóór13.00 uur  Dosering

    Vóór het onderzoek: u bent nuchter vanaf

    22.00 uur (dag ervoor)

    Bij het ontbijt: geen tabletten innemen
    Na het onderzoek:

    Bij 1 keer daags gebruik van tabletten: 

   • u neemt de tabletten in bij de volgende maaltijd. 

    Als u de tabletten vaker per dag gebruikt: 

   • bij de volgende maaltijd de gebruikelijke dosering hervatten (niet inhalen). 

    

   Tabel 1.2:

    Onderzoek vindt plaats ná 13.00 uur  Dosering

    Voor het onderzoek: U mag tot 07.30 uur

    nog een licht ontbijt gebruiken.

    Bij het ontbijt: geen tabletten innemen.
    Na het onderzoek:

    Bij het avondeten: gebruikelijke dosering hervatten

    (niet inhalen).

    

   Tabel 1.3: Overzicht orale bloedglucoseverlagende medicijnen (tabletten)

    Soort preparaat  Generieke naam / Merknaam
    ? Glucosidasremmer
   • Acarbose / glucobay
    Biguanide
   • Metformine 
   • Metformine/glibenclamide -glucovance 
    Sulfonylureumderivaten
   • Glibenclamide (voorheen daonil) 
   • Gliclazide / diamicron 
   • Gliclazide 
   • Glimepiride / amaryl 
   • Tolbutamide 
    Meglitiniden
   • Repaglinide / novonorm
    Thiazolidinedionen
   • Pioglitazon / actos 
   • Pioglitazon/metformine -competact 
    SGLT2- remmers
   • Canagliflozine / Invokana 
   • Canagliflozine /metformine- Vokanamet 
   • Dapagliflozine / Forxiga 
   • Dapagliflozine/metformine Xigduo 
   • Empagliflozine / Jardiance 
   • Empagliflozine/metformine - Synjardy
    DPP-4 remmers
   • Linagliptine / Trajenta 
   • Linagliptine/metformine – Jentadueto 
   • Saxagliptine / Onglyza 
   • Saxagliptine/metformine – Komboglyze 
   • Sitagliptine / Januvia-Ristaben-Tesavel-Xelevia 
   • Vildagliptine / Galvus-Jalra 
   • Vildagliptine/metformine - Eucreas  
    GLP-1
   • Semaglutide / Rybelsus

    

   Tabel 1.4. Gebruikt u één van onderstaande GLP-1 injecties? Dan gebruikt u uw medicijnen zoals u gewend bent.

    Dulaglutide (Trulicity

    Exenatide (Byetta, Bydureon

    Liraglutide (Victoza, Saxenda

    Lixisenatide (Lyxumia

    Semaglutide (Ozempic

    

   2. Insuline éénmaal daags langwerkend insuline of een combinatie van 1dd insuline en GLP1-analoog 

   Dag vóór het onderzoek: 

   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline: 

   • ‘s ochtends te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren. 
   • ’s avonds te injecteren, dan dient u 75 % (¾) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren. 

    

   Tabel 2.1: Dag ván het onderzoek

    Onderzoek vindt plaats vóór 13.00 uur  Dosering

    Vóór het onderzoek: U bent nuchter vanaf

    22.00 uur (dag ervoor)

   • Geen ontbijt = geen insuline
    Na het onderzoek:
   • Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (½) van de gebruikelijke ontbijtdosering. 
   • Als u de insuline normaal in de avond injecteert hervat u de gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip. 

    

   Tabel 2.2.

    Onderzoek vindt plaats ná 13.00 uur  Dosering

    Vóór het onderzoek: U mag tot 07.30 uur

    nog een licht ontbijt gebruiken.

    Bij het ontbijt: 

   • Bent u gewend om de langwerkende insuline ’s ochtends te injecteren, dan dient u 50% (½) van de gebruikelijke dosering te injecteren. 
    Na het onderzoek:

    Als u de insuline normaal in de avond injecteert

    hervat u de gebruikelijke dosering op het

    gebruikelijke tijdstip.

    

   Tabel 2.3. Overzicht langwerkende insuline, tijdstip van injecteren: 1 keer per dag (of ontbijt of avondeten of voor slapen).

    Soort insuline  Generieke naam/ merknaam
    Middellang
   • Insuline Isofaan: - Insulatard / Humaline NPH /  Insuman Basal
    Langwerkend
   • Insuline Detemir: Levemir 
   • Insuline Glargine: Abasaglar, Lantus, Toujeo
    Ultra-Langwerkend
   • Insuline Degludec: Tresiba
    Combinatie insuline en GLP-1ra
   • Insuline Glargine/lixisenatide:  Suliqua 
   • Insuline Degludec/liraglutide:  Xultophy 

    

   3. Insuline tweemaal daags: mix-insuline 

   Dag vóór het onderzoek: 

   • Bij het ontbijt de gebruikelijke insulinedosering. 
   • Bij het avondeten kunt u 75% (¾) van uw gebruikelijke dosis injecteren. 

    

   Dag ván het onderzoek:

   Tabel 3.1

    Onderzoek vindt plaats vóór 13.00 uur  Dosering

    Vóór het onderzoek: u bent nuchter vanaf

    22.00 uur (dag ervoor)

   • Geen ontbijt = geen insuline
    Na het onderzoek:
   • Bij de eerste maaltijd (lunch) na het onderzoek injecteert u 33 % (1/3) van de gebruikelijke ontbijtdosering. 
   • Bij het avondeten: gebruikelijke dosering. 

