l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

KNO


polikliniek-nijkerk_0051

Ik probeer altijd samen met de patiënt een weloverwogen beslissing te nemen

Perry van der Heijden, KNO-arts

De KNO-artsen onderzoeken en behandelen aandoeningen van de keel, neus en oren. Minder bekend is dat zij ook aandoeningen in het hoofd- en halsgebied behandelen. Hoofd-halschirurgie richt zich op de diepere lagen van hals, mond, keel, strottenhoofd en neus. Het gaat hierbij voornamelijk over kanker en goedaardige danwel kwaadaardige halstumoren. Plastische aangezichtschirurgie richt zich vooral op wat er aan de buitenkant  te zien is; bijvoorbeeld het opereren van huidkanker en cosmetische ingrepen. Ook kunt u bij de KNO-arts terecht met spraak- en taalstoornissen, duizeligheid, tinnitus, oorsuizen en slaapgerelateerde ademhalingsproblemen, zoals snurken en slaapapneusyndroom. 

health_009-doctor-stethoscope-medical-checkupPlastische aangezichtschirurgie

Eén van onze KNO-artsen is gecertificeerd voor plastische aangezichtschirurgie.

Meer informatie l
health_042-nose-rhinology-medical-healthcareChirurgisch navigatiesysteem

Onze KNO-artsen doen neusbijholteoperaties met een geavanceerd navigatiesysteem. 

Meer informatie l
health_014-bed-hospital-medical-sickSlaap-/Waakcentrum Harderwijk

In ons Slaap-/Waakcentrum kunt u snel terecht met slaapproblemen.

Meer informatie l
Onze specialisten
L. (Leonie)
L. (Leonie)
L. (Leonie) Bruine de Bruin
KNO-arts
K.A. (Kim)
K.A. (Kim)
K.A. (Kim) de Rooij
KNO-arts
R.H.R. (Robert)
R.H.R. (Robert)
R.H.R. (Robert) Bettman
KNO-arts
P. (Perry)
P. (Perry)
P. (Perry) van der Heijden
KNO-arts, gecertificeerd in plastische aangezichtschirurgie
D.G.A. (Don)
D.G.A. (Don)
D.G.A. (Don) Quaedvlieg
KNO-arts
G.W.A. (Gerben)
G.W.A. (Gerben)
G.W.A. (Gerben) Tjebbes
KNO-arts

Contactgegevens KNO

 

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak op de poli KNO heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau,  tel. 0341 - 46 38 90 

 

Overige vragen? Polikliniek KNO via tel. 0341- 46 35 66

 

De KNO-artsen houden ook spreekuur in onze buitenpoliklinieken in Dronten en Nijkerk. 

Meer informatie:

www.polikliniekdronten.nl

www.poliklinieknijkerk.nl

 

Afspraak maken via MijnStJansdal

Bent u al eerder op de polikliniek geweest? Dan kunt u een vervolgafspraak ook maken via MijnStJansdal. U dient dan eerst een eigen account aan te maken. Combinatieafspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

Er is nu niets meer van te zien op mijn neus. Top!
Patiëntenervaring dr Van der Heijden
Patiëntenervaring dr Van der Heijden

Er moest een plekje op het puntje van mijn neus verwijderd worden. Dr. Van der Heijden is gespecialiseerd in operaties in het gezicht.  Ik woon ver van St Jansdal, maar ben er toch naartoe gegaan.  Een groot litteken in het gezicht / op de neus is niet fraai.  

Lees meer

Folders en Info

Informatie over de polikliniek

Op de polikliniek KNO-heelkunde (routenummer 1.48) kunnen zowel bekende patiënten voor een controleafspraak, als nieuwe patiënten voor een eerste afspraak terecht.

Onderzoek

Op de polikliniek worden de klachten van de patiënt besproken. Daarna volgt het KNO-onderzoek . Het kan nodig zijn dat er aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd, zoals een allergietest, evenwichtsonderzoek of röntgenonderzoek. Afhankelijk van de bevindingen kan een operatie nodig zijn.

Samenwerking Audiologische Centra

In Ziekenhuis St Jansdal is kennis van de laatste ontwikkelingen over het gehoor aanwezig. Mede door de goede samenwerking met de omliggende Audiologische Centra kan het St Jansdal goed onderzoek doen en een behandelplan opzetten. Soms is dat uitleg, advies voor hoortoestellen of andere hulpapparatuur en soms een operatie.

