l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

KNO


polikliniek-nijkerk_0051

Ik probeer altijd samen met de patiënt een weloverwogen beslissing te nemen

Perry van der Heijden, KNO-arts

De KNO-artsen onderzoeken en behandelen aandoeningen van de keel, neus en oren. Minder bekend is dat zij ook aandoeningen in het hoofd- en halsgebied behandelen. Hoofd-halschirurgie richt zich op de diepere lagen van hals, mond, keel, strottenhoofd en neus. Het gaat hierbij voornamelijk over kanker en goedaardige danwel kwaadaardige halstumoren. Plastische aangezichtschirurgie richt zich vooral op wat er aan de buitenkant  te zien is; bijvoorbeeld het opereren van huidkanker en cosmetische ingrepen. Ook kunt u bij de KNO-arts terecht met spraak- en taalstoornissen, duizeligheid, tinnitus, oorsuizen en slaapgerelateerde ademhalingsproblemen, zoals snurken en slaapapneusyndroom. 

health_009-doctor-stethoscope-medical-checkupPlastische aangezichtschirurgie

Eén van onze KNO-artsen is gecertificeerd voor plastische aangezichtschirurgie.

Meer informatie l
health_042-nose-rhinology-medical-healthcareChirurgisch navigatiesysteem

Onze KNO-artsen doen neusbijholteoperaties met een geavanceerd navigatiesysteem. 

Meer informatie l
health_014-bed-hospital-medical-sickSlaap-/Waakcentrum Harderwijk

In ons Slaap-/Waakcentrum kunt u snel terecht met slaapproblemen.

Meer informatie l
Onze specialisten
R.H.R. (Robert)
R.H.R. (Robert)
R.H.R. (Robert) Bettman
KNO-arts
P. (Perry)
P. (Perry)
P. (Perry) van der Heijden
KNO-arts, gecertificeerd in plastische aangezichtschirurgie
D.G.A. (Don)
D.G.A. (Don)
D.G.A. (Don) Quaedvlieg
KNO-arts
G.W.A. (Gerben)
G.W.A. (Gerben)
G.W.A. (Gerben) Tjebbes
KNO-arts

Contactgegevens KNO

 

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak op de poli KNO heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau,  tel. 0341 - 46 38 90 

 

Overige vragen? Polikliniek KNO via tel. 0341- 46 35 66

 

De KNO-artsen houden ook spreekuur in onze buitenpoliklinieken in Dronten en Nijkerk. 

Meer informatie:

www.polikliniekdronten.nl

www.poliklinieknijkerk.nl

 

Afspraak maken via MijnStJansdal

Bent u al eerder op de polikliniek geweest? Dan kunt u een vervolgafspraak ook maken via MijnStJansdal. U dient dan eerst een eigen account aan te maken. Combinatieafspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

Er is nu niets meer van te zien op mijn neus. Top!
Patiëntenervaring dr Van der Heijden
Patiëntenervaring dr Van der Heijden

Er moest een plekje op het puntje van mijn neus verwijderd worden. Dr. Van der Heijden is gespecialiseerd in operaties in het gezicht.  Ik woon ver van St Jansdal, maar ben er toch naartoe gegaan.  Een groot litteken in het gezicht / op de neus is niet fraai.  

Lees meer

Folders en Info

Informatie over de polikliniek

Op de polikliniek KNO-heelkunde (routenummer 1.48) kunnen zowel bekende patiënten voor een controleafspraak, als nieuwe patiënten voor een eerste afspraak terecht.

Onderzoek

Op de polikliniek worden de klachten van de patiënt besproken. Daarna volgt het KNO-onderzoek . Het kan nodig zijn dat er aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd, zoals een allergietest, evenwichtsonderzoek of röntgenonderzoek. Afhankelijk van de bevindingen kan een operatie nodig zijn.

Samenwerking Audiologische Centra

In Ziekenhuis St Jansdal is kennis van de laatste ontwikkelingen over het gehoor aanwezig. Mede door de goede samenwerking met de omliggende Audiologische Centra kan het St Jansdal goed onderzoek doen en een behandelplan opzetten. Soms is dat uitleg, advies voor hoortoestellen of andere hulpapparatuur en soms een operatie.

Buisjes of amandelen bij kinderen

Het St Jansdal probeert angst, stress en pijn bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. De Poliklinische operatiekamers zijn kindvriendelijk ingericht. De wacht- en behandelruimtes stralen rust en warmte uit en het aanwezige speelgoed geven de kinderen afleiding. Verder heeft het St Jansdal een eigen kinderwebsite, www.stjansdalkids.nl , waarmee zij kinderen en hun ouders zo goed mogelijk wil voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis. Hier staan ook filmpjes over het plaatsen van buisjes en verwijderen van amandelen. De Stichting Kind & Ziekenhuis heeft het St Jansdal beloond met een Bronzen Smiley.