l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Epic Mobiele Applicatie Privacybeleid voor patiënten

De MijnStJansdal app is gemaakt door de leverancier van ons elektronisch patientendossier (EPIC). Hieronder leest u de privacyverklaring van de leverancier.

Meer informatie over het privacybeleid van Ziekenhuis StJansdal leest u hier.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2024.

 

Mobiele apps voor patiënten

Onze mobiele applicaties voor patiënten, waaronder de MijnStJansdal app voor iOS en Android, maken verbinding met servers en systemen die worden beheerd en onderhouden door zorginstellingen die gebruikmaken van Epic om hun patiënten te voorzien van veilige mobiele toegang tot de gezondheidsinformatie op die servers en in die systemen.

In dit beleid wordt naar onze mobiele applicaties voor patiënten verwezen als “mobiele apps”.

 

Het privacy beleid

In dit beleid wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze mobiele apps gebruikt.

We kunnen dit beleid te allen tijde bijwerken. Toekomstige updates zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. Op uw gebruik van onze mobiele apps is tevens de desbetreffende licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing. Als u onze mobiele apps gebruikt, stemt u in met de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers en met het gebruik van uw gegevens zoals in dit beleid is beschreven.

 

Toestemming

De MijnStJansdal app is gekoppeld aan de informatiesystemen van het St Jansdal. De eerste keer dat u een van deze functies probeert te gebruiken, zullen we binnen de app om uw toestemming vragen en zullen we u alleen toestaan ​​een functie te gebruiken als u daarvoor toestemming geeft. U kiest zelf of u toestemming wilt geven. Alleen met uw toestemming, kunt u deze functies gebruiken.

 

Als u de MijnStJansdal app gebruikt, begrijpt u dat het voor uitwisseling van informatie, vereist is dat er gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt, onderhouden, geüpload, gesynchroniseerd, verzonden, vrijgegeven en gebruikt. Dit geldt ook voor informatie of gegevens over de kenmerken of het gebruik van uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, evenals uw persoonlijke informatie, locatiegegevens (de MijnStJansdal app verzamelt ook locatiegegevens als u de app niet actief gebruikt) en andere inhoud.

 

 

Uw persoonsgegevens

De beperkte manieren waarop we uw gegevens gebruiken

Uw gegevens worden niet door ons verkocht of in licentie gegeven. Dit zijn de beperkte manieren waarop we in verband met onze mobiele apps met uw gegevens omgaan:

