l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Endo-echografie vanuit de anus

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wat is een anale endo-echografie?

   Een anale endo-echografie is een onderzoek waarbij vanuit de anus en endeldarm beeldopnamen worden gemaakt. De opnamen worden gemaakt met behulp van geluidsgolven (echografie). Hiertoe brengt de arts een dunne, starre endoscoop via de anus in de endeldarm. Deze scoop heeft een dikte van ongeveer twee centimeter. Aan het uiteinde van de scoop zit een echoapparaatje dat de beeldopnamen maakt.
    

   Voorbereiding

   Indien u geen roesje krijgt, mag u tot twee uur voor het onderzoek normaal eten en drinken. Daarna mag u tot aan het onderzoek niets meer eten en drinken.

    

   Indien u wel een roesje krijgt en het onderzoek vind 's morgens plaats, dan komt u nuchter naar het ziekenhuis. Dit houdt in dit dat u de avond voorafgaand aan het onderzoek, vanaf 22.00 uur niets meer mag eten en drinken. 

   Vindt het onderzoek 's middags plaats, dan mag u 's morgens voor 7.30 uur een licht ontbijt nemen (een kopje thee en 2 beschuiten belegd met jam, gebruik geen boter of melkproducten). 

    

   Voor het onderzoek is het belangrijk dat het onderste gedeelte van uw darm goed schoon is. 

   Eén dag voor het onderzoek:   

   • De avond voor het onderzoek neemt u om 21.00 uur 2 tabletten Bisacodyl 5 mg.  

     

   Dag van het onderzoek:   

   • Op de afdeling krijgt u voorafgaande aan het onderzoek 1 of 2 klysma’s.  

    

   Hoe verloopt het onderzoek?

   U wordt door de verpleegkundige van de verpleegafdeling naar de functieafdeling gebracht.
   In de behandelkamer maakt u kennis met de arts en de endoscopielaboranten die het onderzoek uit zullen voeren. Vervolgens wordt er desgewenst een infuusnaald in uw hand of arm ingebracht en wordt uw bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed met behulp van een meter gecontroleerd. In overleg met de MDL-arts wordt eventueel de medicatie voor een lichte sedatie toegediend. Dit werkt binnen enkele minuten. Tijdens het onderzoek ligt u op de linker zijde in uw bed. De MDL-arts brengt de endoscoop via de anus naar binnen en maakt vervolgens de gewenste opnames. Het onderzoek duurt meestal niet langer dan tien minuten.
    

   Na het onderzoek

   Na het onderzoek gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Als u een lichte sedatie heeft gehad, meten verpleegkundigen regelmatig uw bloeddruk en controleren zij het zuurstofgehalte in uw bloed om eventuele complicaties uit te sluiten. Wanneer u goed wakker bent en alle controles stabiel zijn, wordt het infuus verwijderd. U mag uw normale eetpatroon hervatten.

    

   Wanneer is de uitslag bekend?

   Meteen na het onderzoek geeft de arts een eerste indruk aan de verpleegkundigen van de verpleegafdeling door. Tevens wordt er direct een verslag gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Indien nodig krijgt u een controleafspraak bij de MDL-arts mee. 

    

   Wat zijn de risico’s?

   Een anale endo-echografie is een veilig onderzoek. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden. Dit kunnen een nabloeding en een perforatie zijn. Dit risico is zeer laag, maar in zeldzame gevallen kan er hierdoor een operatie nodig zijn. 

    

   Hoe lang duurt het onderzoek?

   U bent in totaal ongeveer 45 minuten in de behandelkamer. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15-30 minuten. Na afloop verblijft u nog enige tijd op de dagopname. Van u wordt verwacht dat uw begeleider na uitslaaptijd direct aanwezig is om u naar huis te begeleiden.

    

    

   Aandachtspunten

   • Indien u vlak voor het onderzoek een roesje krijgt toegediend, is het noodzakelijk dat u begeleiding meeneemt. U mag niet alleen naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of met de taxi. Wanneer u niet begeleid of opgehaald kunt worden, is het niet mogelijk dat u een roesje krijgt. Gerelateerde folder: Sedatie tijdens onderzoek

   • Uw medicatie moet u op de dag van het onderzoek gewoon blijven gebruiken (tabletten mogen met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek ingenomen worden of anders na het onderzoek) tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven. 
   • Indien u pufjes gebruikt voor de luchtwegen kunt u deze doorgebruiken. 
   • Lees indien van toepassing ook de aanwijzingen voor gebruik bloedverdunners verderop in deze folder. 
   • Heeft u diabetes? Lees dan de gerelateerde folder: Diabetes mellitus en nuchter voor onderzoek (uitgezonderd coloscopie), instructie bloedsuikerverlagende medicijnen.

   • Tijdens het onderzoek kunt u uw 'gewone' kleding aanhouden. Vermijdt u echter strak zittende of knellende kleding. 

   • Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuislaten. 

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? 

   • De zorgpas van uw verzekering 
   • Uw patiëntenpas van ziekenhuis St Jansdal (indien u geen pas heeft of deze verlopen is verzoeken wij u een nieuwe pas te maken bij de receptie of de zelfservicezuil in de hal) 
   • Geldig legitimatiebewijs, bij voorkeur paspoort of rijbewijs. De legitimatieplicht geldt voor iedereen ongeacht leeftijd. 
   • Een recente lijst van de door u gebruikte medicijnen, verkrijgbaar bij de apotheek. Denk ook aan medicatie die niet op recept verstrekt wordt. 
   • Uw eigen medicatie 
   • Extra ondergoed 

     

   Neemt u contact op wanneer u na het onderzoek last heeft van de volgende klachten: 

   • Koorts boven de 38.5° C 
   • Aanhoudende buikpijn die uiterlijk drie dagen na de scopie begonnen is. 
   • Bloedverlies en/of zwarte ontlasting tot uiterlijk tien dagen na de scopie begonnen. 

    

   Contact

   U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:
   Planning Endoscopie 0341-463538 (vragen over de planning en voorbereiding, maandag t/m vrijdag 08.30-16.30 uur).
   Poli MDL 0341-463899 -keuze 2 (medisch inhoudelijke vragen, maandag t/m vrijdag 08.30-16.30 uur)

     

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?
   De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen. Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zie voor contactgegevens de website van ziekenhuis St Jansdal.

    

   Aanwijzingen voor gebruik bloedverdunners

   (N.B. onderstaande informatie is alleen van toepassing als u bloedverdunners gebruikt) 

   Soms dienen bloedverdunners een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Neemt u daarom contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt. Hieronder volgt een globale richtlijn: 


   Niet stoppen:
   Trombocytenaggregatieremmer zoals: Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium (Ascal), Dipyridamol (Persantin), Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) en Ticargrelor (Brilique) 

     

   Overleg Trombosedienst:
   Acenocoumarol (Sintrom) of Fenprocoumon (Marcoumar) 

     

   Overleg arts:
   DOAC (Direct werkende Orale Anti Coagulantia) zoals: Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa), Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana)
     

   Indien nodig geeft de arts die het onderzoek verricht u na het onderzoek aanvullend advies over het herstarten van de medicatie, mede afhankelijk van de uitkomsten van de scopie.

    

    

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-7-2024