l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

PEG-katheter plaatsing

Versienr: 8
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Informatie over een PEG plaatsing

    

   Algemeen

   Deze folder beschrijft waarom en hoe het plaatsen van een PEG-katheter werkt. De informatie in deze folder is gericht aan de persoon die een PEG-katheter krijgt. De folder is ook zeer informatief voor naasten, verzorgenden, verpleegkundigen en artsen, die betrokken zijn bij de zorg van patiënten die een PEG-katheter nodig hebben. Met name indien de betreffende zelf niet in staat is de inhoud van deze folder te begrijpen of de beschreven handeling niet ten uitvoer kan brengen.

    

   Voorbereiding op een PEG-katheter plaatsing 

   • Tot zes uur voor de plaatsing mag u een licht ontbijt nemen (2 beschuiten dun besmeerd met jam en 1 á 2 kopjes thee of koffie zonder suiker en melk) en/of sondevoeding nuttigen.
   • Tot vier uur voor de plaatsing mag u alleen nog water nuttigen.
   • Daarna blijft u tot na de plaatsing helemaal nuchter (niets meer eten en/of drinken).
   • Lees ook de aandachtspunten verderop in deze folder.

    

   Wat is een PEG-katheter?

   Een PEG-katheter is een voedingsslang die door de buikwand in de maag ligt. PEG is een afkorting van Percutane (door de huid) Endoscopische (met behulp van een endoscoop) Gastrostomie (opening in de maag). Het uiteinde van de PEG-katheter bestaat uit twee schijfvormige plaatjes. Het eerste plaatje zit aan de binnenzijde van de maagwand en zorgt ervoor dat de sonde er niet uit kan. Het tweede plaatje wordt aan de buitenkant tegen de buikwand geschoven en vastgeklemd.

    

   Wie verricht het onderzoek? 

   Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee maag-darm-leverartsen (MDL-arts). Zij worden tijdens de plaatsing bijgestaan door de sedationist en twee endoscopie-laborantes en zullen u vlak voor en tijdens het onderzoek zoveel mogelijk toelichting en aanwijzingen geven.

    

   Waar vindt het onderzoek plaats? 

   Nadat u zich gemeld heeft bij de balie van de dagopname, wordt u door een verpleegkundige opgehaald voor een intakegesprek. Na dit gesprek wordt u in een bed naar de endoscopieafdeling gebracht waar het plaatsen van de PEG plaatsvindt. Na afloop wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling.

    

   Hoe verloopt het onderzoek? 

   Op de verpleegafdeling wordt een infuus in uw hand of arm ingebracht. Ongeveer één uur voor het onderzoek krijgt u via dit infuus een antibioticum toegediend. Dit dient ervoor om het risico op een ontsteking van de huid rond de sonde tot een minimum te beperken.
   Op de endoscopieafdeling maakt u vervolgens kennis met degenen die het plaatsen van de PEG katheter bij u zullen uitvoeren. Tijdens de procedure wordt uw bloeddruk, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartslag met behulp van meters gecontroleerd. Tevens krijgt u een bijtring in de mond om uw gebit en de endoscoop te beschermen. Wanneer u een gebitsprothese heeft, dient u die vlak voor het onderzoek uit te doen. Daarna wordt u verzocht om op uw rug te gaan liggen. Via het infuus wordt de medicatie voor het roesje toegediend. Dit werkt binnen enkele minuten. Wanneer u slaapt, brengt de arts via de mond en de slokdarm een endoscoop naar de maag. Door middel van deze endoscoop kan de arts licht door de buikwand laten schijnen om zo de juiste plaats voor de PEG-katheter te bepalen. Vervolgens wordt een sneetje (± 1 cm) in de buikwand gemaakt waarna de arts de katheter via de mond in de maag plaatst.
    

   Wat zijn de risico’s? 

   Iedere medische ingreep brengt risico’s met zich mee. Als de maag niet goed leeg is, kan er tijdens het onderzoek voedsel in de luchtwegen komen (aspiratie) met een longontsteking tot gevolg. Soms blijkt tijdens het onderzoek dat het niet goed mogelijk is om een plaats te vinden waar de maag tegen de buikwand ligt (bijvoorbeeld na een buikoperatie). In zeldzame gevallen kan bij het aanprikken van de maag een ander orgaan geraakt worden. De eerste één tot twee weken na de plaatsing kan sprake zijn van een zeer milde wondinfectie.