 • Wanneer u ervoor kiest een profielfoto aan onze mobiele apps toe te voegen, kunt u een bestaande foto op uw apparaat selecteren of met behulp van de camera-app op uw apparaat een nieuwe foto maken. Als u een bestaande foto op uw apparaat selecteert, wordt een kopie van uw gekozen foto in een privéopslag van de app op uw apparaat opgeslagen. Als u de camera-app op uw apparaat gebruikt om een nieuwe foto te maken, wordt de door u genomen foto eerst in uw camera-app opgeslagen en daarna ook in de privéopslag van de app op uw apparaat opgeslagen. Als u de foto uit uw profiel verwijdert of onze mobiele apps verwijdert, wordt de kopie van de foto uit de privéopslag van de app verwijderd. De in uw camera-app opgeslagen foto blijft wel in uw camera-app beschikbaar totdat u ervoor kiest de foto te verwijderen. Als er via uw zorginstelling al een foto in uw profiel is opgeslagen, hebben wij op geen enkele manier toegang tot die foto.
 • Wanneer u de Apple HealthKit of Google Fit wilt gebruiken, worden versleutelde identificatiecodes gegenereerd om de ontvangers van uw gegevens uit de Apple HealthKit of Google Fit te identificeren en ze in de privéopslag van de app op uw apparaat op te slaan. Als u ervoor kiest de Apple HealthKit of Google Fit niet langer te gebruiken of onze mobiele apps te verwijderen, worden de identificatiecodes verwijderd.
 • Wanneer u met behulp van onze mobiele apps documenten van uw zorginstelling (zoals brieven of afbeeldingen) wilt inzien, worden in de privéopslag van de app op uw apparaat tijdelijk kopieën van de bestanden opgeslagen om ze voor u zichtbaar te maken. De tijdelijke kopieën worden verwijderd wanneer u uw sessie op onze mobiele apps sluit.
 • Als uw zorginstelling automatische afspraakaankomst aanbiedt en u deze functie wilt inschakelen, worden in de privéopslag van de app tijdelijk identificatiecodes en tijdstippen van uw aanstaande afspraken opgeslagen wanneer u voor een aanstaande afspraak arriveert. Als u ervoor kiest onze mobiele apps niet langer te gebruiken of als u automatische afspraakaankomst uitschakelt, worden de identificatiecodes verwijderd.
 • Tijdens uw gebruik van onze apps verzamelen we niet-identificeerbare informatie, zodat we aan u of uw zorginstelling klantenservice kunnen bieden en inzicht krijgen in de manier waarop mensen onze mobiele apps gebruiken. Op basis daarvan kunnen we onze producten kunnen verbeteren. Deze informatie betreft onder meer het tijdstip waarop u de app bent gaan gebruiken, de zorginstelling waar u contact mee hebt gehad, eventuele foutmeldingen of -codes, het model van het gebruikte apparaat en het besturingssysteem ervan, en de gebruikte versie van onze mobiele app. Als u gebruikmaakt van een Android-apparaat, wordt tijdens een fout ook het soort verbinding [gsm of wifi] verzameld.
 • U kunt contact met ons opnemen via de op onze website genoemde manieren. Als u contact met ons opneemt, kunnen we de communicatie vastleggen. U beslist zelf hoeveel informatie u in die gevallen met ons wilt delen.

Delen van uw locatie

MijnStJansdal biedt mogelijk locatie gebaseerde toegang voor persoonlijke afspraken of biedt u de mogelijkheid zorgaanbieders bij u in de omgeving te vinden. De eerste keer dat u functies probeert te gebruiken die uw locatie gebruiken, zal binnen de app om uw toestemming worden gevraagd en wordt alleen toegang verkregen tot uw locatie als u daarvoor toestemming geeft. U hoeft geen toestemming te geven als u niet wilt dat MijnStJansdal gebruik maakt van uw locatie. Wij slaan uw locatiegegevens niet op.

 

Uw zorginstelling

Om onze mobiele apps te kunnen gebruiken, dient u een account te hebben bij een zorginstelling die gebruikmaakt van de software van Epic. Om die reden is op uw gebruik van onze mobiele apps tevens het privacy beleid van uw zorginstelling van toepassing. Neem contact op met uw zorginstelling als u vragen hebt over het privacy beleid van die organisatie.

 

Voor Android-gebruikers – verplichte verstrekking aan Google Play voor bepaalde gezondheidsapps

Google heeft bepaald dat onze mobiele apps aan de vereisten voor COVID-19-apps dienen te voldoen. Als gevolg daarvan zijn we verplicht de volgende informatie te verstrekken, zodat we onze mobiele apps in de Play Store aan u ter beschikking kunnen stellen.

