l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

KNO


polikliniek-nijkerk_0051

Ik probeer altijd samen met de patiënt een weloverwogen beslissing te nemen

Perry van der Heijden, KNO-arts

De KNO-artsen onderzoeken en behandelen aandoeningen van de keel, neus en oren. Minder bekend is dat zij ook aandoeningen in het hoofd- en halsgebied behandelen. Hoofd-halschirurgie richt zich op de diepere lagen van hals, mond, keel, strottenhoofd en neus. Het gaat hierbij voornamelijk over kanker en goedaardige danwel kwaadaardige halstumoren. Plastische aangezichtschirurgie richt zich vooral op wat er aan de buitenkant  te zien is; bijvoorbeeld het opereren van huidkanker en cosmetische ingrepen. Ook kunt u bij de KNO-arts terecht met spraak- en taalstoornissen, duizeligheid, tinnitus, oorsuizen en slaapgerelateerde ademhalingsproblemen, zoals snurken en slaapapneusyndroom. 

health_009-doctor-stethoscope-medical-checkupPlastische aangezichtschirurgie

Eén van onze KNO-artsen is gecertificeerd voor plastische aangezichtschirurgie.

 

 

Meer informatie l
health_042-nose-rhinology-medical-healthcareChirurgisch navigatiesysteem

Onze KNO-artsen doen neusbijholteoperaties met een geavanceerd navigatiesysteem. 

Meer informatie l
health_014-bed-hospital-medical-sickSlaap-/Waakcentrum Harderwijk

In ons Slaap-/Waakcentrum kunt u snel terecht met slaapproblemen.

Meer informatie l
Onze specialisten
L. (Leonie)
L. (Leonie)
L. (Leonie) Bruine de Bruin
KNO-arts
K.A. (Kim)
K.A. (Kim)
K.A. (Kim) de Rooij
KNO-arts
R.H.R. (Robert)
R.H.R. (Robert)
R.H.R. (Robert) Bettman
KNO-arts
P. (Perry)
P. (Perry)
P. (Perry) van der Heijden
KNO-arts, gecertificeerd in plastische aangezichtschirurgie
D.G.A. (Don)
D.G.A. (Don)
D.G.A. (Don) Quaedvlieg
KNO-arts
G.W.A. (Gerben)
G.W.A. (Gerben)
G.W.A. (Gerben) Tjebbes
KNO-arts

Contactgegevens KNO

 

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak op de poli KNO heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau,  tel. 0341 - 46 38 90 

 

Overige vragen? Polikliniek KNO via tel. 0341- 46 35 66

 

De KNO-artsen houden spreekuur in Harderwijk en Lelystad en in de poliklinieken in Dronten en Nijkerk.

 

Meer informatie:

www.polikliniekdronten.nl

www.poliklinieknijkerk.nl

 

Afspraak maken via MijnStJansdal

Bent u al eerder op de polikliniek geweest? Dan kunt u een vervolgafspraak ook maken via MijnStJansdal. U dient dan eerst een eigen account aan te maken. Combinatieafspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

Folders en Info

Informatie over de polikliniek

Op de polikliniek KNO-heelkunde (routenummer 1.48) kunnen zowel bekende patiënten voor een controleafspraak, als nieuwe patiënten voor een eerste afspraak terecht.

Onderzoek

Op de polikliniek worden de klachten van de patiënt besproken. Daarna volgt het KNO-onderzoek . Het kan nodig zijn dat er aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd, zoals een allergietest, evenwichtsonderzoek of röntgenonderzoek. Afhankelijk van de bevindingen kan een operatie nodig zijn.

Samenwerking Audiologische Centra

In Ziekenhuis St Jansdal is kennis van de laatste ontwikkelingen over het gehoor aanwezig. Mede door de goede samenwerking met de omliggende Audiologische Centra kan het St Jansdal goed onderzoek doen en een behandelplan opzetten. Soms is dat uitleg, advies voor hoortoestellen of andere hulpapparatuur en soms een operatie.

Buisjes of amandelen bij kinderen

Het St Jansdal probeert angst, stress en pijn bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Een goede voorbereiding is belangrijk. St Jansdal heeft daarom een eigen kinderwebsite, www.stjansdalkids.nl, waarmee zij kinderen en hun ouders zo goed mogelijk wil voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis. Hier staan ook filmpjes over het plaatsen van buisjes en verwijderen van amandelen. 

Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)

Hoofd- en hals chirurgie richt zich op de diepere lagen van hals, mond, keel, strottenhoofd en neus. Het gaat hierbij voornamelijk over kanker en goedaardige dan wel kwaadaardige halstumoren. Plastische aangezichts-chirurgie richt zich vooral op wat er aan de buitenkant te zien is; bijvoorbeeld het opereren van huidkanker en cosmetische ingrepen. KNO-arts Perry van der Heijden is gecertificeerd voor plastische aangezichtschirurgie. Op de pagina cosmetische chirurgie leest u daar meer over. Ook kunt u bij de KNO-arts terecht met spraak- en taalstoornissen, duizeligheid en oorsuizen. 

 

Lelystad 

Elke werkdag houden medewerkers en artsen van polikliniek KNO spreekuren in Lelystad. Het team doet daar ook diverse ingrepen en operaties. De KNO-artsen die spreekuur houden in Lelystad zijn: Leonie Bruine de Bruin, Kim de Rooij, Robert Bettman en Don Quaedvlieg. 

 

De meest voorkomende ingrepen in Lelystad zijn:

 

- Het knippen van keelamandelen bij volwassenen.

- Neus- en neusbijholteoperaties, Stembandoperaties, Trommelvliessluitingen. 

- Het verwijderen van huidtumoren. 

- Het plaatsen van buisjes bij volwassenen. 

 

De wacht- en toegangstijden zijn kort in Lelystad.  

 

 

Mooie mix van Lelystad en Harderwijk

Op de POK in Lelystad doen (plastische/kaak-) chirurgen, urologen en KNO-artsen de ingrepen. “In principe alles wat ook in St Jansdal Harderwijk gebeurt”, vertelt Stefanie Kleine, teamleider POK. “Dit kan heel divers zijn: bijvoorbeeld een carpaal tunnel-operatie, spataderbehandelingen of een plastiek voor oren. Maar ook het verwisselen van een nierkatheter met hulp van een C-boog (röntgenapparaat), ooglidcorrecties of aambeien.”

 

In Lelystad bleken de kamers van de POK te klein te zijn voor de ingrepen die St Jansdal wil doen. “Daarom hebben we besloten om de normale operatiekamers hiervoor te gebruiken; twee hiervan stonden toch leeg”, aldus Kleine.

 

“De mensen krijgen hun behandeling dus in mooie grote ruimtes. Het enige is dat ze wel een muts en sloffen aan moeten trekken.” Voor de POK zijn drie collega’s uit Lelystad aangenomen. Kleine: “Een gedeelte van het personeel vindt het heel interessant om ook in Lelystad te gaan werken. Die mensen gaan samen met de medewerkers uit Lelystad aan de slag.

 

De bedoeling is om met een selecte club te gaan rouleren. Daarnaast werkt iedereen ook in Harderwijk met elkaar samen. Het is dus een mooie mix met elkaar.”

 

Stefanie Kleine, teamleider POK