l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Bouwteam-overeenkomst getekend

Maandag 15 juli is een bouwteam-overeenkomst getekend met Goossen te Pas Bouw en Unica Installatietechniek. Beide organisaties zijn vanaf nu, net als Wiegerinck architecten en adviseur Halmos, aangesloten bij het bouwteam. Ze gaan zich bezig houden met de voorbereiding voor de nieuwe vleugel aan het gebouw in Harderwijk, waar zowel Radiologie (begane grond) als poli-ruimte komt (1e verdieping). De bouw van radiologie is het eerste project van het ‘masterplan 2019’, waar hard aan gewerkt gaat worden de komende jaren. Zowel in Harderwijk als in Lelystad wordt verder gebouwd aan nieuwe/gerenoveerde kwalitatief goede huisvesting voor het ziekenhuis. De eerste schop gaat in het laatste kwartaal van 2019 de grond in.

 

 

Op de foto v.l.n.r.: Dinand van den Berg (Goossen te Pas), Niels Slotman (Goossen te Pas), Relinde Weil (St Jansdal), Anita van der Haar (St Jansdal), Arend Jan Poelarends (St Jansdal) en Ronald van Drunen (Unica)

Wat nu nog toekomst is

Geschiedenis St Jansdal

We maken een tijdsprong naar 1967. Het jaar waarin de eerste besprekingen plaatsvonden over een fusie tussen de ziekenhuizen Pius en Boerhaave en Salem. Het werken in drie kleine, dicht bij elkaar gelegen ziekenhuizen was inefficiënt. Soms werkten dezelfde medewerkers in alle drie de ziekenhuizen. Door de kleinschaligheid was uitbreiding van specialismen niet mogelijk. Er moest een nieuw ziekenhuis komen was het besluit. De fusiebesprekingen wilden alleen niet vlotten, door veel spraakverwarring, chaos, achterdocht en discussies over de locatie van het nieuwe ziekenhuis.

 

De overheid speelde als scheidsrechter en koos Stadsweiden als locatie voor de nieuwbouw. En nadat  één bestuur was gevormd ging het beter. Eind 1984 kon de bouw, waarvoor bijna 160 miljoen gulden opzij was gezet, van start gaan. Ondanks tegenslagen (twee strenge winters en een bouwstaking) is het gebouw na twee en een half jaar opgeleverd. De inrichting kon beginnen, waarna ruim honderd patiënten onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis St Jansdal werden overgebracht. Het spiksplinternieuwe ziekenhuis werd door prinses Margriet op 15 maart 1988 geopend. Als openingshandeling onthulde ze de maquette van suikerklontjes gemaakt door de koks van het ziekenhuis.

 

Thuis voelen

Het gebouw is ontworpen door architect  Dorigo, van het architectenbureau Wiegerinck. De centrale hal noemde hij het hart van het St Jansdal, met daaromheen vier vleugels waarin de afdelingen zijn gehuisvest. In deze jaren is het accent gaan verschuiven naar patiëntgericht denken. Hoe kunnen patiënten zich een beetje thuis voelen in het ziekenhuis? “De worsteling van de architect", zoals hij dat zelf noemde. Hij wilde openheid, maar ook bescherming van de patiënt. De vrij kleine ramen waren niet alleen om energie te besparen, maar ook om inkijk te voorkomen. De architect wilde een echt 'huis' bouwen.

 

Toekomst

De woorden die de voorzitter van het bestuur, Willem Holtrop in 1984 uitsprak bij de plannen van de bouw “We moeten datgene formuleren, vormgeven en verwoorden wat nu nog toekomst is” zijn nu nog steeds van toepassing. Ook nu moeten we vooruit denken en met de tijd meegaan. In de afgelopen dertig jaar is een aantal afdelingen al ver- of gebouwd. Het Moeder&Kind Centrum, de poliklinieken, centrale hal en onlangs nog het OK-complex.

 

Ondertussen is ook een ander groot deel van het ziekenhuis toe aan renovatie en daarvoor is het Masterplan gemaakt. De bedoeling is om de komende vijf jaar de volgende afdelingen te gaan verbouwen; radiologie, POK, intensive care en cardio care, dagverpleging, de algemene verpleegafdelingen, chemo unit, stroke unit, kinderafdeling en de apotheek.

 

De komende tijd staat in het teken van het inventariseren van risico’s en het opstellen van een plan van eisen.  Voor radiologie zijn ze zelfs al bezig met het definitieve ontwerp.

 

December 2018

Uitvoering Masterplan

De  werkzaamheden voor de uitvoering van het masterplan zijn gestart. Vanaf 1 oktober worden de plannen van eisen opgesteld voor de betrokken afdelingen. Alle afdelingen worden bij het opstellen van de Plannen van Eisen via de diverse werkgroepen betrokken. De te verbouwen afdelingen binnen het masterplan waarvoor de plannen van eisen opgesteld moeten worden zijn de verpleegafdelingen, dagverpleging, kinderafdeling, oncologie unit, stroke unit, ICI/CCU, POK. De plannen van eisen voor de apotheek worden in een later stadium opgepakt. Voor de verbouwing van de afdeling radiologie is het definitief ontwerp in de afrondende fase.

 

Eind maart/april zullen de plannen van eisen gereed zijn en worden vervolgstappen in het bouwproject genomen. Tot 2020 zullen de betrokken afdelingen samen met het bouwteam werken aan de vervolgactiviteiten  (Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp). Dat betekent dat er niet eerder dan in 2020 met het “echte” bouwen wordt begonnen. De (ver)bouwwerkzaamheden voor de afdeling radiologie zullen in 2019 opgestart worden.

 

Om de bouwwerkzaamheden goed te kunnen laten verlopen is er een schuifplan opgezet. De huidige beddencapaciteit zal zo veel mogelijk gehandhaafd blijven tijden het bouwproces.