l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Propofolsedatie


Sedatiekar-anesthesie-functieafdeling-johan_0001bw

Patiënten worden snel en diep in slaap gebracht en zijn daarna snel weer wakker

Johan Boeijenga, Sedatie Praktijk Specialist

Bij bepaalde ingrepen of onderzoeken buiten de operatiekamer kan als dat nodig is ook een lichte vorm van narcose worden gegeven. Bijvoorbeeld bij onderzoek op de functieafdeling. Deze vorm van narcose heet officieel Procedurele Sedatie & Analgesie (PSA). Voordat een patiënt een ingreep of een (vervelend) onderzoek moet ondergaan, krijgt deze bij PSA een medicijn toegediend dat een vergelijkbaar effect heeft als een narcose.  Dit krachtige en kortwerkende slaapmiddel kan vrij eenvoudig op alle behandelplaatsen in het ziekenhuis worden toegepast. PSA zorgt voor een diepere slaap dan gebruikelijke sedatiemiddelen. Groot voordeel van PSA is dat het veel sneller is uitgewerkt dan een narcose of een gewone sedatie. Het middel wordt gecombineerd met een krachtige, kortwerkende pijnstiller.

 

 

.

Onze specialisten
Martijn
Martijn Lupke
Sedatie Praktijk Specialist
Johan
Johan Boeijenga
Sedatie Praktijk Specialist
Brian
Brian Werkhoven
Sedatie Praktijk Specialist

Contactgegevens Anesthesiologie

Afspraak maken of vragen?

Polikliniek Anesthesie, tel 0341 - 46 34 47 (op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur)

 

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

 

De propofolsedatie is mij zeer goed bevallen
De heer Van den Reek
Propofolsedatie PSA 1

De heer Van den Reek: "Ik vond de voorbespreking heel goed en duidelijk. De sedatiepraktijkspecialist wist de toch wel ingewikkelde procedure simpel en duidelijk uit te leggen. De behandeling zelf was ook heel goed. Drie jaar geleden kwam ik nog bij tijdens de ingreep. Nu ben ik lekker in slaap gevallen en heb nergens wat van gemerkt. Toen ik weer bijkwam was ik meteen weer helemaal bij. De vorige keer was ik na de ingreep met een narcose nog helemaal versuft. Nu was het alsof ik gewoon wakker werd uit een slaap. De rest van de dag kon ik ook weer helemaal goed functioneren."

 

 

 

Lees alle patiëntenervaringen

Diepe sedatie bij ingrepen buiten de OK

Wat is sedatie?
Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn tot een zodanig niveau dat u zich slaperig en comfortabel voelt. Dit gebeurt door het toedienen van sterke, kortwerkende slaapmedicijnen. Deze worden meestal in combinatie met sterke, kortwerkende pijnstillende middelen gegeven. In de praktijk zult u de behandelingof ingreep niet bewust meemaken.

 

Waar is sedatie voor bedoeld?
Veel medische ingrepen of behandelingen veroorzaken pijn, stress en angst bij de patiënt. Het toedienen van sedatie en pijnstilling kan dit voorkomen.  Zo voelt u zich comfortabel en prettig en heeft u geen last van de ingreep of behandeling. Deze kan hierdoor vaak ook makkelijker plaatsvinden. Diepe sedatie kan variëren van slaperigheid tot zeer diepe slaap (lichte narcose). Het effect hangt af van uw gevoeligheid, keuze van het middel en eventuele combinatie van middelen die elkaar versterken. Bepaalde ingrijpende ingrepen of behandelingen zijn alleen goed mogelijk tijdens diepe sedatie.

 

Wat zijn de effecten van sedatie op uw lichaam?
Behalve een verminderd bewustzijn en een verminderd pijngevoel, heeft diepe sedatie bijzonder weinig impact op uw functioneren: uw reflexen, zoals ademen en slikken blijven intact. U bent in principe wekbaar; dit kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder diepe narcose. Misschien bent u ooit na een algehele narcose misselijk geweest. De kans hierop na een diepe sedatie is uiterst klein. U bent na afloop snel weer bij bewustzijn. De kans op verwardheid is minimaal.

 

Verschil met narcose
Het grote verschil met narcose is dus dat u weliswaar slaapt, maar zelf ademt en dat beschermende lichaamsreflexen, zoals ademhaling, hoesten en slikken behouden blijven. Bij diepe narcose is het bewustzijn zodanig verlaagd dat ademhaling, spierspanning en reflexen dermate onderdrukt worden dat controle van de luchtwegen en ademhaling noodzakelijk is. Vandaar dat bij narcose meer maatregelen voor en na de operatie noodzakelijk zijn.

 

Hoe veilig is sedatie?
Diepe sedatie is bij mensen met een goede, maar ook met een matige gezondheid, zeer veilig. Af en toe kan het gebeuren dat uw ademhaling minder goed is of uw bloeddruk daalt. Dit is op een eenvoudige manieren te verhelpen en het leidt zelden tot problemen. Daarom wordt u tijdens de ingreep ook bewaakt.

 

Risicogroepen

Mensen met een verhoogd risico zijn mensen met: ondergewicht, overgewicht, afwijkingen van het hoofd-hals gebied en aandoeningen van hart en longen. Het is daarom belangrijk dat de sedatie-praktijkspecialist, hierna genoemd sedationist, die verantwoordelijk is voor de sedatie een inschatting maakt of u tot een risicogroep behoort. Dit doet deze door u een aantal vragen te stellen over uw conditie. Daarnaast doet hij/zij een lichamelijk onderzoek waarbij gekeken wordt naar uw hart, longen en luchtwegen.

