l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

PEG-katheter plaatsing

Versienr: 6
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Informatie over een PEG plaatsing

    

   Algemeen

   Deze folder beschrijft waarom en hoe het plaatsen van een PEG-katheter werkt. De informatie in deze folder is gericht aan de persoon die een PEG-katheter krijgt. De folder is ook zeer informatief voor naasten, verzorgenden, verpleegkundigen en artsen, die betrokken zijn bij de zorg van patiënten die een PEG-katheter nodig hebben. Met name indien de betreffende zelf niet in staat is de inhoud van deze folder te begrijpen of de beschreven handeling niet ten uitvoer kan brengen.

    

   Voorbereiding op een PEG-katheter plaatsing 

   • Tot zes uur voor de plaatsing mag u een licht ontbijt nemen (2 beschuiten dun besmeerd met jam en 1 á 2 kopjes thee of koffie zonder suiker en melk) en/of sondevoeding nuttigen.
   • Tot vier uur voor de plaatsing mag u alleen nog water nuttigen.
   • Daarna blijft u tot na de plaatsing helemaal nuchter (niets meer eten en/of drinken).
   • Uw medicatie moet u op de dag van het onderzoek gewoon blijven gebruiken. Tabletten mogen met een slokje water tot uiterlijk twee uur uur vóór het onderzoek ingenomen worden of anders na het onderzoek, tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven.

    

   Wat is een PEG-katheter?

   Een PEG-katheter is een voedingsslang die door de buikwand in de maag ligt. PEG is een afkorting van Percutane (door de huid) Endoscopische (met behulp van een endoscoop) Gastrostomie (opening in de maag). Het uiteinde van de PEG-katheter bestaat uit twee schijfvormige plaatjes. Het eerste plaatje zit aan de binnenzijde van de maagwand en zorgt ervoor dat de sonde er niet uit kan. het tweede plaatje wordt aan de buitenkant tegen de buikwand geschoven en vastgeklemd.

    

   Wie verricht het onderzoek? 

   Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee maag-darm-leverartsen (MDL-arts). Zij worden tijdens de plaatsing bijgestaan door de sedationist en twee endoscopie-laborantes en zullen u vlak voor en tijdens het onderzoek zoveel mogelijk toelichting en aanwijzingen geven.

    

   Waar vindt het onderzoek plaats? 

   Nadat u zich gemeld heeft bij de balie van de dagopname, wordt u door een verpleegkundige opgehaald voor een intakegesprek. Na dit gesprek wordt u in een bed naar de endoscopieafdeling gebracht waar het plaatsen van de PEG plaatsvindt. Na afloop wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling.

    

   Hoe verloopt het onderzoek? 

   Op de verpleegafdeling wordt een infuus in uw hand of arm ingebracht. Ongeveer één uur voor het onderzoek krijgt u via dit infuus een antibioticum toegediend. Dit dient ervoor om het risico op een ontsteking van de huid rond de sonde tot een minimum te beperken.
   Op de endoscopieafdeling maakt u vervolgens kennis met degenen die het plaatsen van de PEG katheter bij u zullen uitvoeren. Tijdens de procedure wordt uw bloeddruk, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartslag met behulp van meters gecontroleerd. Tevens krijgt u een bijtring in de mond om uw gebit en de endoscoop te beschermen. Wanneer u een gebitsprothese heeft, dient u die vlak voor het onderzoek uit te doen. Daarna wordt u verzocht om op uw rug te gaan liggen. Via het infuus wordt een slaapmiddel toegediend in combinatie met een pijnstiller. Dit werkt binnen enkele minuten. Wanneer u slaapt, brengt de arts via de mond en de slokdarm een endoscoop naar de maag. Door middel van deze endoscoop kan de arts licht door de buikwand laten schijnen om zo de juiste plaats voor de PEG-katheter te bepalen. Vervolgens wordt een sneetje (± 1 cm) in de buikwand gemaakt waarna de arts de katheter via de mond in de maag plaatst.
    

   Wat zijn de risico’s? 

   Iedere medische ingreep brengt risico’s met zich mee. Als de maag niet goed leeg is, kan er tijdens het onderzoek voedsel in de luchtwegen komen (aspiratie) met een longontsteking tot gevolg. Soms blijkt tijdens het onderzoek dat het niet goed mogelijk is om een plaats te vinden waar de maag tegen de buikwand ligt (bijvoorbeeld na een buikoperatie). In zeldzame gevallen kan bij het aanprikken van de maag een ander orgaan geraakt worden. De eerste één tot twee weken na de plaatsing kan sprake zijn van een zeer milde wondinfectie.

    

   Hoe lang duurt het plaatsen van de katheter? 

   Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.
   Omdat u ongeveer twee uur tevoren aanwezig dient te zijn en na afloop meestal nog enige tijd op de uitslaapkamer uitslaapt, moet u rekenen op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer vier uur.

