l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Diabetes mellitus en (behandeling) profielen

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Diabetescentrum St Jansdal

   U bent onder controle bij het Diabetescentrum St Jansdal. Wij werken met verschillende profielen voor de behandeling van diabetes. Hierdoor kunnen we beter aansluiten bij de verschillende wensen en behoeften, zeker in deze tijd waar meer afspraken telefonisch of digitaal kunnen. Door te werken met profielen is uw behandelschema beter afgestemd op de behandelfase waarin u zich bevindt. In deze folder leest u hier meer over.

    

   Persoonlijk behandelplan.

   De internist, verpleegkundig specialist of de diabetesverpleegkundige bespreekt samen met u welk profiel u gaat volgen. In ieder profiel staat precies beschreven bij welke zorgverlener u een afspraak krijgt en hoe vaak dit zal zijn. Tijdens de behandeling kan uw situatie wijzigen en kan het nodig zijn dat u (tijdelijk) een ander profiel gaat volgen.

    

   Verschillende soorten afspraken

   Een afspraak met uw zorgverlener kan op vier verschillende manieren:

   • Spreekuur afspraak: u komt naar het ziekenhuis voor de afspraak.
   • Telefonische afspraak: u wordt gebeld door uw zorgverlener.
   • E-consult: de communicatie gaat via het internet, via MijnStJansdal. U krijgt een bericht van uw zorgverlener waarop u kan reageren.
   • Video-consult: via MijnStJansdal heeft u thuis op uw smartphone of tablet een gesprek met uw zorgverlener (meer informatie via https://www.stjansdal.nl/videobellen).

   We streven ernaar om uw afspraken zoveel mogelijk bij dezelfde zorgverleners in te plannen. Helaas is dit niet altijd mogelijk en kan het zijn dat u een afspraak krijgt bij een andere zorgverlener.

    

   Profielen

   Diabetes mellitus nieuw vastgesteld

   Voor wie is dit profiel?

   De diagnose diabetes mellitus is bij u recent vastgesteld, of er is sprake van een ernstige ontregeling, waarvoor u met spoed bent gestart met insulinetherapie of een aanpassing daarvan.

   Wat houdt het schema in?

   Na de eerste afspraak (of ziekenhuisopname) waarin u bent gestart met insuline wordt u binnen twee weken gezien door de diabetesverpleegkundige en binnen vier weken door de internist of verpleegkundig specialist. Tevens krijgt u een afspraak bij de diëtiste. In de eerste weken zal er intensieve begeleiding door de diabetesverpleegkundige plaats vinden. Dit kan telefonisch of digitaal middels een e-consult of video-consult (via MijnStJansdal). Na twee maanden heeft u opnieuw een afspraak bij de diabetesverpleegkundige en na vier maanden bij de internist of verpleegkundig specialist. Dit profiel duurt maximaal vier maanden. U komt vervolgens in één van de andere profielen die in deze folder worden beschreven. Heeft u diabetes mellitus type 2 dan kan het zijn dat u met advies wordt terug verwezen naar de huisarts. De huisarts kan samen met de praktijkondersteuner de diabeteszorg overnemen.

    

   Standaard controle schema (zonder insulinepomp)
   Voor wie is dit profiel?

   Dit is het basisschema voor reguliere controle van patiënten met diabetes mellitus zonder insulinepomp.

   Wat houdt het schema in?

   U komt ieder halfjaar naar het ziekenhuis voor controle. De ene keer bij de internist en de andere keer bij de diabetesverpleegkundige. Indien nodig kan tussendoor een extra consult telefonisch of digitaal (e-consult via MijnStJansdal) worden gepland. Hebt u diabetes mellitus type 2 en zit u in dit profiel? Dan kan het zijn dat u op termijn wordt terugverwezen naar uw huisarts. De huisarts neemt dan samen met de praktijkondersteuner de diabeteszorg over.

    

   Standaard controle schema (met insulinepomp)
   Voor wie is dit profiel?

   Dit is het basisschema voor reguliere controle van patiënten met diabetes mellitus met insulinepomp.

   Wat houdt het schema in?

   U komt ieder halfjaar naar het ziekenhuis voor controle. De ene keer bij de internist en de andere keer bij de diabetesverpleegkundige. Indien nodig kan tussendoor een extra consult telefonisch of digitaal (e-consult via MijnStJansdal) worden gepland. Voor elke controle maakt u een upload van uw insulinepomp.

    

   Intensief controle schema (zonder insulinepomp)

   Voor wie is dit profiel?

   Patiënten met diabetes mellitus die niet behandeld worden met een insulinepomp. In een aantal situaties is vaker controle nodig. Bijvoorbeeld omdat u (ernstige) complicaties heeft of omdat uw diabetes minder goed onder controle is.

