l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Medische psychologie


Bezoek-aan-bed-bezoektijden

Wij lopen met patiënten mee in een periode waarin zij extra kwetsbaar zijn

Gezondheidszorgpsycholoog Marie-José Raymakers

Ziek zijn of onderzoeken en behandelingen ondergaan kunnen erg zwaar zijn. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om uw ziekte te accepteren of met de gevolgen om te gaan. Ook kunnen medische klachten ontstaan of aanwezig blijven door psychische, sociale of persoonlijke problemen. Dan kan ondersteuning van een medisch psycholoog welkom zijn.

Onze specialisten
A. (Anita)
A. (Anita)
A. (Anita) Reitsema-Schouten
GZ-psycholoog/psychotherapeut
M. (Marieke)
M. (Marieke)
M. (Marieke) van Asselen
GZ-psycholoog
A.A. (Alex)
A.A. (Alex)
A.A. (Alex) Bos
GZ-psycholoog
E. (Emmie)
E. (Emmie)
E. (Emmie) Kakes
Gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog
S.G.R. (Sabine)
S.G.R. (Sabine)
S.G.R. (Sabine) van der Meer
Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
M. J. E. (Marie-José)
M. J. E. (Marie-José)
M. J. E. (Marie-José) Raymakers
Gezondheidszorg Psycholoog
R. (Roel)
R. (Roel)
R. (Roel) Timmerman
Klinisch psycholoog / Psychotherapeut

Contactgegevens medische psychologie

 

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak op de polikliniek Medische Psychologie heeft u een verwijsbrief van een medisch specialist van het St Jansdal nodig.

 

U kunt een afspraak maken via het secretariaat Medische Psychologie, tel. 0341 - 46 37 13 van 8.30 - 12.30 uur (uitzondering woensdag van 9.30 - 12.30 uur)

 

Afspraak maken via MijnStJansdal

Voor de afdeling medische psychologie is dat op dit moment nog niet mogelijk. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ziek zijn en behandelingen ondergaan kunnen zwaar zijn
depressie-vrouw

Ziek zijn, onderzoeken en behandelingen ondergaan kunnen zwaar zijn. Onze medisch psychologen kunnen u helpen hiermee om te gaan.  

Lees alle patiëntenervaringen

Folders en Info

Het team

Naast de klinisch en GZ-psychologen zijn er ook twee psychologisch medewerkers en twee secretaresses werkzaam in het team.

Medische psychologie

Voor een bezoek aan de medisch psycholoog heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. De eerste afspraak bij de afdeling medische psychologie is een intakegesprek. Hierbij worden uw klachten in kaart gebracht. Soms vindt er een psychologisch onderzoek plaats. Bijvoorbeeld een geheugen-, concentratie-, persoonlijkheid- of intelligentietest. De medisch psycholoog bespreekt de uitkomsten met u en stelt een behandelplan op.

 

De psycholoog kan u onder andere helpen met:

 • Het leren omgaan met uw ziekte
 • Omgaan met de eventueel bijkomende sociale problemen
 • Leren hanteren van eventuele vermoeidheidsklachten
 • Acceptatieproblemen
 • Verwerkingsproblematiek
 • Omgaan met de onzichtbare gevolgen van een ziekte
 • Angst
 • Depressie
 • Het omgaan met stress
 • Het accepteren van beperkingen
 • Eventuele cognitieve gevolgen van een aandoening
Specialisaties en aandachtsgebieden

Alle psychologen van de afdeling medische psychologie hebben hun eigen specialisaties en aandachtsgebieden. Zo bieden zijn psychologisch ondersteuning voor onder andere volgende patiëntencategorieën:

 

Kankerpatiënten 
Als bij u kanker vastgesteld is kunt u bij de medisch psycholoog terecht voor psycho-educatie: uitleg over de vorm van kanker en de instanties die verder kunnen helpen. Verder kan de medisch psycholoog u en uw omgeving helpen bij de verwerking van de diagnose

 

Hartpatiënten

Hartpatiënten krijgen tijdens de eerste drie maanden na het infarct een multidisciplinair programma aangeboden. De psycholoog maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast kan de psycholoog  ook patiënten individueel begeleiden. 