    

   Na de plaatsing 

   Na de plaatsing kan uw keel gevoelig zijn. Bovendien kan na het uitwerken van de plaatselijke verdoving het wondje op uw buik gevoelig zijn. Hier kunt u eventueel pijnstilling voor innemen (paracetamol is voldoende). Nadat u bent teruggebracht naar de uitslaapkamer, wordt de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed regelmatig gecontroleerd. Ongeveer één uur na het plaatsen van de katheter wordt deze met water doorgespoeld en weer één uur later kan er met de sondevoeding gestart worden. In de eerste dagen na het onderzoek vormt zich een zogenaamd fistelkanaal. Dit is een doorgang tussen de maag en de buikwand.

    

   Contact

   U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

   Endoscopie afdeling (0341) 463538 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur)

   Poli MDL (0341) 463899 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur)

   Mevr. M. El Idrissi (voedingsverpleegkundige), telefoonnummer (0341) 463492

    

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?

   De eerste vijf dagen na het plaatsen van de katheter kunt u contact met ons opnemen via het algemeen nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen. Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de Huisartsenpost via 0900-3410314.

    

   Aandachtspunten

   • Laat het aan uw arts weten indien u:
    • Ooit aan uw maag geopereerd bent.
    • Aan een longziekte lijdt.
    • Allergisch bent voor jodium en/of een bepaald medicijn (bijvoorbeeld antibiotica).
   • Als u bloedverdunners gebruikt, leest u dan de informatie verderop in deze brochure.
   • Indien u diabetes heeft, volgt u dan de aanwijzingen verderop in deze brochure.
   • Uw medicatie moet u op de dag van het onderzoek gewoon blijven gebruiken. Tabletten mogen met een slokje water tot uiterlijk twee uur uur vóór het onderzoek ingenomen worden of anders na het onderzoek, tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven.
   • Vlak voor het plaatsen van de katheter krijgt u een slaapmiddel toegediend. Deze medicatie beïnvloedt uw reactievermogen. Daarom kunt u niet zelfstandig naar huis en mag u gedurende 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. H et is noodzakelijk dat u begeleiding meeneemt. U mag niet alleen naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of de taxi. Wanneer u niet begeleid en opgehaald kunt worden, is het niet mogelijk dat u een roesje krijgt.
   • Het is zeer wenselijk dat tevoren al met een diëtist is overlegd over de soort en hoeveelheid voeding die toegediend gaat worden.
   • Wij raden u aan om het SPEC-team in te schakelen bij een PEG-katheter in thuissituatie.
   • Wij adviseren u sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten.

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? 

   Wilt u er aan denken het volgende mee te nemen als u voor het onderzoek komt:

   • Een patiëntenpas van ziekenhuis St Jansdal (indien u geen pas heeft of deze verlopen is, verzoeken wij u een nieuwe pas te maken bij de receptie of de zelfservicezuil in de hal).
   • Een geldig legitimatiebewijs.
   • Uw eigen medicatie.
   • Een recente lijst van de door u gebruikte medicijnen, verkrijgbaar bij de apotheek.
   • Eventueel het CPAP apparaat dat u gebruikt tijdens het slapen.

    

   Bloedverdunners

   Soms dienen  bloedverdunners  een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts.
   Neemt u daarom contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt.

    

   Niet stoppen:

   • Trombocytenaggregatieremmer zoals: Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium (Ascal),
   • Dipyridamol (Persantin),
   • Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) en Ticargrelor (Brilique)

    

   Overleg Trombosedienst:

   • Acenocoumarol of Fenprocoumon (Marcoumar)

    

   Overleg arts:

   • DOAC (Direct werkende Orale AntiCoagulantia) zoals: Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa) Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana)

    

   Zonodig geeft de arts die het onderzoek verricht u na het onderzoek aanvullend advies over het herstarten van de medicatie.

    

   Informatie voor mensen met diabetes

   Binnenkort heeft u een afspraak voor een PEG plaatsing. Eentueel kunt u last krijgen van te hoge of te lage bloedglucosewaarden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen adviseren wij de voor u geldende instructies nauwkeurig op te volgen, dit naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet treffen.

   Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de diabetesverpleegkundigen van het St Jansdal via de assistentes van de poli interne:

   Van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 16:00 uur, telefoonnummer: 0341 463747

   Als u belt graag doorgeven welke insulinesoort u gebruikt en hoeveel eenheden u altijd injecteert/bolust.

    

   Diabetesprotocol insuline eenmaal daags

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de langwerkende insuline ‘s avonds te injecteren, dan dient u 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:

   Het onderzoek vindt vóór 13.00 uur plaats:

   Als u de insuline normaal ‘s morgens injecteert; dan injecteert u deze morgen geen insuline.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de insuline normaal ‘s avonds injecteert; dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Het onderzoek vindt ná 13.00 uur plaats:

   Als u de insuline normaal ‘s morgens injecteert; dan injecteert u deze morgen 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de insuline normaal ‘s avonds injecteert; dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • Twee uur hierna
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4: een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   Diabetesprotocol insuline tweemaal daags

   Gebruikt u tweemaal daags (middel) langwerkende insuline? Neem dan contact op met één van de diabetesverpleegkundige.
    

