l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Spoedpost Harderwijk  

085 - 773 73 71

Website: Spoedpost Harderwijk

 

Lelystad: Huisartsenpost Lelystad  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

Goed om te weten

Vertrouwelijkheid

Als psychologen en maatschappelijk werkers hebben wij  een beroepsgeheim. Voor psychologen is deze binnen de wet BIG en binnen de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) vastgelegd. De informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk in het dossier weggeschreven. Dit betekent dat anderen daarin geen inzage hebben. Met uw toestemming rapporteren we na intake/  onderzoek en afronding terug aan de verwijzer en/ of huisarts.

Als het een klinische opname betreft, wordt er multidisciplinair samengewerkt en zal de informatie die u ons geeft met uw toestemming binnen dit behandelteam gedeeld worden.

 

Kosten

Aan de contacten met een psycholoog of maatschappelijk werker binnen het St Jansdal zijn voor u geen extra kosten verbonden.

 

Klacht

Bent u niet tevreden, maak dit dan bespreekbaar met de betrokken psycholoog of maatschappelijk werker. In overleg kan er dan een oplossing gezocht worden. Als u er met de psycholoog / maatschappelijk werker niet uitkomt, zie dan voor meer informatie over de klachtenprocedure https://www.stjansdal.nl/folders/klachten-opmerkingen-en-suggesties