l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Klinische Chemie


KCL

Klinische chemie is onmisbaar bij de diagnose en behandeling van ziekten

Klinisch Chemicus Jan van der Weide

Het Klinisch Chemisch Laboratorium onderzoekt diverse lichaamsmaterialen van patiënten uit het ziekenhuis, van de huisarts, GGz Centraal, de Trombosedienst en verloskundigenpraktijken. De klinisch chemici zijn gespecialiseerd in de biochemische processen in het lichaam en kunnen de resultaten van onderzoek in bloed of andere lichaamsvloeistoffen interpreteren. Met deze kennis adviseren zij artsen bij de behandeling van hun patiënten. Zij kunnen ziekten zo in een vroeg stadium opsporen, behandelen of zelfs voorkomen. 

health_040-microscope-lab-examine-biologyBreed scala aan onderzoeken

In ons laboratorium doen wij een breed scala aan onderzoeken.  

Meer informatie l
health_034-blood_test-medical-examine-tubeHoge kwaliteit

Ons lab voldoet aan ISO 15189 normen 

Meer informatie l
health_028-pill-medicine-medical-drugAntidepressiva-test

Met deze test onderzoeken wij welke antidepressiva het beste bij u past.

Meer informatie l
Onze specialisten
J. (Jasmijn)
J. (Jasmijn)
J. (Jasmijn) van Balveren-Schasfoort
Klinisch chemicus
J.W. (Jacoline)
J.W. (Jacoline)
J.W. (Jacoline) Brinkman
Klinisch chemicus
J. (José)
J. (José)
J. (José) van den Heuvel
Klinisch chemicus
M. (Martin)
M. (Martin)
M. (Martin) Schuijt
Klinisch chemicus
Ervaart u problemen met uw medicijnen tegen een depressie?
Medicatielab-antidepressivatest_0010

Voor mensen die problemen hebben met hun antidepressiva hebben wij een speciale antidepressiva-test. Met deze test onderzoeken wij welke medicijnen en dosering voor u het beste is.

 

 

Lees meer over deze test

Folders en Info

Het Klinisch Chemisch Laboratorium

In het Klinisch Chemisch Laboratorium worden jaarlijks ruim 350.000 aanvragen voor bloedonderzoek verwerkt. Zodra het materiaal van de patiënt wordt afgenomen, is het de verantwoordelijkheid van de klinisch chemici om er voor te zorgen dat de juiste testen worden gedaan en dat ze na interpretatie gerapporteerd worden aan de aanvragend arts.

 

De analisten op het laboratorium analyseren het patiëntmateriaal met behulp van geavanceerde apparatuur. Daarnaast vervult de laboratoriumspecialist een belangrijke rol in de uitgifte van bloedproducten voor transfusies, het vruchtbaarheidsonderzoek bij een zwangerschapswens en het onderzoek naar erfelijke ziekten, waaronder DNA-onderzoek. Analisten en laboranten nemen het bloed af bij de patiënt. Ons laboratorium is voor een deel geautomatiseerd. De resultaten verschijnen uiteindelijk via het digitaal patiëntendossier bij de aanvragend arts.

 

In het bloed kunnen verschillende stoffen gemeten worden, die iets kunnen zeggen over de gezondheid of behandeling. Laboratoriumonderzoek speelt bij 70 procent van de diagnoses een sleutelrol. Afhankelijk van de vraagstelling die de behandelend arts heeft, worden in overleg met de laborant in het laboratorium de juiste analyses uitgevoerd. Dit laboratoriumonderzoek draagt bij aan:

  • het vaststellen of uitsluiten van een ziekte
  • het volgen van het verloop van een ziekte
  • het vaststellen van het succes van een behandeling
  • het voorkómen van een ziekte

 

Dagelijks worden in het laboratorium heel veel monsters verwerkt. Het is dus erg belangrijk om te weten welke buis bij welke patiënt hoort. Daarom vragen we aan de patiënt naam en geboortedatum. Vervolgens worden barcodestickers aangemaakt waarop de naam van de patiënt en het onderzoek staan aangegeven. Deze stickers worden op de buis geplakt, door de apparatuur gelezen en de identificatie is rond.

 

Bloedonderzoek

Alle informatie over bloedonderzoek vindt u hier.

 

Pre-operatieve screening

Bij elke operatie bestaat de kans dat een bloedtransfusie gegeven moet worden. Bij sommige operaties is door bloedverlies altijd bloed nodig. Op het moment dat bloed nodig is, wil de arts snel over het juiste bloed kunnen beschikken. Om deze reden wordt uw bloedgroep op het klinisch chemisch laboratorium al voor de operatie bepaald. Dit levert voor het laboratorium een belangrijke tijdwinst op wanneer het bloed klaar gemaakt moet worden. Het laboratorium kan de bloedgroep pas definitief vaststellen na twee onafhankelijke bloedafnames. Dit wil zeggen bloedafnames op twee verschillende momenten. De bloedgroep wordt nooit tweemaal bepaald uit dezelfde afnamebuis. Deze procedure is vastgelegd in de landelijke richtlijn Bloedtransfusie. Meer Informatie? Bekijk de folder bloedtransfusie.