   De dag vóór het onderzoek:
   Voor het ontbijt kunt u uw gebruikelijk dosis insuline injecteren.
   Voor het avondeten kunt u 75% (3/4) van uw gebruikelijke dosis insuline injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:
   Het onderzoek vindt vóór 13.00 uur plaats:

   U slaat uw dosis insuline voor het ontbijt over.
   Vóór de 1e maaltijd na uw onderzoek injecteert u 33% (1/3) van uw gebruikelijke dosering.
   `s Avonds kunt u uw gebruikelijke dosering weer hervatten.

    

   Het onderzoek vindt ná 13.00 uur plaats:

   Voor het ontbijt injecteert u 33% (1/3) van uw gebruikelijke dosering.
   `s Avonds kunt u uw gebruikelijke dosering weer hervatten.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • Twee uur hierna
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4: een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   Diabetesprotocol insuline viermaal daags

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline ’s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de langwerkende insuline voor het slapengaan te injecteren, dan dient u 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.
    

   De dag van het onderzoek:

   Het onderzoek vindt vóór 13.00 uur plaats:

   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s morgens injecteert; dan injecteert u deze morgen geen langwerkende insuline.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering langwerkende insuline.
   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s avonds injecteert; dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   De (ultra)kortwerkende insuline mag u deze morgen niet injecteren. Na het onderzoek mag u de gebruikelijke dosering (ultra)kortwerkende insuline weer hervatten

    

   Het onderzoek vindt ná 13.00 uur plaats:

   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s morgens injecteert; dan injecteert u deze morgen 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de langwerkende insuline normaal ‘s avonds injecteert; dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

   U mag de (ultra) kortwerkende insuline ’s morgens en ’s middags niet injecteren.

    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • Twee uur hierna
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4: een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   Wat te doen bij hoge bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose hoger dan 15, dan moet u 2 eh (ultra)kortwerkende insuline injecteren.
   Is de bloedglucose hoger dan 20, dan moet u 4 eh (ultra)kortwerkende insuline injecteren.

   Na het onderzoek hervat u uw “gebruikelijke” insulineschema.

    

   Diabetesprotocol insulinepomp

   De dag vóór het onderzoek:
   Deze dag zijn er geen wijzigingen; u hoeft de basaalstand niet aan te passen en kunt alles doen zoals u gewend bent.
    

   De dag van het onderzoek:
   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • Twee uur hierna
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4: een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.
   Zijn de bloedglucosewaarden gedurende de dag lager dan 6, dan adviseren wij u om de pomp op een tijdelijk basaal van 50% in te stellen.

    

   Wat te doen bij hoge bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose hoger dan 15, dan moet u 2 eh (ultra)kortwerkende insuline bolussen.
   Is de bloedglucose hoger dan 20, dan moet u 4 eh (ultra)kortwerkende insuline bolussen.

   Na het onderzoek hervat u uw “gebruikelijke” insulineschema.
    

   Diabetesprotocol bloedglucoseverlagende tabletten

   De dag vóór het onderzoek:
   Deze dag zijn er geen wijzigingen; u kunt uw tabletten op de gebruikelijke tijd gebruiken.
    

   De dag van het onderzoek:
   U hoeft geen bloedglucoseverlagende tabletten te gebruiken.
   Indien u hypo-verschijnselen krijgt (honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn, duizeligheid) of de bloedglucose is lager dan 4.0 mmol neemt u dan een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker.

    

   De bloedglucoseverlagende tabletten kunt u bij de eerst volgende maaltijd weer innemen. Medicatie hoeft niet ingehaald te worden.

    

   Diabetesprotocol GLP-1

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de GLP-1 ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de GLP-1 ‘s avonds te injecteren, dan injecteert u deze avond geen GLP-1.
    

   De dag van het onderzoek:
   De GLP-1 kunt u na het onderzoek injecteren op de gebruikelijke tijd.

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4: een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

    

   Diabetesprotocol combinatie insuline en GLP-1

   De dag vóór het onderzoek:
   Indien u gewend bent om de combinatie insuline en GLP-1 ‘s morgens te injecteren, dan kunt u de gebruikelijke hoeveelheid injecteren.
   Bent u gewend om de combinatie insuline en GLP-1 ‘s avonds te injecteren, dan dient u 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren.


   De dag van het onderzoek:
   Het onderzoek vindt vóór 13.00 uur plaats:
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze ochtend geen combinatie insuline en GLP-1.
   Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s avonds injecteert, dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.

    

   Het onderzoek vindt ná 13.00 uur plaats:
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s morgens injecteert, dan injecteert u deze ochtend 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering.
   Als u de combinatie insuline en GLP-1 normaal ‘s avonds injecteert, dan ‘s avonds de gebruikelijke dosis weer hervatten.
    

   Wij adviseren u deze dag de bloedglucose vijf keer te prikken:

   • Op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt
   • Twee uur hierna
   • Voor de lunch of uw gebruikelijke lunchtijd
   • Voor het avondeten
   • Voor het slapengaan

    

   Wat te doen bij lage bloedglucosewaarden?

   Is de bloedglucose lager dan 4: een glas “gewone” limonade (ranja), dus wel met suiker, nemen.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-1-2022