l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Diabetescentrum St Jansdal


Diabetes (6)

Bij diabetes is meer nodig dan alleen advies over voeding en medicijnen

Lysette Romkes, diabetesverpleegkundige

Heeft u diabetes mellitus? Dan kunt u uitstekend in ons Diabetescentrum terecht voor onderzoek, controle en behandeling. Bij ons staan persoonlijke zorg en aandacht centraal! Diabetescentrum St Jansdal is speciaal voor volwassenen met diabetes mellitus. Het is een expertise-centrum en heeft alle ingrediënten voor kwalitatief goede diabeteszorg in huis. In de behandeling staat de patiënt centraal. Bij een chronische aandoening als diabetes mellitus is immers meer nodig dan alleen adviezen opvolgen over voeding, beweging of medicijngebruik. 

 

In ons diabetescentrum wordt u behandeld door het diabetesteam. Dat betekent dat er bij uw behandeling altijd meerdere specialisten zijn betrokken: internist, verpleegkundig specialist, diabetesverpleegkundige, diëtiste en eventueel ook de psycholoog. Elke 2 weken hebben we een multidisciplinair overleg met het gehele diabetesteam waar wij zo nodig over uw behandeling kunnen overleggen. De uitkomst van dit overleg wordt altijd aan u teruggekoppeld. Wij volgen met het gehele diabetesteam periodieke scholingen.

Onze specialisten
H.A. (Inge)
H.A. (Inge) van de Belt
Verpleegkundig Specialist – Diabeteszorg
A. (Annemarie)
A. (Annemarie)
A. (Annemarie) Brundel
Internist-vasculair geneeskundige
J.S. (Jan Steven)
J.S. (Jan Steven)
J.S. (Jan Steven) Burgerhart
Internist-vasculair geneeskundige
W.M. (Wouter)
W.M. (Wouter)
W.M. (Wouter) Creyghton
Internist-endocrinoloog
J. (Janine)
J. (Janine)
J. (Janine) Franken
Diabetesverpleegkundige
A.F.L. (Alexander)
A.F.L. (Alexander)
A.F.L. (Alexander) Later
Internist-nefroloog
K.W. (Kwok Wai)
K.W. (Kwok Wai)
K.W. (Kwok Wai) Mui
Internist / nefroloog
A.F. (Alike)
A.F. (Alike)
A.F. (Alike) Naber
Internist-vasculair geneeskundige
(L.X.) Lysette
(L.X.) Lysette Romkes
Diabetesverpleegkundige
(H.) Hilly
(H.) Hilly Stam
Diabetesverpleegkundige
B. (Bart-Jan)
B. (Bart-Jan)
B. (Bart-Jan) Verhoeff
Internist-nefroloog
(M.C.) Mariska
(M.C.) Mariska
(M.C.) Mariska Vlot
Internist-endocrinoloog
M. (Marlous)
M. (Marlous)
M. (Marlous) Voorink-Moret
Internist-endocrinoloog
(E.) Esther
(E.) Esther Westerink
Diabetesverpleegkundige
H.M. (Heleen)
H.M. (Heleen)
H.M. (Heleen) de Wit
Internist-endocrinoloog

Diabetescentrum St Jansdal

Bereikbaarheid Diabetescentrum St Jansdal 

 

Maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.30 uur: 0341-46 3747

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een eerste afspraak in Diabetescentrum St Jansdal  heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend medisch specialist nodig.

 

U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau, tel. 0341-46 3890 

Bent u al onder behandeling bij ons? Dan kunt u ons op werkdagen van van 8.30 tot 16.30 uur bereiken via onze assistente: 0341-47 3747

 

Heeft u een vraag voor het telefonisch spreekuur van de diabetesverpleegkundige? Dit wordt voor u ingepland door de assistente in de middag, spoedeisende vragen worden uiteraard altijd direct beantwoord.  