 • Onze mobiele apps communiceren alleen met uw microfoon wanneer u ervoor kiest om uw microfoon te gebruiken om in onze mobiele apps te navigeren. Onze mobiele apps communiceren alleen met uw fotoalbum wanneer u ervoor kiest om in onze mobiele apps een profielfoto aan een profiel toe te voegen. Deze informatie wordt niet in verband met corona gebruikt.
 • Onze mobiele apps hebben toegang tot, verzamelen, gebruiken en delen uw informatie zoals hiervoor is vermeld in de paragraaf met de titel “De beperkte manieren waarop we uw gegevens gebruiken”.
 • Onze mobiele apps zijn niet specifiek voor de coronapandemie ontwikkeld. Ze bestonden al vóór de coronapandemie om u toegang te geven tot de gezondheidsinformatie die uw zorginstelling over u heeft. Uw zorginstelling kan u met behulp van onze mobiele apps toegang geven tot corona gerelateerde vaccinatie-informatie, resultaten van laboratoriumtesten en documenten met ziekte gerelateerde informatie. U kunt zelf kiezen hoe u de informatie wilt inzien, weergeven of gebruiken. U kunt dit ook beslissen voor gezondheidsinformatie met betrekking tot andere aandoeningen, diensten, testen of vaccinaties.
 • Uw zorginstelling kan toestaan dat u onze mobiele apps gebruikt voor digitale consulten met uw zorgverleners. Onze mobiele apps bieden slechts de technische ondersteuning om deze consulten mogelijk te maken. We hebben geen toegang tot gezondheidsinformatie over u die tijdens een digitaal consult wordt uitgewisseld.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We gebruiken technische controlemaatregelen en waarborgen om de privacy, veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

 • Multifactorauthenticatie van de gebruikers van onze mobiele apps is standaard ingeschakeld. Multifactorauthenticatie is vereist wanneer u onze mobiele apps gebruikt, tenzij uw zorginstelling wijzigingen in deze controlemaatregel aanbrengt of toestaat.
 • Voor de veilige communicatie tussen servers wordt https gebruikt.
 • Wanneer we op uw mobiele apparaat gegevens opslaan, worden ze opgeslagen in de privéopslag van de app, waar andere apps geen toegang toe hebben.
 • Voordat gegevens vanuit een van onze mobiele apps worden gedeeld, wordt in de app een kennisgeving weergegeven. U kunt dan kiezen of u de gegevens wilt delen.
 • Voor Android-apparaten is de screenshot-functionaliteit standaard uitgeschakeld. Gebruikers van Android kunnen zelf kiezen of zij de functie willen inschakelen. We kunnen deze functionaliteit in iOS niet uitschakelen.
 • We hanteren intern beleid en interne processen waarmee de toegang tot uw gegevens wordt beperkt tot onze medewerkers die kennis moeten hebben van de informatie om hun werk te kunnen doen.
 • We hanteren intern beleid op het gebied van het bewaren en verwijderen van gegevens, zodat we zeker weten dat er alleen gegevens over uw gebruik van onze mobiele apps worden opgeslagen zoals in dit beleid wordt beschreven.

Ook iedere zorginstelling waar u via onze mobiele apps verbinding mee maakt, maakt gebruik van waarborgen om uw gegevens te beschermen. Neem contact op met uw zorginstelling als u vragen hebt over die waarborgen.

 

U kunt zelf ook maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen:

 • Deel de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u voor onze mobiele apps gebruikt niet met anderen.
 • Wijzig uw wachtwoord onmiddellijk als u denkt dat een onbevoegde toegang heeft gekregen tot uw account.
 • Maak gebruik van de beveiligingsmiddelen op de apparaten die u voor onze mobiele apps gebruikt.
 • Maak geen gebruik van rooting of jailbreaken van de apparaten die u voor onze mobiele apps gebruikt. Daardoor kunnen beveiligingsrisico’s ontstaan, doordat de ingebouwde beveiligingsmaatregelen van uw apparaten worden verwijderd en gevoelige informatie op uw apparaat bloot komt te liggen.

 

 

Privacyvragen AVG

 

De MijnStJansdal app is ontwikkeld door Epic Systems Corporation. Indien u meer informatie hierover wilt kunt u het privacybeleid van EPIC hier raadplegen.

 

Als u contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming of de vertegenwoordiger in de EU, dan kunt u een e-mail sturen naar EUPrivacyInquiries@epic.com of bellen naar +1 608-271-9000. Als u een betrokkene bent zoals gedefinieerd in de AVG, dan dient u zich te wenden tot uw zorginstelling voor verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens die via onze mobiele apps kunnen worden ingezien.

 

Ziekenhuis St Jansdal heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving en adviseert het Ziekenhuis St Jansdal over de privacywetgeving. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen en/of klachten die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.