l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Bouw (1)

Anita van der Haar-Ros // Bouwmanager

Wat is jouw rol binnen het bouwteam?

"Als bouwmanager ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van het bouwtraject van het masterplan in het St Jansdal, voor zowel de locatie Harderwijk als Lelystad. In deze rol probeer ik een verbinder te zijn tussen de zorgorganisatie en de bouworganisatie."

 

Welke ervaring heb jij met de bouw?

"Sinds 2003 werk ik in het maatschappelijke (zorg)vastgoed. Onder andere bij 's Heeren Loo en zorggroep Noordwest Veluwe. Ik heb hier verschillende functies gehad, altijd vastgoed gerelateerd."

 

Wat maakt voor jou de bouw interessant?

"Dynamisch, resultaatgericht, iets toevoegend wat van waarde is voor mensen. Elke dag weer een feest om te mogen werken."

 

Wanneer is voor jou het bouwtraject helemaal geslaagd?

"Als de gebruiker tevreden is, het project binnen de kaders is afgerond en het bouwwerk waarde toegevoegd heeft voor mensen, de organisatie en de maatschappij."

 

(Op de foto 2e van links)

Gea Rozenberg // Projectleider zorg-bouw

Wat is jouw rol binnen het bouwteam?

"Ik ben projectleider zorg-bouw en de link tussen de gebruikers en domeinverantwoordelijken, zoals Infectiepreventie, huisvesting, medische techniek en de bouw. Ik vertaal de input van de gebruikers/domeinverantwoordelijken naar het projectteam bouw en andere afdelingen binnen het ziekenhuis."

 

Welke ervaring heb jij met de bouw?

"In St Jansdal was ik voorzitter van het gebruikersoverleg bij de bouw CSA/OK. In mijn vorige functie had ik dezelfde rol, maar dan bij de verbouw van poliklinieken. Ik deed dit vanuit mijn functie als leidinggevende van de betreffende afdeling. Wat ik eerst als taak in mijn functie als leidinggevende deed, is nu mijn hoofdtaak. Een erg leuke en energie gevende functie met een gedreven team."

 

Wat maakt voor jou de bouw interessant?

"Het mooie is dat de gebruikersteams in St Jansdal de hoofdrol hebben. Zij leveren input. Het wordt hun afdeling waar ze optimale zorg aan onze patiënten kunnen geven in een gezonde en prettige werkomgeving. De PAR is ook betrokken bij het opstellen van de Programma's van Eisen voor de verpleegafdelingen. Komende maand wordt nog een afspraak gemaakt om het opgestelde document te presenteren. Het geeft energie dat de gemaakte plannen ook letterlijk omgezet worden in 'stenen', waardoor een nog beter ziekenhuis ontstaat voor onze patiënten."

Wanneer is voor jou het bouwtraject helemaal geslaagd?
"Als patiënten tevreden zijn met de faciliteiten en medewerkers het gevoel hebben dat zij hun 'eigen' afdeling gebouwd hebben. Daarnaast als het binnen de gestelde kaders gebouwd is met betrekking tot de kwaliteit en financiën."

 

(Op de foto links)

Gija Pijl // Project assistent

Wat is jouw rol binnen het bouwteam?

"Sinds 1 oktober jongstleden ben ik project assistent van de bouw. Ik ondersteun Anita, Gea en de aan ons gelinkte (externe) bedrijven op allerlei gebieden. Bij het opzetten en uitvoeren van alle bouwprojecten die de komende jaren binnen het ziekenhuis worden gestart."

 

Welke ervaring heb jij met de bouw?

"Mijn ervaring met de bouw is dat ik Ed Bakker, voormalig bouwmanager, een aantal jaren ondersteund heb in het uitvoeren van een aantal bouwprojecten binnen het ziekenhuis (verbouw poliklinieken, HAP, Klimop, centrale hal)."

 

Wat maakt voor jou de bouw interessant?

"Dat ik vanuit de bouw een bijdrage kan leveren aan de nieuwe ontwikkelingen en het verbeteren van de werkomgeving voor de patiënten en medewerkers van het St Jansdal."

Wanneer is voor jou het bouwtraject helemaal geslaagd?
"Indien zowel de patiënten als de gebruikers tevreden zijn met het eindresultaat van alles wat we met z'n allen hebben bedacht en gerealiseerd."

 

(Op de foto rechts)