 

Overige vragen? via tel. 0341- 4639 11

 

Het Diabetescentrum houdt spreekuren op locaties Harderwijk en Lelystad. Enkele van onze zorgverleners houden spreekuur in onze polikliniek in Dronten. Meer informatie over de poli Dronten
 

Contact met uw behandelaar via MijnStJansdal

Als u onder behandeling bent bij ons Diabetescentrum kunt u een account aanmaken in MijnStJansdal. De communicatie over bloedglucosewaarden, aanpassing van uw medicatie verloopt bij voorkeur via deze digitale omgeving. Voor spoedeisende vragen kunt u altijd telefonisch contact opnemen. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

 

 

 

 

 

 

Folders en Info

Over het diabetescentrum

Welkom bij Diabetescentrum St Jansdal

Diabetescentrum St Jansdal is bedoeld voor volwassenen met Diabetes Mellitus. Diabetescentrum St Jansdal is een expertise-centrum en heeft alle ingrediënten voor kwalitatief goede diabeteszorg in huis. Patiënten kunnen hier, na verwijzing door de huisarts, terecht voor controle en behandeling.

 

Team van diabetesdeskundigen

Diabetescentrum St Jansdal is geen aparte afdeling of gebouw binnen de ziekenhuisorganisatie, maar een samenwerking van alle zorgverleners die vanuit hun eigen specifieke deskundigheid bij de behandeling van diabetes betrokken zijn. In dit multidisciplinaire diabetesteam  helpen verschillende zorgverleners diabetespatiënten hun ziekte te managen. In de behandeling staat de patiënt centraal. Bij een chronische aandoening als diabetes mellitus is immers meer nodig dan alleen adviezen opvolgen over voeding, beweging of medicijngebruik.

 

Voor wie is Diabetescentrum St Jansdal?

De meeste mensen met diabetes mellitus hebben diabetes type 2 en worden door de (eigen) huisarts behandeld. Huisartsen werken voor de diabeteszorg samen met de regionale huisartsencoöperatie Medicamus.Ook met het St Jansdal wordt de zorg afgestemd en zijn er goede samenwerkingsafspraken. Wanneer behandeling in de huisartsenpraktijk onvoldoende resultaat oplevert,of als er sprake is van complicaties, kan de huisarts advies vragen bij Diabetescentrum St Jansdal of een patiënt daarnaar verwijzen. Mensen met diabetes type 1 worden altijd behandeld en gecontroleerd op de diabetespoli. 

 

Behandeling met insulinepomp en/of een sensor

Insulinepomp

Type 1 diabetes en soms type 2 diabetes kan behandeld worden met insuline toegediend via een insulinepomp. De voordelen hiervan zijn dat de insuline meer regelmatig wordt afgegeven, waardoor de bloedglucoses vaak stabieler zijn. Behandeling met een pomp geeft ook meer flexibiliteit doordat de insulinetoediening direct gewijzigd kan worden. Grootse nadeel van de pomp is dat het apparaat continu verbonden is met het lichaam. Als u behandeling met een insulinepomp overweegt, bespreek dit dan met uw internist of diabetesverpleegkundige. Betrouwbare informatie over behandeling met insulinepomp is te vinden op www.pompnet.nl.

 

Sensoren

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor bloedglucosemeting met een sensor. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een zwangerschap (wens). Informatie over behandeling met een glucosesensor is te vinden op www.sensornet.nl. 

 

Freestyle libre meter

Een nieuwe vorm van bloedglucosemeting is de zogenaamde flash glucose meting met een Freestyle libre. Dit is een glucosemeter met een sensorfunctie. Sinds 19 december 2019 komt een grote groep patienten met diabetes in aanmerking voor deze meter. Als u deze meter wil gebruiken, bespreek dit dan met uw internist of diabetesverpleegkundige. Meer informatie is te vinden in de folder.

Meer informatie

Handige websites over diabetes:

 

 

Diabetesteam St Jansdal
Diabetesteam St Jansdal