 

Besluit 

In de praktijk kan het voorkomen dat een deel van deze informatie al vergaard is door andere zorgverleners.Wij streven er naar om zo min mogelijk dingen dubbel te doen. Om een keuze te maken voor de sedatievorm tijdens de ingreep en om uiteindelijk toestemming te kunnen geven voor de ingreep onder sedatie heeft u informatie nodig. De sedationist bespreekt met u de eventuele risico’s en voorzorgsmaatregelen/medicijnen die u voorafgaand aan de procedure moet nemen. Op basis van deze informatie kunt u een weloverwogen besluit nemen; dit wordt ook wel informed consent genoemd.

 

Bij welke onderzoeken en ingrepen vindt sedatie plaats?
De meest voorkomende procedures bij volwassenen waarbij diepe sedatie plaatsvindt zijn: endoscopische technieken (onderzoeken waarbij met een flexibel apparaat in uw inwendige gekeken wordt), bijvoorbeeld: 

  • Darmonderzoek (coloscopie),
  • Maagonderzoek (gastroscopie),
  • Galsteenverwijdering (ERCP),
  • Onderzoek van de bovenste luchtwegen (bronchoscopie, EBUS).

 

Daarnaast worden beenmergpuncties
op verzoek onder sedatie verricht en vinden soms radiodiagnostische (röntgen) onderzoeken onder sedatie plaats. De verwachting is dat diepe sedatie in de nabije toekomst voor nog meer onderzoeken of ingrepen ingezet gaat worden.

 

Kinderen en en patiënten met een verstandelijke beperking
Bij deze patiënten moet zorgvuldig worden nagegaan welke ingrepen onder diepe sedatie en welke onder narcose plaats moeten vinden. Bij kinderen tot 16 jaar zal altijd gekozen worden voor algehele narcose. Bij patiënten met een verstandelijke beperking moet overlegd worden met diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

Wat zijn de voorbereidingen op een sedatieprocedure?
De sedatieprocedure kan alleen plaatsvinden als u de uren voor de ingreep nuchter bent gebleven. Nuchter zijn houdt in dat u de uren voor de ingreep niet meer eet, drinkt of rookt. Voor de ingreep geldt dat er de laatste 6 uur geen vast voedsel meer mag worden ingenomen en dat de laatste 2 uur voor de ingreep ook niets meer gedronken mag worden. Het poetsen van de tanden of het nemen van een klein slokje water om medicijnen in te nemen is echter geen probleem. N.B.: Als u normaal gesproken ‘pufjes’ neemt vanwege een longaandoening, dient u deze op de dag van de procedure ook gewoon door te gebruiken. Soms gelden er meer uitgebreide maatregelen t.a.v. eten en drinken, dit heeft dan te maken met het onderzoek dat u zal ondergaan, niet met de sedatie.

 

Hoe en wanneer wordt de sedatieprocedure gestart?
Slaap- en/of pijnstillende medicatie worden vóór en tijdens de ingreep aan u gegeven via een vooraf ingebrachte infuusnaald. De medicijnen worden geleidelijk toegediend tot u het juiste niveau van sedatie heeft bereikt. Tijdens de ingreep wordt goed in de gaten gehouden hoe u op de sedativa en/of pijnstillende medicijnen reageert en wordt de dosering zo nodig aangepast. Ook wordt er een beetje zuurstof toegediend via een zgn. zuurstofbril.

 

Hoe gaat het na de procedure verder?
Als de behandelend arts klaar is met de procedure, wordt gestopt met het toedienen van de sedatie. Vanwege de korte werkingsduur van de medicijnen bent u al spoedig weer wakker. Na de ingreep wordt u naar een observatiekamer gebracht. Hier wordt u verzorgd en wordt uw toestand in de gaten gehouden. Zodra uw lichamelijke toestand het toelaat, wordt u kort onderzocht. Als blijkt dat u weer geheel tot uzelf bent gekomen, mag u de afdeling verlaten. Het is van belang dat u van de hulpverlener informatie krijgt over de mogelijke bijwerkingen van de gegeven middelen.

De gegeven medicijnen kunnen uw oordeelsvermogen nog een aantal uren beïnvloeden, ook al bent u wakker. Daarom is het noodzakelijk dat u begeleiding meeneemt die ook de uitslag van de ingreep kan horen en dit eventueel later kan herhalen. Ook mag u niet zelf autorijden. U wordt dringend afgeraden om op de dag zelf zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. De meeste verzekeraars houden zelfs een termijn van 24 uur aan. Het kan soms even duren voordat uw lichamelijke conditie weer is zoals voor de ingreep. U bent mogelijk sneller vermoeid. Op zich is dit heel gewoon, het lichaam heeft voor de ingreep immers veel moeten doorstaan.

 

Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, stelt u deze dan gerust aan de behandelend arts, de sedationist of via de polikliniek anesthesiologie. Uitraard staan we altijd open voor verbetersuggesties! En we horen graag hoe u de sedatie heeft ervaren, dus mocht u uw ervaring willen delen, laat dan een bericht achter voor ons.