l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Medische psychologie


Bezoek-aan-bed-bezoektijden

Wij lopen met patiënten mee in een periode waarin zij extra kwetsbaar zijn

Gezondheidszorgpsycholoog Marie-José Raymakers

Ziek zijn of onderzoeken en behandelingen ondergaan kunnen erg zwaar zijn. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om uw ziekte te accepteren of met de gevolgen om te gaan. Een medisch psycholoog kan ondersteuning bieden bij psychologische klachten die een relatie hebben met de medische aandoening.

Onze specialisten
M. (Marieke)
M. (Marieke)
M. (Marieke) van Asselen
GZ-psycholoog
A.A. (Alex)
A.A. (Alex)
A.A. (Alex) Bos
GZ-psycholoog
J. (Jolanda)
J. (Jolanda)
J. (Jolanda) de Jong-Klarenbeek
GZ-Psycholoog
E. (Emmie)
E. (Emmie)
E. (Emmie) Kakes
Gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog
S.G.R. (Sabine)
S.G.R. (Sabine)
S.G.R. (Sabine) van der Meer
GZ-psycholoog
(R.) Renske
(R.) Renske
(R.) Renske Stoker
GZ-Psycholoog
R. (Roel)
R. (Roel)
R. (Roel) Timmerman
Klinisch psycholoog / Psychotherapeut
M. (Maaike)
M. (Maaike)
M. (Maaike) Waaldijk
GZ-Psycholoog

Contactgegevens medische psychologie

 

Hoe maakt u een afspraak?

Na verwijzing door uw medisch specialist wordt u door een secretaresse van de medische psychologie uitgenodigd voor een intakegesprek met een psycholoog.

 

Afspraak maken via MijnStJansdal

Voor de afdeling medische psychologie is dat op dit moment nog niet mogelijk. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

Folders en Info

Waarom medische psychologie belangrijk is

De samenwerking tussen zorgverleners en in het ziekenhuis en psychologen is heel belangrijk. In de animatie hieronder, gemaakt door het Nederlands Instituut van Pschychologen, is te zien dat mensen die in het ziekenhuis komen met verschillende lichamelijke aandoeningen, daarvan ook psychische klachten kunnen ervaren. Zij kunnen bijvoorbeeld geholpen worden door een psycholoog die in het ziekenhuis werkt. 

 

Het team

Ons team bestaat uit een klinisch psycholoog, een psychotherapeut, gezondheidszorgpsychologen, psychologisch medewerkers, medisch maatschappelijk werkers kind en jeugd en secretaresses.

Medische psychologie

Voor een bezoek aan de medisch psycholoog heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. De eerste afspraak bij de afdeling medische psychologie is een intakegesprek. Hierbij worden uw klachten in kaart gebracht. Soms vindt er een psychologisch onderzoek plaats. Bijvoorbeeld een geheugen-, concentratie-, persoonlijkheid- of intelligentietest. De medisch psycholoog bespreekt de uitkomsten met u en stelt een behandelplan op.

 

De psycholoog kan u onder andere helpen met:

 • Het leren omgaan met uw ziekte
 • Leren hanteren van eventuele vermoeidheidsklachten
 • Acceptatieproblemen
 • Verwerkingsproblematiek
 • Omgaan met de onzichtbare gevolgen van een ziekte
 • Omgaan met angst en depressie ten gevolge van de medische aandoening
 • Het omgaan met stress
 • Het accepteren van beperkingen
 • Eventuele cognitieve gevolgen van een aandoening
Specialisaties en aandachtsgebieden

Alle psychologen van de afdeling medische psychologie hebben hun eigen specialisaties en aandachtsgebieden. Zo bieden zijn psychologisch ondersteuning voor onder andere volgende patiëntencategorieën:

 

Oncologie patiënten 
Als bij u kanker vastgesteld is kunt u bij de medisch psycholoog terecht voor psycho-educatie. We ondersteunen bij acceptatie van de aandoening en verwerking en het omgaan met de gevolgen. Verder kan de medisch psycholoog u en uw omgeving helpen bij de verwerking van de diagnose.

 

Patiënten met een hartaandoening

Hartpatiënten krijgen tijdens de eerste drie maanden na het infarct een multidisciplinair programma aangeboden. De psycholoog maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast kan de psycholoog  ook patiënten individueel begeleiden. 

 

Revalidatie patiënten

Patiënten moeten soms een revalidatieprogramma doorlopen. Denk hierbij aan mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Niet alleen het lichaam moet hierna herstellen, maar er kan ook sprake zijn van onzichtbare gevolgen en emoties die op een rijtje moeten worden gezet. Hierbij helpt de medisch psycholoog. Ook patiënten met andere neurologische aandoeningen zoals MS, Parkinson, patiënten met meervoudige letsels na een trauma, patiënten met cardiale problematiek en patiënten met chronische pijnklachten volgen soms een revalidatieprogramma, waarbij de psycholoog betrokken is.