   Wat houdt het schema in?

   U heeft vier keer per jaar een afspraak (elke drie maanden). Elk half jaar op het spreekuur van de internist en eenmaal per jaar bij de diabetesverpleegkundige. De vierde afspraak is telefonisch of digitaal (e-consult via MijnStJansdal) met de diabetesverpleegkundige.

    

   Intensief controle schema (met insulinepomp)

   Voor wie is dit profiel?

   Patiënten met diabetes mellitus die behandeld worden met een insulinepomp. In een aantal situaties is vaker controle nodig. Bijvoorbeeld omdat u (ernstige) complicaties heeft of uw diabetes minder goed onder controle is.

   Wat houdt het schema in?

   U komt ieder halfjaar naar het ziekenhuis voor controle. De ene keer bij de internist en de andere keer bij de diabetesverpleegkundige. Daarnaast heeft u nog twee keer per jaar contact via een telefonische of digitale afspraak waarvan een keer bij de internist en de andere keer bij de diabetesverpleegkundige. Indien nodig dan kan tussendoor een extra consult telefonisch of digitaal (e-consult via MijnStJansdal) worden gepland. Voor elke controle maakt u een upload van uw insulinepomp.

    

   Starten met insulinepomptherapie

   Voor wie is dit profiel?

   Voor patiënten die gaan beginnen met insulinepomptherapie.

   Wat houdt het schema in?

   Voor de start van de insulinepomp krijgt u uitleg over de insulinepomptherapie, wat er allemaal bij komt kijken en wat de mogelijkheden zijn. Tevens gaat u minimaal één keer naar de diëtist. Tijdens de afspraken kunt u alsnog beslissen om geen insulinepomp te nemen. Ook kan de internist of diabetesverpleegkundige beslissen dat een insulinepomp voor u niet de beste oplossing is. Vanaf de start van de insulinepomp heeft u intensief contact met de diabetesverpleegkundige. Dit profiel duurt twee tot drie maanden, daarna gaat u over naar het standaard controleschema of het intensief controleschema (met insulinepomp).

    

   Voorbereiding van een afspraak

   Diabetesbehandeling is teamwork: het doel is om samen met u te zorgen voor een optimale behandeling van uw diabetes, om complicaties te voorkomen en een goede kwaliteit van leven te waarborgen. U speelt hierbij zelf een belangrijke rol! Wij vragen u daarom om uw afspraak voor te bereiden.

    

   U kunt de volgende zaken van te voren doen (bij elke afspraak):

   • Indien u gebruik maakt van een bloedglucosemeter dan heeft u tenminste twee recente dagcurves bij u (of in het geval van een telefonische of videoafspraak: bij u in de buurt).  
   • Indien u gebruik maakt van de Free Style Libre Reader dan maakt u voor elke controle een upload in libreview.com (bij het gebruik van de Librelink app gaat dit automatisch)
   • Neem uw diabetesmateriaal mee bij elke spreekuur afspraak bij de diabetesverpleegkundige (insulinepen en meter)
   • Indien u een insulinepomp heeft dan vragen wij u voor elke afspraak een pomp upload te maken.

   Instructies voor libreview of het maken van een pomp upload vindt u op onze website, onder het kopje ‘folders Diabetescentrum’ (https://www.stjansdal.nl/medische-informatie/specialismen-behandelcentra/diabetescentrum#informatie)

    

   Voorbereidende vragen voor de jaarcontrole

   Elk jaar heeft u een jaarcontrole bij de internist of verpleegkundig specialist en een jaarcontrole bij de diabetesverpleegkundige. U kunt deze afspraak voorbereiden door alvast over de volgende vragen na te denken:

   • Welke onderwerpen wilt u tijden de afspraak met uw internist/verpleegkundig specialist of diabetesverpleegkundige bespreken?
   • Wat zou u willen veranderen aan uw gezondheid of uw behandeling?
   • Hoe denkt u dat te kunnen doen?
   • Welke hulp heeft u daarbij nodig?

   Als u gebruik maakt van MijnStJansdal krijgt u deze vragen van te voren en kunt u ze via MijnStJansdal beantwoorden. Voorafgaand aan de jaarcontrole bij de diabetesverpleegkundige krijgt u via MijnStJansdal tevens het verzoek om een vragenlijst naar uw welbevinden of stemming (de WHO-5 vragenlijst) in te vullen.

    

   Tot slot

   Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundige. Het diabetescentrum St Jansdal is van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 -16.30 bereikbaar op telefoonnummer 0341-463747.

    

   Website diabetescentrum St Jansdal: https://www.stjansdal.nl/medische-informatie/specialismen-behandelcentra/diabetescentrum

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-7-2024