l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Diabetes mellitus en gebruik FreeStyle Libre (FSL)

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wat is Flash Glucose Monitoring (FGM)?

   FGM is een bloedglucosemeter (FreeStyle Libre) die gebruik maakt van een sensor in de bovenarm en twee weken lang continu glucosewaarden kan registreren. De glucosewaarden kunt u uitlezen met een reader of mobiele telefoon (via Librelink-app). De data worden geanalyseerd via online software (LibreView). Op deze manier kan er inzicht gekregen worden in de trend van de bloedglucosewaarden.

   FGM wordt vergoed voor mensen met diabetes type 1 én diabetes type 2 die behandeld worden met een intensief insulineschema of insulinepompbehandeling, waarbij ze minstens 4 keer per dag in de vinger moeten prikken voor een glucosecontrole.

    

   Flash Glucose monitoring

   Flash Glucose Monitoring is een manier om de glucosewaarde te meten. De actuele glucosewaarde wordt afgelezen door de sensor te scannen. Dit scannen kunt u doen doormiddel van een uitleesapparaat de zgn reader of met een smartphone (welke compatibel moet zijn).

   • Sensoren zijn zelf in te brengen door middel van een inbrenghulpmiddel.
   • De sensor kan 14 dagen blijven zitten.
   • Er zijn geen kalibraties nodig.
   • De sensorwaarde loopt achter, en zijn met name in het lage en hoge gebied soms minder nauwkeurig. De bloedglucose (vingerprik) is dan leidend.
   • Toekomstige trend wordt weergegeven dmv pijlen.
   • Mogelijkheid tot delen van van gegevens met anderen.
   • Reader is uitleesbaar op computer.
   • De sensoren zijn waterdicht (maximaal 30 minuten).
   • Waardes zijn inzichtelijk na een scan (=actie).
   • Glucosewaardes van de afgelopen uren worden weergegeven dmv een lijn. Als u langer dan 8 uur niet gescand hebt dan wordt de lijn onderbroken. U ziet altijd de laatste 8 uur.

    

   Per 7 december 2020 is de nieuwste versie van de FreeStyle Libre, de FreeStyle Libre 2, leverbaar. Deze nieuwe versie kent alarmfuncties bij hoge of lage glucosewaardes. Dat heeft de eerste versie niet.

    

   Voorwaarden voor vergoeding

   Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de vergoeding. Uw diabetesbehandelaar zal met u de behandeldoelen van het gebruik van de FSL bespreken, dat kan zijn een beter HbA1c en/of bv minder schommelingen in de glucosewaardes. Daarnaast is een vereiste dat u de Free Style Libre voldoende gebruikt. Onvoldoende gebruik is een reden om de aanvraag na 1 jaar niet te verlengen. Ook moet de educatie op orde zijn.

    

   Wat mag u verwachten van het diabetes behandelteam?

   • Bespreekt met u de voorwaarden en de behandeldoelen.
   • Draagt zorg voor voorlichting en educatie over het veilig en adequaat gebruik.
   • Geeft ondersteuning en begeleiding.
   • Geeft uitleg over de sensorrapporten en persoonlijk advies.

   Van de patiënt verwachten wij:

   • Bereidheid en gemotiveerdheid om met nieuwe technologie aan de gang te gaan.
   • Samen met de behandelaar persoonlijke behandeldoelen op te stellen en eventueel bij te stellen.
   • De FGM sensor minimaal 40 van de 52 weken (80%) draagt.
   • Bij het dragen minimaal 6 tot 8 keer per dag scant.
   • De trend van glucosestijgingen en dalingen begrijpt.
   • Wij willen dan ook graag dat u tijdens het (telefonisch/ video/ E-consult/ fysiek consult een uitdraai/rapport kunt laten zien. Voorkeur gaat ernaar uit om een uitdraai te ontvangen via LibreView.

    

   Instructie

   De leverancier van de FreeStyle Libre, Abbot, heeft een aantal instructievideo's uitgebracht over de correcte wijze van inbrengen, het gebruik van de reader en het meetsysteem.

   https://www.freestyle.abbott/nl-nl/home.html

    

   Wanneer is een vingerprik meting nodig ?