 

Revalidatie patiënten

Patiënten moeten soms een revalidatieprogramma doorlopen. Denk hierbij aan mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Niet alleen het lichaam moet hierna herstellen, maar er kan ook sprake zijn van onzichtbare gevolgen en emoties die op een rijtje moeten worden gezet. Hierbij helpt de medisch psycholoog. Ook patiënten met andere neurologische aandoeningen zoals MS, Parkinson, patiënten met meervoudige letsels na een trauma, patiënten met cardiale problematiek en patiënten met chronische pijnklachten volgen soms een revalidatieprogramma, waarbij de psycholoog betrokken is.

Een revalidatieprogramma kan vier tot zes maanden duren. Als de revalidatiearts denkt dat de patiënt psychologische hulp nodig heeft, dan schakelt deze de psycholoog in. De psycholoog ziet hierbij vooral patiënten  na een beroerte of ongeval, patiënten met MS en patiënten met chronische pijnklachten. 

Meer informatie: zie ook afdeling Revalidatie & Therapie

 

Patiënten die een traumatisch ongeval of incident hebben meegemaakt

Na een ernstig ongeval of een ander vervelend incident kan de wereld als bedreigend ervaren worden. Via EMDR, een specialistisch-gedragstherapeutische methode, helpen de psychologen u de vervelende ervaringen binnen korte tijd een plek te geven.

 

Patiënten met urologische of seksuele problemen

Het is mogelijk dat er door een lichamelijk probleem ook seksuele problemen worden ervaren. De psycholoog kan in dit soort omstandigheden een goede hulp zijn. 

 

Patiënten met diabetes

Het is mogelijk dat er acceptatieproblemen zijn of dat de patiënt problemen heeft met goede zelfzorg. De medisch psycholoog kan hierbij ondersteuning bieden.

Behandeling

Voorbeelden van aspecten van de behandeling bij een medisch psycholoog zijn:

 • Psycho-educatie: uitleg over psychologische gevolgen van een bepaalde ziekte en wat u kunt verwachten
 • Cognitieve gedragstherapie gericht op verminderen van angst- en depressieve klachten
 • Cognitieve gedragstherapie: mensen leren accepteren dat het niet meer gaat zoals vroeger
 • Leren leven met de aandoening
 • Leren verwerken en accepteren van beperkingen
 • Trauma behandeling door middel van EMDR
 • Neuropsychologisch onderzoek: het vaststellen van onzichtbare gevolgen (bijvoorbeeld geheugenproblemen na een beroerte) 
 • Partnergesprekken.
Medisch psychologische hulp voor kinderen

Ook kinderen kunnen terecht bij de medisch psycholoog. Voorbeelden van klachten waarmee u met u kind naar de medisch psycholoog kunt komen, zijn: 

 

 • Poep en plasproblemen (zie ook de poep- en plaspoli kindergeneeskunde)
 • Diabetes
 • Buik- of hoofdpijnklachten, waarvoor de kinderarts geen duidelijke lichamelijke oorzaak kan vinden
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsachterstand
 • (Chronische) luchtwegklachten

 

De eerste afspraak is een intakegesprek. Naar aanleiding daarvan wordt in overleg met de ouder(s) en/of het kind bepaald welke behandeling verder nodig is. Eventueel wordt psychologisch en/of intelligentieonderzoek uitgevoerd.

 

Behandeling

De psychologische behandeling van kinderen kan gericht zijn op: 

 • Psycho-educatie: uitleg over de ziekte van het kind
 • Het kind leren omgaan met de klachten
 • Het kind leren zijn/haar emoties te uiten
 • Ouderbegeleiding: ouders leren omgaan met de emoties en de ziekte van hun kind.