l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging-boek

Toegang door anderen

Hoe kan ik als ouder via MijnStJansdal het dossier van mijn kind inzien?

Aanvragen

Ouders met ouderlijk gezag van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang aanvragen tot MijnStJansdal van hun kind. Als u dit wenst, vraag dan om een aanvraagformulier bij het afsprakenbureau of download deze via onze website. U kunt het formulier hier ook inleveren. Dit formulier kunt u ook aanvragen en inleveren bij de receptioniste van onze locaties in Nijkerk, Lelystad en Dronten (niet bij de polikliniek assistenten, alleen bij de receptie).

 

PDF Document304293 A 128 - Aanvraagformulier toegang ouders_jan2019.pdf

 

Bij de aanvraag zal aan ouder(s) worden gevraagd om schriftelijk te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben en om een geldig legitimatiebewijs van het kind. Het inleveren van onjuist ingevulde formulieren is strafbaar. Kinderen hebben de mogelijkheid vanaf 12 jaar ook zelf toegang aan te vragen. Vanaf deze leeftijd vervalt automatisch de toegang van de ouders met gezag tot MijnStJansdal. Wilt u als ouder dan opnieuw toegang, dan moet het kind de ouders schriftelijk toegang geven door middel van een nieuwe machtiging. 

  

Scenario 1: u bent patiënt van St Jansdal en heeft een eigen MijnStjansdal account 

Nadat u het machtigingsformulier heeft ingeleverd, voegen wij het dossier van uw kind toe aan uw eigen dossier. Aan uw dossier wordt dan een extra tabblad toegevoegd. U ziet het extra tabblad nadat u met uw eigen gegevens bent ingelogd. Het duurt enkele dagen voordat dit gerealiseerd is. U ontvangt geen aparte melding dat het dossier is toegevoegd. 

 

Scenario 2: u bent patiënt van het St Jansdal en heeft nog geen eigen MijnStjansdal account 

Vraag in dit geval een MijnStJansdal account aan voor uzelf. Dit kan tegelijkertijd met de machtigingsaanvraag voor uw kind. U krijgt een activatiecode mee voor uw account. Aan uw dossier wordt na enkele dagen een extra tabblad toegevoegd, namelijk het dossier van uw kind. U ziet het extra tabblad nadat u met uw eigen gegevens bent ingelogd. Het duurt enkele dagen voordat dit gerealiseerd is. U ontvangt geen aparte melding van de toevoeging. 

 

Scenario 3: u bent geen patiënt van ziekenhuis St Jansdal 

U dient zich als ouder te legitimeren aan de balie, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. Binnen enkele dagen ontvangt u via de e-mail of per post een inlogcode, waarmee u uw eigen account kunt activeren of uitbreiden. Aan uw dossier wordt een extra tabblad toegevoegd, namelijk het dossier van uw kind. U ziet het extra tabblad nadat u met uw eigen gegevens bent ingelogd. 

 

Scenario 4: uw kind is bij aanvraag van MijnStjansdal ouder dan 12 jaar

In dat geval moet het kind de gezaghebbende ouder schriftelijk toestemming geven. Dit kan door het invullen van het machtigingsformulier en is alleen mogelijk als u zelf ook patiënt bent van ziekenhuis St Jansdal. Had u toegang en is uw kind 12 jaar geworden, dan vervalt automatisch de toegang van de ouders met gezag tot MijnStJansdal. Wilt u als ouder dan opnieuw toegang, dan moet het kind de ouders schriftelijk toegang geven. 

 

Kan ik het dossier inzien van een langdurig wilsonbekwame patiënt?

Nee, het is (nog) niet mogelijk om als ouder, mentor of curator van een langdurig wilsonbekwame patiënt het medisch dossier via MijnStJansdal in te zien.

 

Kan ik iemand machtigen voor mijn account?

Het is mogelijk iemand te machtigen voor toegang tot uw dossier. Als u dit wenst, vraag dan een gemachtigdenformulier bij het afsprakenbureau of download deze via onze website. Het door u en de gemachtigde ondertekende formulier kan bij het afsprakenbureau worden ingeleverd. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Via MijnStJansdal kan een machtiging elk moment weer worden ingetrokken.

 

PDF Document304303 A 129 - Machtigingsformulier mijnstjansdal_okt2019.pdf

 

Kan ik mijn machtiging intrekken?

Ja, dit kan op elk moment. Via MijnStJansdal kunt u een machtiging weer intrekken. Dit kan via instellingen > personaliseren. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en, indien van toepassing, welke dossiers u zelf kunt inzien. U kunt deze gemachtigde direct de toegang ontzeggen door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te klikken.

 

Kan ik het medisch dossier van een familielid bekijken in MijnStJansdal?

MijnStJansdal is gekoppeld aan een persoonlijk patiëntendossier. Informatie die via MijnStJansdal wordt uitgewisseld, wordt onderdeel van dat dossier. Alleen wanneer u door een patiënt gemachtigd bent, kunt u het medisch dossier inkijken.

 

Kan ik vragen stellen over een familielid via MijnStJansdal?

MijnStJansdal is gekoppeld aan uw persoonlijk medisch dossier. Wanneer u communiceert over de medische informatie van iemand anders, komt dit in uw medisch dossier terecht. De informatie staat dan dus niet in het juiste dossier en kan mogelijk medische zorg in gevaar brengen.

 

Kunnen mijn partner en ik samen één MijnStJansdal account hebben?

Nee, dat is niet mogelijk. MijnStJansdal is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Elke volwassene dient daarom zelf toegang aan te vragen voor MijnStJansdal.

 

Welke informatie ontvangt mijn huisarts/verwijzend specialist?

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u in MijnStJansdal terugvinden onder mijndossier > brieven.