l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Wat kan ik verwachten?

Als u voor een vroege opname komt (voor 7.00 uur 's ochtends), is de hoofdingang nog gesloten. U kunt dan alleen via de nachtingang bij de Spoedeisende Hulp het ziekenhuis binnenkomen.

 

Een afdelingssecretaresse of verpleegkundige ontvangt u op de afdeling. Bij uw opname krijgt u een identificatiebandje om uw pols met uw persoonlijke gegevens. Tijdens het opnamegesprek wordt op hoofdlijnen uw persoonlijke zorgdossier met u besproken. Zoals de reden voor opname, ziekteverschijnselen, ziektebeloop, eerdere ziekenhuiservaringen, actueel medicijngebruik en individuele wensen en gewoontes.

 

Klik hier om de gehele Opnamefolder te downloaden.

 

Rechten en plichten

In Nederland geldt de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De WGBO zorgt ervoor dat hulpverlener en patiënt weten welke rechten en plichten ze ten opzichte van elkaar hebben. Hieronder leest u welke rechten en plichten u heeft als patiënt en welke het ziekenhuis heeft.

 

Als patiënt heeft u recht op:

 • deskundige behandeling

 • informatie
 • privacy
 • beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht
 • dat wij uw toestemming vragen voor uw behandeling
 • het geven van toestemming voor uw behandeling
 • verschillende rechten ten aanzien van uw medisch dossier
 • second opinion

Onder uw plichten vallen:

 • Het juist informeren van zorgverleners
 • Identificatieplicht

In de folder vindt u alle informatie over uw rechten en plichten.

 

Meekijken in uw dossier (MijnStJansdal)

Met MijnStJansdal kunt u in een beveiligde digitale omgeving op elk moment

 • een deel van uw medisch dossier inzien,
 • gegevens controleren en eventueel bijwerken,
 • uw uitslagen inzien,
 • zelf afspraken maken of annuleren en
 • contact met uw zorgverlener onderhouden.

Maak thuis alvast eenvoudig een account aan met DigiD. Dit is mogelijk als uw BSN bij ons bekend is.

U kunt ook DigiD gebruiken als u al een gebruikersnaam en wachtwoord had voor MijnStJansdal. 

 

Hoe?

Download onze gratis app MyChart en kies "account aanmaken met DigiD".

 

U kunt ook naar https://mijn.stjansdal.nl/ gaan. 

Medicatie in eigen beheer?

Tijdens uw opname is de verpleegkundige verantwoordelijk voor het toedienen van uw medicijnen. Indien u aangeeft uw medicijnen in eigen beheer te willen hebben, dan gaat dit in overleg met de arts of verpleegkundige. Medicatie in eigen beheer kan alleen als uw omstandigheden dat toelaten. Dit wordt beoordeeld door de arts of verpleegkundige.

Toedienen van medicijnen

Voorafgaand aan uw opname wordt bij uw apotheek een overzicht opgevraagd van de medicijnen die u op dat moment gebruikt. Dit overzicht wordt gebruikt tijdens uw opnamegesprek. Hiervoor is het van belang dat u toestemming heeft gegeven voor de overdracht van medicijngegevens. Ziekenhuis St Jansdal besteedt veel aandacht aan het veilig toedienen van medicijnen. Wij werken met barcodescanning, waarbij eerst uw polsbandje wordt gescand en daarna de medicatie of het infuus. Deze manier van werken, maakt het geven van medicatie aanzienlijk veiliger. Indien u ’s nachts medicijnen gebruikt of wanneer ’s nachts uw infuus gewisseld moet worden, zal de verpleegkundige u wekken om uw polsbandje te scannen.

Overgevoeligheid

Bent u overgevoelig voor bepaalde stoffen, etenswaren of medicijnen? Geef dit dan door aan de verpleegkundige die u ontvangt op de afdeling en aan de artsen die u behandelen. Zij kunnen daar dan rekening mee houden.

Gastvrouwen / -heren

In het hele ziekenhuis zijn gastvrouwen en -heren aanwezig. Zij bieden net dat beetje extra aandacht om uw verblijf te veraangenamen. Denk aan het brengen van een kopje koffie, begeleiding naar een polikliniek of (onderzoeks-)afdeling of het bieden van een luisterend oor

Parkeren

Als u tijdens een langdurig verblijf gebruik wilt maken van de parkeergarage kunt u een parkeerbadge huren voor langdurig verblijf. Deze kunt u afhalen bij de receptie. Dit geldt ook voor bezoekers.