l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Bronchoscopie met miniprobe

Versienr: 12
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Waarom een bronchoscopie met miniprobe?

   Tijdens een bronchoscopie met miniprobe krijgt u informatie over een dieper gelegen aandoening in de longen.

    

   Wat is een bronchoscopie met een miniprobe?

   Bij een bronchoscopie met miniprobe wordt via uw mond een bronchoscoop (een dunne flexibele slang) in de luchtpijp ingebracht. Aan het einde van de bronchoscoop zit een kleine camera. De bronchoscoop is verbonden met een kleurenmonitor, zodat de longarts de beelden nauwkeurig kan bekijken. Onder echogeleiding wordt materiaal verzameld voor microscopisch onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een slaapmiddel (sedatie) toegediend.

   Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts. Deze wordt tijdens het onderzoek bijgestaan door twee endoscopielaboranten en een sedationist. Zij zullen u vlak voor en tijdens het onderzoek toelichting en aanwijzingen geven.

    

   Hoe verloopt het onderzoek?

   In de onderzoekkamer maakt u kennis met degenen die het onderzoek bij u zullen uitvoeren. Zij zullen u uitleggen wat er precies gaat gebeuren. Als u een gebitsprothese heeft, vragen wij u deze voor het onderzoek uit te doen. De endoscopielaborante verdooft uw keel met een spray. Vervolgens worden uw stembanden en de luchtpijp verdoofd met behulp van een vloeistof. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug in bed. U krijgt een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van de bronchoscoop. De sedationist dient u het slaapmiddel via het infuus toe. Dit werkt binnen enkele minuten. Wanneer u geheel in slaap bent, brengt de longarts de scoop in via de mond. Tijdens het onderzoek kunt u rustig doorademen, er is genoeg ruimte in de luchtwegen. De longarts gaat op zoek naar de bron en brengt deze in beeld. Als dit gebied goed in beeld is gebracht, wordt via de bronchoscoop materiaal verzameld voor onderzoek. 

    

   Wat zijn de risico’s?

   Een bronchoscopie met miniprobe is een veilig onderzoek. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden. Dit kan een nabloeding of een infectie zijn. Het risico is zeer laag. De risico’s worden met u besproken.

    

   Hoelang duurt het onderzoek?

   U bent in totaal ongeveer negentig minuten in de behandelkamer. Het onderzoek zelf neemt zestig minuten in beslag. Na afloop verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer.  Van u word verwacht dat uw begeleider na uitslaaptijd direct aanwezig is om u naar huis te begeleiden.

    

   Na het onderzoek

   Na het onderzoek meten verpleegkundigen regelmatig uw bloeddruk en controleren zij het zuurstofgehalte in uw bloed. Wanneer u goed wakker bent en alle controles stabiel zijn, wordt het infuus verwijderd. In verband met de keelverdoving mag u het eerste anderhalf uur na het geven van deze verdoving niet eten en drinken, omdat anders de kans bestaat dat u zich verslikt.

   Door de toegediende medicatie kunt u de rest van de dag last hebben van een verminderd reactievermogen, concentratiestoornissen en een verminderd geheugen. Wij raden u dan ook aan om de rest van de dag geen afspraken te maken.
   Als de longarts weefsel heeft afgenomen is de kans aanwezig dat u wat bloederig slijm ophoest. Mocht dit langer dan een dag aanhouden, neemt het bloeden toe of ontwikkelt u koorts, neem dan contact op met uw behandelend longarts of huisarts.

    

   Wanneer is de uitslag bekend?

   Direct na het onderzoek wordt een verslag gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Het duurt ongeveer een week voordat de uitslag van het afgenomen materiaal bekend is.

    

   Contact

   U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

   Endoscopieafdeling (0341) 463538 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur)

   Poli longgeneeskunde (0341) 463743 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur)

    

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?

   De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact opnemen via het algemeen nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste verbindt u door met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen. Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zie voor contactgegevens de website van ziekenhuis St Jansdal.

    

   Aandachtspunten

   • Lees indien van toepassing de aanwijzingen voor gebruik bloedverdunners verderop in de folder.
   • Lees indien van toepassing de aanwijzingen voor patiënten met diabetes de folder Diabetes mellitus en nuchter voor onderzoek (uitgezonderd coloscopie) instructie bloedsuiker verlagende medicijnen.

   • Tijdens het onderzoek kunt u uw eigen kleding aanhouden. Vermijd strakzittende of knellende kleding.
   • Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuislaten.
   • U blijft de avond vóór het onderzoek vanaf 22.00 uur helemaal nuchter (dit betekent niets meer eten en/of drinken). Uw gebruikelijke medicatie kunt u met een slokje water tot uiterlijk twee uur vóór het onderzoek innemen of anders na het onderzoek. Indien u pufjes gebruikt voor de luchtwegen kunt u deze doorgebruiken.
   • U dient er rekening mee te houden dat u tot 24 uur na het onderzoek niet aan het verkeer mag deelnemen en dat u zich na het onderzoek naar huis laat begeleiden en thuisbrengen. U mag niet alleen naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of de taxi. Wanneer u niet begeleid of gehaald kunt worden, is het niet mogelijk dat u een roesje krijgt.

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

   • De zorgpas van uw verzekering.
   • Uw patiëntenpas van ziekenhuis St Jansdal (indien u geen pas heeft of deze is verlopen, verzoeken wij u een nieuwe pas te laten maken bij de receptie in de centrale hal).
   • Een geldig legitimatiebewijs.
   • Een recente lijst van de door u gebruikte medicijnen, verkrijgbaar bij de apotheek. Denk ook aan medicatie die niet op recept wordt verstrekt.
   • Uw eigen medicatie.

    

   Aanwijzingen voor gebruik bloedverdunners

   (N.B. Onderstaande informatie is alleen van toepassing als u bloedverdunners gebruikt)

    

   Soms dienen bloedverdunners een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Neemt u daarom contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt. Hieronder volgt een globale richtlijn:

    

   Niet stoppen:
   Trombocytenaggregatieremmer zoals:

   Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium (Ascal), Dipyridamol (Persantin), Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) en Ticargrelor (Brilique)

    

   Overleg Trombosedienst:

   Acenocoumarol (Sintrom) of Fenprocoumon (Marcoumar)

    

   Overleg arts:

   DOAC (Direct werkende Orale AntiCoagulantia) zoals:
   Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa), Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana)

    

   Indien nodig geeft de arts die het onderzoek verricht u na het onderzoek aanvullend advies over het herstarten van de medicatie. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van de scopie.

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-7-2024