Een revalidatieprogramma kan vier tot zes maanden duren. Als de revalidatiearts denkt dat de patiënt psychologische hulp nodig heeft, dan schakelt deze de psycholoog in. De psycholoog ziet hierbij vooral patiënten  na een beroerte of ongeval, patiënten met MS en patiënten met chronische pijnklachten. 

Meer informatie: zie ook afdeling Revalidatie & Therapie

 

Patiënten die een traumatisch ongeval of incident hebben meegemaakt

Na een ernstig ongeval of een ander vervelend incident kan de wereld als bedreigend ervaren worden. 

Via EMDR, een specialistische therapeutische methode, helpen de psychologen u om ervaringen te verwerken die spanning en emoties blijven geven.

 

Patiënten met urologische of seksuele problemen

Het is mogelijk dat er door een lichamelijk probleem ook seksuele problemen worden ervaren. De psycholoog kan in dit soort omstandigheden een goede hulp zijn. 

 

Patiënten met diabetes

Het is mogelijk dat er acceptatieproblemen zijn of dat de patiënt problemen heeft met goede zelfzorg. De medisch psycholoog kan hierbij ondersteuning bieden.

Behandeling

Voorbeelden van aspecten van de behandeling bij een medisch psycholoog zijn:

 • Psycho-educatie: uitleg over psychologische gevolgen van een bepaalde ziekte en wat u kunt verwachten
 • Cognitieve gedragstherapie gericht op verminderen van angst- en depressieve klachten
 • Cognitieve gedragstherapie: mensen leren accepteren dat het niet meer gaat zoals vroeger
 • Leren leven met de aandoening
 • Leren verwerken en accepteren van beperkingen
 • Trauma behandeling door middel van EMDR
 • Neuropsychologisch onderzoek: het vaststellen van onzichtbare gevolgen (bijvoorbeeld geheugenproblemen na een beroerte) 
 • Partnergesprekken.
Medisch psychologische hulp voor kinderen

Ook kinderen kunnen terecht bij de medisch psycholoog. Voorbeelden van klachten waarmee u met u kind naar de medisch psycholoog kunt komen, zijn: 

 

 • Poep en plasproblemen (zie ook de poep- en plaspoli kindergeneeskunde)
 • Diabetes
 • Buik- of hoofdpijnklachten, waarvoor de kinderarts geen duidelijke lichamelijke oorzaak kan vinden
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsachterstand
 • (Chronische) luchtwegklachten

 

De eerste afspraak is een intakegesprek. Naar aanleiding daarvan wordt in overleg met de ouder(s) en/of het kind bepaald welke behandeling verder nodig is. Eventueel wordt psychologisch en/of intelligentieonderzoek uitgevoerd.

 

Behandeling

De psychologische behandeling van kinderen kan gericht zijn op: 

 • Psycho-educatie: uitleg over de ziekte van het kind
 • Het kind leren omgaan met de klachten
 • Het kind leren zijn/haar emoties te uiten
 • Ouderbegeleiding: ouders leren omgaan met de emoties en de ziekte van hun kind.
Volwassenen | advies, onderzoek en behandeling

Medische psychologie in Lelystad

“Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt en alle direct daarbij betrokkenen”, vertelt klinisch psycholoog/ psychotherapeut Roel Timmerman. “Mensen krijgen ineens met enorme lichamelijke problemen te maken. Een gevolg hiervan kan zijn dat mensen emotioneel uit balans raken of zich soms ontredderd voelen. Dit zijn vaak normale reacties op abnormale situaties. Wij helpen mensen daar hun weg in te vinden.”

 

De psychologen werken nauw samen met alle medisch specialisten in het ziekenhuis. “Artsen sturen door naar ons als een patiënt psychische klachten ontwikkelt of in een vicieuze cirkel belandt; klachten kunnen zo in stand blijven of staan het herstel in de weg”, legt Timmerman uit. “Wij kijken heel breed naar problemen die spelen. We helpen mensen bij het omgaan met de lichamelijke problemen, maar kijken ook naar onbegrepen klachten. Mensen kunnen ook angstig reageren op hun ziekte en dit zit herstel dan in de weg. Vaak gaat het erom hoe je je leven anders moet inrichten met een ziekte.”

 

De afdeling Medisch Psychologie breidt op het moment nog steeds uit in Lelystad. “Uiteindelijk willen we hetzelfde gaan aanbieden zoals we al in Harderwijk doen”, aldus Timmerman. “Op dit moment behandelen we al patiënten met kanker, diabetes en hartproblemen. Ook ondersteunen we veel kinderen en hun ouders. Daarnaast doen we neuropsychologisch onderzoek, bijvoorbeeld voor de geheugenpoli waar mensen met geheugenproblemen komen.”

 

Behandeling in het ziekenhuis is in het algemeen kortdurend. Het is vaak gericht op vermindering van de klachten of het leren omgaan met de klachten. Het grootste gedeelte van de patiënten die de psychologen zien komt poliklinisch.

 

Meer informatie vindt u hier >