    

   Tabel 3.2:

    Onderzoek vindt plaats ná13.00 uur  Dosering

    Voor het onderzoek: u mag tot 07.30 uur

    nog een licht ontbijt gebruiken.

    Bij het ontbijt: 50 % (1/2) van de gebruikelijke

    ochtenddosering

    Na het onderzoek:  Bij het avondeten: gebruikelijke dosering.

    

   Tabel 3.3 Overzicht van mix insulines, tijdstip van injecteren: 2 keer per dag (ontbijt en avondeten)

    Soort insuline  Generieke naam / merknaam
    Mix insulines
   • Gewone insuline / isofane insuline: Humaline 30/70 
   • Gewone insuline / isofane insuline: Insuman Comb 25 
   • Aspart/ protamine: Novomix 30/70 
   • Lispro/ protamine: Humalog mix 25/75 
   • Aspart/ degludec: Ryzodeg 

    

   4. Insuline viermaal daags:  kortwerkend insuline icm éénmaal daags langwerkende insuline 

   Dag vóór het onderzoek: 

   Indien u gewend bent om de: 

   • langwerkende insuline ‘s ochtends te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren. 
   • langwerkende insuline ’s avonds te injecteren, dan dient u 75% (3/4) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren. 

    

   Dag ván het onderzoek:

   Tabel 4.1

    Onderzoek vindt plaats vóór13.00 uur  Dosering

    Voor het onderzoek: u bent nuchter vanaf

    22.00 uur (dag ervoor)

    Bij langwerkende insuline in de ochtend: 

   • 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren. 

    Geen ontbijt = Geen kortwerkende insuline. 

    Na het onderzoek:

    Langwerkende insuline in de avond: 

   •  gebruikelijke dosering hervatten. 

    Kortwerkende insuline: gebruikelijke dosering

    hervatten bij de maaltijden. 

    

   Tabel 4.2:

    Onderzoek vindt plaats ná13.00 uur  Dosering

    Voor het onderzoek: U mag tot 07.30 uur

    nog een licht ontbijt gebruiken.

    Bij langwerkende insuline in de ochtend: 

   • 50% (½) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren. 

    Kortwerkende insuline: 

   • 50% (½) van de gebruikelijke dosering 
    Na het onderzoek:

    Langwerkende insuline in de avond: 

   •  de gebruikelijke dosering hervatten. 

    Kortwerkende insuline: 

   • hervatten bij de maaltijden. 

    

   Tabel 4.3. Overzicht van kortwerkende (voor iedere maaltijd en zonodig voor correctie) en langwerkende insuline (1 keer daags)

    Kortwerkende insuline  Generieke naam / merknaam
    Zeer ultra-kortwerkend
   • Insuline aspart: Fiasp
    Ultra-kortwerkend
   • Insuline aspart: Novorapid 
   • Insuline lispro: Humalog 
   • Insuline glulisine: Apidra 
    Kortwerkend
   • Insuline, gewoon: Humaline regular

    

    Langwerkende insuline  Generieke naam/ merknaam
    Middellang
   • Insuline Isofaan: - Insulatard / Humaline NPH /  Insuman Basal
    Langwerkend
   • Insuline Detemir: Levemir 
   • Insuline Glargine: Abasaglar, Lantus, Toujeo
    Ultra-Langwerkend
   • Insuline Degludec: Tresiba

    

   5. Subcutane Insulinepomp (CSII)

   Neem altijd contact op met uw eigen diabetesverpleegkundige of behandelend arts voor een individueel advies. 

    

   Algemeen: in principe hoeft u de basaalstand niet aan te passen. De bolus wordt gegeven zoals u gewend bent afhankelijk van uw bloedglucose en koolhydraatintake. 

   • Bij intensief laxeren kan het nodig zijn om de basaalstand (tijdelijk) te verlagen. 
   • Zijn de bloedglucosewaarden gedurende de dag lager dan 6, dan adviseren wij om de pomp op een tijdelijke basaal van 50% in te stellen (indien mogelijk). 
   • Bij niet eten wordt geen maaltijdbolus gegeven. Bij verhoogde glucoses gebruikt u de correctiebolus en evt de tijdelijke basaal verhogen. 

    

   Een algemeen advies voor bijspuitschema bij nuchter beleid (indien u kortwerkende insuline heeft) 

   • Bloedglucose hoger dan 15 mmol/l, 2 eenheden (ultra) kortwerkende insuline 
   • Bloedglucose hoger dan 20 mmol/l, 4 eenheden (ultra) kortwerkende insuline 

   Controleer de bloedglucose na twee uur en corrigeer evt na twee uur. 

    

   Bereikbaarheid 

   • St Jansdal ziekenhuis: 0341-463911 
   • Diabetescentrum (poli Interne Geneeskunde) 0341-463747 

   De diabetesverpleegkundigen van het St Jansdal zijn te bereiken via de assistente. Als u contact opneemt, geef dan de gebruikte medicatie en (insuline) doseringen door. De assistente maakt voor u een telefonische afspraak met de diabetesverpleegkundige. 

   • Functieafdeling (planning Endoscopie 0341-463538) 
   • Afdeling radiologie: 0341-463650 

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 20-6-2024