   • Indien de symptomen niet passen bij de metingen van het systeem.

   • Bij (onverwacht) hoge glucosewaarden (boven de 15 mmol/l)  en /of als u misselijk bent of braakt.

   • Indien de “sensor” een hypo of dreigende hypo aangeeft (onder de 3.5 mmol/l).
   • Bij snel veranderende waardes.
   • Bij ziek zijn.
   • Bij ziekenhuis opname, dit geldt ook voor een medisch ingreep in de dagbehandeling.

   Wij adviseren bij ziek zijn een “ouderwets” diabetesdagboek bij te houden.

    

   Algemeen

   Denk aan de vertraging (de weergegeven waarde op de FSL loopt 5-12 minuten achter op de daadwerkelijke bloedglucose).

   • Bij een snelle stijging, kan de scan een lagere glucose geven dan de vingerprik.

   • Bij een snelle daling, kan de scan een hogere glucose geven dan de vingerprik.

   Kijk met enige regelmaat naar de instructievideos van Abbot.

   Verzorg de huid tussendoor goed met een neutraal huidverzorgingsproduct (soepele huid).

   Het advies is om de sensor te verwijderen voor MRI- of CT-scan, het kan namelijk zijn dat de gescande glucosewaarden nadien niet meer betrouwbaar zijn.

    

   Uitlezen LibreView en rapporten

   Om inzicht te krijgen in de diabetesregulatie is het belangrijk dat u de scanner uitleest mbv LibreView en de rapporten leert te beoordelen.

    

   Als u scant met de telefoon, wordt deze uitgelezen door middel van LibreView. U kunt op twee manieren gekoppeld worden aan Diabetesteam St Jansdal ziekenhuis.

    

   1. Arts of diabetesverpleegkundige stuurt een uitnodiging via de mail. Via deze link moet u zich registreren en een account aanmaken.
   2. U koppelt zelf de LibreLink-app aan LibreView (via app bij instellingen). Ons ziekenhuis-praktijk-ID heeft u daarvoor nodig: Jansdal2021

    

   Als LibreLink-app is gekoppeld aan het StJansdal, worden de gegevens vanzelf gestuurd en hoeft u dus geen upolad te doen.

    

   Als u scant met de reader, dan heeft u een computer /laptop nodig, een kabel en de reader.

   1. Registratie:
   • Ga naar www.libreview.com en klik op aanmelden.

   • Selecteer LibreView account.
   • Selecteer het land waar u woont.
   • Accepteer de gebruiksovereenkomst en het privacy beleid.
   • Vul uw informatie in voer uw e-mail als gebruikersnaam in en maak een wachtwoord aan.
   1. Ga naar de inbox van uw e-mail, open de verificatie-mail van LibreView en klik op Verifieer e-mail.
   2. Selecteer op Volgende op het oorspronkelijke aanmeldingsvenster om aanmelding te    voltooien.

    

   LibreView

   Gegevens delen met je behandelaar voor gebruikers van de FreeStyle Libre. Ons LibreView praktijk-ID: Jansdal2021

    

   Gelijktijdige gebruik

   Bij gebruik van én de reader én de telefoon is het belangrijk om bij verwisseling van de sensor eerst te scannen met de reader en daarna met de telefoon. Het is wel noodzakelijk om een up-load te maken via de computer met LibreView (dus de reader uitlezen om alle gegevens "binnen" te krijgen.

    

   Belangrijke website en telefoonnummers:

   Technische ondersteuning Abbott: 0800-0228828

   Bij vragen over garantie, zorg dat u het serienummer bij de hand hebt.

   https://www.freestyle.abbott/nl-nl/home.html; E-learning en webinars (educatie) en extra informatie

   www.libreview.com

   Telefonisch bereikbaar: 0800 24 244 00

    

   Contact Diabetescentrum St Jansdal

   • Polikliniek Interne Geneeskunde: 0341-463747 (tussen 08.30 en 16.30 uur)
   • Mijn St Jansdal
   • Mail: Diabetesverpleegkundigen@stjansdal.nl

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 22-4-2024