l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Bronchoscopie

Versienr: 12
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Waarom een bronchoscopie?

   Met een bronchoscopie kan men informatie verkrijgen van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele afwijkingen van het slijmvlies van de grote luchtwegen. Ook kan materiaal weggenomen worden voor onderzoek naar bacteriën, schimmels en virussen of voor onderzoek onder de microscoop.

    

   Wat is een bronchoscopie?

   Bij een bronchoscopie wordt via uw mond een bronchoscoop (een dunne flexibele slang) in de luchtpijp ingebracht. Aan het einde van de bronchoscoop zit een kleine camera. De bronchoscoop is verbonden met een kleurenmonitor, zodat de longarts de beelden nauwkeurig kan bekijken.

    

   Hoe verloopt het onderzoek?

   In de behandelkamer maakt u kennis met de zorgverleners die het onderzoek bij u zullen uitvoeren. Zij leggen uit wat er gaat gebeuren. U krijgt een knijpertje aan een vingertop. Dit knijpertje registreert uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Als u een gebitsprothese heeft, vragen wij u deze voor het onderzoek uit te doen. De endoscopielaborant verdooft uw keel met een spray. Vervolgens worden uw stembanden en de luchtpijp verdoofd met een vloeistof.

   Tijdens het onderzoek blijft u in bed op uw rug liggen. U krijgt een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van de bronchoscoop. Vervolgens brengt de longarts de bronchoscoop in via de mond. Tijdens het onderzoek kunt u rustig doorademen, er is genoeg ruimte in de luchtwegen. De longarts onderzoekt het gebied nauwkeurig. Indien nodig wordt er materiaal weggenomen voor nader onderzoek.

    

   Wat zijn de risico’s?

   Een bronchoscopie is een veilig onderzoek. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden. Dit kunnen een nabloeding of infecties zijn.

    

   Hoe lang duurt het onderzoek?

   U bent in totaal ongeveer dertig minuten in de behandelkamer. Het onderzoek zelf neemt ongeveer tien minuten in beslag. Na afloop verblijft u nog enige tijd op de dagopname. Van u wordt verwacht dat uw begeleider na uitslaaptijd direct aanwezig is om u naar huis te begeleiden.

    

   Na het onderzoek

   Na het onderzoek controleren verpleegkundigen (indien nodig) het zuurstofgehalte in uw bloed om eventuele complicaties uit te sluiten. In verband met de keelverdoving mag u de eerste anderhalf uur na het onderzoek niet eten en drinken, omdat anders de kans bestaat dat u zich verslikt.

   Tevens dient u er rekening mee te houden dat u na het onderzoek niet aan het verkeer mag deelnemen. Het is belangrijk dat u zich laat thuisbrengen.
   Als de longarts weefsel heeft afgenomen is de kans aanwezig dat u wat bloederig slijm ophoest. Mocht dit langer dan een dag aanhouden, neemt het bloeden toe of krijgt u koorts, neemt u dan contact op met uw behandelend longarts of huisarts.

    

   Wanneer is de uitslag bekend?

   De uitslag van het onderzoek duurt ongeveer vijf werkdagen. Mede daardoor duurt het ongeveer een week voordat de definitieve uitslag aan u kan worden gegeven.

    

   Contact

   U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

   Planning Endoscopie (0341) 463538 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur)

   Poli longgeneeskunde (0341) 463743 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur)

    

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?

   De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact opnemen via het algemeen nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste verbindt u door met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen. Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zie voor contactgegevens de website van ziekenhuis St Jansdal.

    

   Aandachtspunten

   • U blijft de avond vóór het onderzoek vanaf 22.00 uur helemaal nuchter (dit betekent niets meer eten en/of drinken). Uw gebruikelijke medicatie kunt u met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek innemen of anders na het onderzoek. Indien u pufjes gebruikt voor de luchtwegen kunt u deze doorgebruiken.
   • Gebruikt u bloedverdunners? Lees dan de informatie verderop in deze folder.
   • Heeft u diabetes? Lees dan de gerelateerde folder: Diabetes mellitus en nuchter voor onderzoek (uitgezonderd coloscopie) instructie bloedsuiker verlagende medicijnen.
   • Tijdens het onderzoek kunt u uw eigen kleding aanhouden. Vermijd echter strakzittende of knellende kleding.
   • Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuislaten.
   • Indien u sedatie (roesje) krijgt, kunt u de rest van de dag last hebben van een verminderd reactievermogen, concentratiestoornissen en een verminderd geheugen. Wij raden u dan ook aan om de rest van de dag geen afspraken te maken. Tevens dient u er rekening mee te houden dat u gedurende 24 uur niet aan het verkeer mag deelnemen en is het noodzakelijk dat u begeleiding meeneemt. Wanneer u niet begeleid of opgehaald kunt worden, is het niet mogelijk dat u een roesje krijgt. Gerelateerde folder: Sedatie tijdens onderzoek

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

   • De zorgpas van uw verzekering.
   • Uw patiëntenpas van ziekenhuis St Jansdal (indien u geen pas heeft of deze is verlopen, verzoeken wij u een nieuwe pas te laten maken bij de receptie in de centrale hal).
   • Een geldig legitimatiebewijs.
   • Een recente lijst van de door u gebruikte medicijnen, verkrijgbaar bij de apotheek. Denk ook aan medicatie die niet op recept wordt verstrekt.
   • Uw eigen medicatie.

    

   Aanwijzingen voor gebruik bloedverdunners

   Soms dienen bloedverdunners een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt te worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Neemt u daarom contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt. Hieronder volgt een globale richtlijn:

    

   Niet stoppen:
   Trombocytenaggregatieremmer zoals: Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium (Ascal), Dipyridamol (Persantin), Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) en Ticargrelor (Brilique)

    

   Overleg Trombosedienst:
   Acenocoumarol (Sintrom) of Fenprocoumon (Marcoumar)

    

   Overleg arts:
   DOAC (Direct werkende Orale AntiCoagulantia) zoals: Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa),Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana)

    

   Zonodig geeft de arts die het onderzoek verricht u na het onderzoek aanvullend advies over het herstarten van de medicatie, mede afhankelijk van de uitkomsten van de scopie.

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 14-6-2024