Buisjes of amandelen bij kinderen

Het St Jansdal probeert angst, stress en pijn bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. De Poliklinische operatiekamers zijn kindvriendelijk ingericht. De wacht- en behandelruimtes stralen rust en warmte uit en het aanwezige speelgoed geven de kinderen afleiding. Verder heeft het St Jansdal een eigen kinderwebsite, www.stjansdalkids.nl , waarmee zij kinderen en hun ouders zo goed mogelijk wil voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis. Hier staan ook filmpjes over het plaatsen van buisjes en verwijderen van amandelen. De Stichting Kind & Ziekenhuis heeft het St Jansdal beloond met een Bronzen Smiley.

Ingebruikname operatiekamers Lelystad

Dit varieert van een liesbreuk- of galblaasoperatie tot aan een kijkoperatie in de knie, het hechten van een achillespees of het verwijderen van poliepen.

Op de dagopname zijn twintig bedden beschikbaar. Daarnaast komen er infuusstoelen voor mensen die therapie met infuus nodig hebben. Opnames met overnachting zijn niet mogelijk; hiervoor moeten patiënten naar Harderwijk of naar een ander ziekenhuis.

 

De volgende specialismes voeren operaties uit in Lelystad:

 • Chirurgie
 • Urologie
 • Gynaecologie
 • Kaakchirurgie (op termijn)
 • Orthopedie
 • KNO
 • Plastische chirurgie

Mooie mix van Lelystad en Harderwijk

Op de POK in Lelystad doen (plastische/kaak-) chirurgen, urologen en KNO-artsen de ingrepen. “In principe alles wat ook in St Jansdal Harderwijk gebeurt”, vertelt Stefanie Kleine, teamleider POK. “Dit kan heel divers zijn: bijvoorbeeld een carpaal tunnel-operatie, spataderbehandelingen of een plastiek voor oren. Maar ook het verwisselen van een nierkatheter met hulp van een C-boog (röntgenapparaat), ooglidcorrecties of aambeien.”

 

In Lelystad bleken de kamers van de POK te klein te zijn voor de ingrepen die St Jansdal wil doen. “Daarom hebben we besloten om de normale operatiekamers hiervoor te gebruiken; twee hiervan stonden toch leeg”, aldus Kleine.

 

“De mensen krijgen hun behandeling dus in mooie grote ruimtes. Het enige is dat ze wel een muts en sloffen aan moeten trekken.” Voor de POK zijn drie collega’s uit Lelystad aangenomen. Kleine: “Een gedeelte van het personeel vindt het heel interessant om ook in Lelystad te gaan werken. Die mensen gaan samen met de medewerkers uit Lelystad aan de slag.

 

De bedoeling is om met een selecte club te gaan rouleren. Daarnaast werkt iedereen ook in Harderwijk met elkaar samen. Het is dus een mooie mix met elkaar.”

 

Stefanie Kleine, teamleider POK

Functieafdeling, dagopname, operaties en spoedpoli

Dagopname
Het St Jansdal Lelystad gaat ook zorg bieden waarbij een dagopname noodzakelijk is. Een dagopname betekent dat patiënten zich ’s ochtends melden en voor de avond weer naar huis mogen. Het gaat hierbij om onderzoek, infuus (ook chemo), bloedtransfusies, behandeling of eenvoudige operaties. In totaal doen de medisch specialisten 230 verschillende ingrepen. Dit varieert van een liesbreuk- of galblaasoperatie tot aan een kijkoperatie in de knie, het hechten van een achillespees of het verwijderen van poliepen. Opnames met overnachting zijn niet mogelijk; hiervoor moeten patiënten naar Harderwijk of naar een ander ziekenhuis.


De volgende specialismes gaan operaties uitvoeren in Lelystad:

 

 • Chirurgie
 • Urologie
 • Gynaecologie
 • Kaakchirurgie (op termijn)
 • Orthopedie
 • KNO
 • Plastische chirurgie

Speciale voorzieningen
Bij sommige aandoeningen zijn speciale voorzieningen nodig om een goede diagnose te stellen of een veilige behandeling uit te voeren. Bijvoorbeeld bij een hartkatheterisatie of een niersteenvergruizing of bij heel specifieke labonderzoeken. Hiervoor kunnen patiënten in St Jansdal Harderwijk of een ander ziekenhuis terecht.


Spoedpoli
In Lelystad blijft een spoedpoli aanwezig die ruimere openingstijden krijgt dan voorheen. Vanaf 1 maart kunnen mensen van 8.00 tot 21.30 uur voor de basis spoedzorg terecht, zeven dagen per week. Afspraak gaat altijd op verwijzing van de huisarts. Patiënten kunnen hier terecht met simpele breuken, snij- en schaafwonden. Met ambulancediensten zijn goede afspraken gemaakt met omliggende ziekenhuizen over hoe te handelen bij heel zieke patiënten.