l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Diabetescentrum Harderwijk


Diabetes (6)

Bij diabetes is meer nodig dan alleen advies over voeding en medicijnen

Lysette Romkes, diabetesverpleegkundige

Heeft u diabetes mellitus? Dan kunt u uitstekend in ons Diabetescentrum terecht voor onderzoek, controle en behandeling. Bij ons staan persoonlijke zorg en aandacht centraal! Diabetescentrum Harderwijk is onderdeel van Ziekenhuis St Jansdal en is bedoeld voor volwassenen met diabetes mellitus. Het is een expertise-centrum en heeft alle ingrediënten voor kwalitatief goede diabeteszorg in huis. In de behandeling staat de patiënt centraal. Bij een chronische aandoening als diabetes mellitus is immers meer nodig dan alleen adviezen opvolgen over voeding, beweging of medicijngebruik. 

 

Meer informatie www.diabetescentrum-harderwijk.nl

 

 

 

Onze specialisten
A. (Annemarie)
A. (Annemarie)
A. (Annemarie) Brundel
Internist-vasculair geneeskundige
W.M. (Wouter)
W.M. (Wouter)
W.M. (Wouter) Creyghton
Internist-endocrinoloog
A.F.L. (Alexander)
A.F.L. (Alexander)
A.F.L. (Alexander) Later
Internist-nefroloog
K.W. (Kwok Wai)
K.W. (Kwok Wai)
K.W. (Kwok Wai) Mui
Internist / nefroloog
A.F. (Alike)
A.F. (Alike)
A.F. (Alike) Naber
Internist-vasculair geneeskundige
B. (Bart-Jan)
B. (Bart-Jan)
B. (Bart-Jan) Verhoeff
Internist-nefroloog
M. (Marlous)
M. (Marlous)
M. (Marlous) Voorink-Moret
Internist-endocrinoloog
H.M. (Heleen)
H.M. (Heleen)
H.M. (Heleen) de Wit
Internist-endocrinoloog

Diabetescentrum St Jansdal

Bereikbaarheid Diabetescentrum St Jansdal 

 

Maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.30 uur: 0341-463747

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een eerste afspraak in Diabetescentrum St Jansdal  heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend medisch specialist nodig.

 

U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau, tel. 0341 - 46 38 90 

Telefonisch spreekuur diabetesverpleegkundigen 08.30 – 09.00 uur, nadien contact via de assistente 0341-463747

 

Overige vragen? via tel. 0341- 46 39 11

 

Het Diabetescentrum houdt spreekuren op locaties Harderwijk en Lelystad. Enkele van onze zorgverleners houden spreekuur in onze polikliniek in Dronten. Meer informatie over de poli Dronten
 

Contact met uw behandelaar via MijnStJansdal

Als u onder behandeling bent bij ons Diabetescentrum kunt u een account aanmaken in MijnStJansdal. De communicatie over bloedglucosewaarden, aanpassing van uw medicatie verloopt bij voorkeur via deze digitale omgeving. Voor spoedeisende vragen kunt u altijd telefonisch contact opnemen. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

 

 

 

 

 

 

St Jansdal heeft een 8,7 als rapportcijfer. 95% beveelt ons aan.
1541 beoordelingen
Bron: ZorgKaartNederland
Verpleegkundigen-dagopnames

Patiënten, medewerkers en bezoekers ervaren allen dat het St Jansdal een ziekenhuis is waar geldt: ’Je zorgt voor elkaar!’ Patiënten krijgen de service van een privékliniek, de veiligheid van een ziekenhuis en de geborgenheid van het St Jansdal. Vriendelijkheid, oprechte aandacht, duidelijke uitleg en adequate informatievoorziening zijn speerpunten. 

Ga naar ZorgKaartNederland.nl

Folders en Info

Over het diabetescentrum

Welkom bij Diabetescentrum Harderwijk

Diabetescentrum Harderwijk is onderdeel van Ziekenhuis St Jansdal en is bedoeld voor volwassenen met Diabetes Mellitus. Diabetescentrum Harderwijk is een expertise-centrum en heeft alle ingrediënten voor kwalitatief goede diabeteszorg in huis. Patiënten kunnen hier, na verwijzing door de huisarts, terecht voor controle en behandeling.

 

Team van diabetesdeskundigen

Diabetescentrum Harderwijk is geen aparte afdeling of gebouw binnen de ziekenhuisorganisatie, maar een samenwerking van alle zorgverleners die vanuit hun eigen specifieke deskundigheid bij de behandeling van diabetes betrokken zijn. In dit multidisciplinaire diabetesteam  helpen verschillende zorgverleners diabetespatiënten hun ziekte te managen. In de behandeling staat de patiënt centraal. Bij een chronische aandoening als diabetes mellitus is immers meer nodig dan alleen adviezen opvolgen over voeding, beweging of medicijngebruik.

 

Voor wie is Diabetescentrum Harderwijk?

De meeste mensen met diabetes mellitus hebben diabetes type 2 en worden door de (eigen) huisarts behandeld. Huisartsen werken voor de diabeteszorg samen met de regionale huisartsencoöperatie Medicamus.Ook met het St Jansdal wordt de zorg afgestemd en zijn er goede samenwerkingsafspraken. Wanneer behandeling in de huisartsenpraktijk onvoldoende resultaat oplevert,of als er sprake is van complicaties, kan de huisarts advies vragen bij Diabetescentrum Harderwijk of een patiënt daarnaar verwijzen. Mensen met diabetes type 1 worden altijd behandeld en gecontroleerd op de diabetespoli. 

 

Soorten diabetes

Er zijn verschillende soorten diabetes, met verschillende oorzaken en vaak ook een eigen behandeling.

 

Diabetes type 1

Diabetes type 2

Diabetes en zwangerschap

 

Behandeling

De behandeling van diabetes mellitus heeft twee hoofddoelen: de bloedglucosewaarde op peil brengen en het voorkomen van complicaties op langere termijn.

 

Behandeling diabetes type 1

Behandeling diabetes type 2

 

Behandeling zwangerschapsdiabetes

Meer informatie

Handige websites over diabetes:

 

 

Diabetesteam St Jansdal
Diabetesteam St Jansdal