Onderzoek naar mannelijke vruchtbaarheid

Het laboratorium doet spermaonderzoek bij

-     IUI (vruchtbaarheidsbehandeling)

-     Vruchtbaarheidsonderzoek 

-     Sterilistatie/Vasectomie

 

Jaarverslag weefselinstelling IUI 2023

Allergie-onderzoek

Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het lichaam na blootstelling aan onschadelijke stoffen, zoals stuifmeel, huidschilfers van dieren, huisstofmijt en schimmels. Deze stoffen worden allergenen genoemd.

Een allergische reactie kan zich op vele manieren uiten bijvoorbeeld als eczeem, astma, jeukende huiduitslag, niezen of tranende ogen. In het laboratorium wordt uw bloed getest op de aanwezigheid van de zogeheten IgE antistoffen. Bij allergie zijn antistoffen van de IgE-klasse aanwezig tegen het allergeen zoals bijvoorbeeld IgE tegen het koemelkeiwit bij een koemelkallergie. De arts stelt de uiteindelijke diagnose op basis van het lichamelijk onderzoek, de medische voorgeschiedenis en de laboratoriumuitslagen.

Onderzoek naar erfelijke afwijkingen

In het klinisch chemisch laboratorium wordt onderzoek gedaan naar een aantal erfelijke afwijkingen, zoals cystische fibrose en trombose.

Onderzoek naar de werking van medicijnen

Daarnaast vindt er farmacogenetisch onderzoek plaats.

Met farmacogenetisch onderzoek kan worden nagegaan of een bepaald geneesmiddel in voldoende mate afgebroken wordt in het lichaam. Wanneer dit niet het geval is, kan het geneesmiddel minder werkzaam zijn of kunnen er bijwerkingen optreden. Met de resultaten van het onderzoek kan besloten worden of de dosering en/of de keuze van het medicijn moet worden aangepast. Ook kan de uitslag in de toekomst worden gebruikt wanneer nieuwe medicijnen worden voorgeschreven.

Het laboratorium kan doormiddel van een antidepressiva-test onderzoeken of medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis niet goed werken, doordat zij te snel of te traag worden afgebroken. Meer informatie hierover vindt u op www.antidepressiva-test.nl

 

Urine-onderzoek

In het laboratorium wordt ook urine-onderzoek gedaan. Het urineonderzoek is een goed middel om belangrijke gegevens over de nieren en de urinewegen te krijgen. Maar urineonderzoek kan ook nuttige gegevens opleveren over stoornissen die niet gelokaliseerd zijn in de nieren en de urinewegen, zoals ‘suiker in de urine’ bij diabetes mellitus patiënten (suikerziekte). 

 

Bekijk hier verschillende instructiefilmpjes voor urine-onderzoek.

Klinisch-chemisch laboratorium St Jansdal volledig digitaal

Na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad, werd dit overgenomen door ziekenhuis St Jansdal Harderwijk. Eén van de afdelingen waar deze productie-uitbreiding het meest voelbaar was, is het Klinisch-Chemisch Laboratorium (KCL). Zij kregen namelijk ook de hele diagnostiek voor de huisartsen in Flevoland erbij.

 

Om deze grote stroom orders het hoofd te kunnen bieden, is gekozen voor een drastische aanpak: het volledig digitaliseren van het gehele werkproces. Zoals klinisch chemicus Albert de Graaf het verwoordt: “Er was wat achterstand in te halen, komend vanaf een grotendeels papieren proces. Het getuigt van lef van het St Jansdal om direct, als één van de eerste ziekenhuizen, all the way te gaan qua digitalisering. Geen sinecure, omdat onze patiënten zich niet alleen bij de bloedafnamepunten laten prikken. Er zijn ook veel huisartsen en woonzorginstellingen die zelf prikken. Ook worden er patiënten aan huis geprikt door het St Jansdal.”

 

Om al deze stromen in één digitaal proces te krijgen, werd de hulp ingeroepen van Blue-Y, een ervaren consultancybureau op het gebied van ICT in de zorg. Projectleider Stéphanie Davidse: “Het leuke aan dit soort projecten vind ik dat de technische, strategische én menselijke kant een soort drie-eenheid vormen.” De Graaf vult aan: “Je moet echt iemand hebben die van alle drie de gebieden voldoende kaas gegeten heeft om boven het gehele project te staan. Zonder Stéphanie was dit niet gelukt.” Stéphanie vervolgt: “Toch wil ik ook hierbij het team op het Klinisch Chemisch Lab extra bedanken voor hun inzet en support. Zonder deze collega’s hadden wij deze mooie resultaten niet behaald.”

 

Inmiddels verlopen vrijwel alle aanvragen via Zorgdomein en hebben alle huisartsen die zelf bloed afnemen etiketprinters gekregen die gekoppeld zijn aan het laboratoriumsysteem. Medewerkers van de thuisprikservice hebben een app op hun smartphone. Deze vertelt onder andere welke typen buizen bij een patiënt afgenomen moeten worden. Op dit moment loopt er een pilot, waarbij direct bij afname de medewerker de barcodes scant. Track-and-trace is zo geborgd én alles kan direct op de apparatuur bij binnenkomst op het lab!

 

Kan het St Jansdal zo weer jaren vooruit? Davidse: “Digitale innovatie is nooit af. Zo is er ook nog de wens om de trombosedienst te digitaliseren.” De Graaf: “Ik geloof er in dat digitalisering niet alleen leidt tot betere zorg. Mits goed geïmplementeerd kan het werk ook leuker maken.”