    

   Hoe lang duurt het plaatsen van de katheter? 

   Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Van u wordt verwacht dat uw begeleider na uitslaaptijd direct aanwezig is om u naar huis te begeleiden.

    

   Na de plaatsing 

   Na de plaatsing kan uw keel gevoelig zijn. Bovendien kan na het uitwerken van de plaatselijke verdoving het wondje op uw buik gevoelig zijn. Hier kunt u eventueel pijnstilling voor innemen (paracetamol is voldoende). Nadat u bent teruggebracht naar de uitslaapkamer, wordt de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed regelmatig gecontroleerd. Ongeveer één uur na het plaatsen van de katheter wordt deze met water doorgespoeld en weer één uur later kan er met de sondevoeding gestart worden. In de eerste dagen na het onderzoek vormt zich een zogenaamd fistelkanaal. Dit is een doorgang tussen de maag en de buikwand.

    

   Contact

   U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers (op werkdagen 8.30-16.30 uur): 

   • Vragen over de planning en voorbereiding kunt u stellen aan de medewerkers van planning endoscopie 0341 – 46 3538. 
   • Medisch inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de medewerkers van poli MDL 0341-46 3899 - keuze 2. Of stel uw vraag via MijnStJansdal. 

    

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?

   De eerste vijf dagen na het plaatsen van de katheter kunt u contact met ons opnemen via het algemeen nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen. Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met de poli MDL of uw eigen huisarts, of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zie voor contactgegevens de website van ziekenhuis St Jansdal.

    

   Aandachtspunten
   • Laat het aan uw arts weten indien u:
    • Ooit aan uw maag geopereerd bent.
    • Aan een longziekte lijdt.
    • Allergisch bent voor een bepaald medicijn (bijvoorbeeld antibiotica).
   • Als u bloedverdunners gebruikt, leest u dan de informatie verderop in deze brochure.
   • Indien u diabetes heeft, leest u dan de folder Diabetes mellitus en nuchter voor onderzoek (uitgezonderd coloscopie) instructie bloedsuiker verlagende medicijnen.
   • Uw medicatie mag u op de dag van het onderzoek gewoon blijven gebruiken. Tabletten mogen met een slokje water tot uiterlijk twee uur uur vóór het onderzoek ingenomen worden of anders na het onderzoek, tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven.
   • Indien u pufjes gebruikt voor de luchtwegen kunt u deze doorgebruiken.
   • Het is zeer wenselijk dat tevoren al met een diëtist is overlegd over de soort en hoeveelheid voeding die toegediend gaat worden.
   • Wij raden u aan om het SPEC-team in te schakelen bij een PEG-katheter in thuissituatie.
   • Wij adviseren u sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten.
   • Vlak voor het plaatsen van de katheter krijgt u een slaapmiddel toegediend. Deze medicatie beïnvloedt uw reactievermogen. Daarom kunt u niet zelfstandig naar huis en mag u gedurende 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. H et is noodzakelijk dat u begeleiding meeneemt. U mag niet alleen naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of de taxi. Wanneer u niet begeleid en opgehaald kunt worden, is het niet mogelijk dat u een roesje krijgt.

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? 

   • Uw patiëntenpas van ziekenhuis St Jansdal (indien u geen pas heeft of deze verlopen is, verzoeken wij u een nieuwe pas te maken bij de receptie of de zelfservicezuil in de hal).
   • Een geldig legitimatiebewijs.
   • Uw eigen medicatie.
   • Een recente lijst van de door u gebruikte medicijnen, verkrijgbaar bij de apotheek.

    

   Bloedverdunners

   Soms dienen bloedverdunners een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Neemt u daarom contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt. Hieronder volgt een globale richtlijn:

    

   Niet stoppen:

   • Trombocytenaggregatieremmer zoals: Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium (Ascal),
   • Dipyridamol (Persantin),
   • Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) en Ticargrelor (Brilique)

    

   Overleg Trombosedienst:

   • Acenocoumarol of Fenprocoumon (Marcoumar)

    

   Overleg arts:

   • DOAC (Direct werkende Orale AntiCoagulantia) zoals: Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa) Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana)

    

   Zonodig geeft de arts die het onderzoek verricht u na het onderzoek aanvullend advies over het herstarten van de medicatie.

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-7-2024