l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Mijn gegevens

Wijzigen van persoonlijke gegevens

Het is belangrijk dat wij uw meest actuele gegevens hebben om u goed van dienst te kunnen zijn. Bent u verhuisd of is uw telefoonnummer gewijzigd? Dan kunt u dit zelf aanpassen in het patientenportaal MijnStJansdal als u een account heeft. U heeft ook de mogelijkheid om dit persoonlijk aan ons door te geven bij de centrale receptie in de hal. 

 

Het is niet mogelijk om uw zorgverzekeraar of huisarts te wijzigen in MijnStJansdal. Dit kunt u laten doen bij het afsprakenbureau.

 

Uw medische gegevens

Uw dossier bevat gegevens over uw gezondheid, doorverwijzing door huisarts en/of specialist, onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van het ziekenhuis die bevoegd zijn uw medisch dossier in te zien (artsen, verpleegkundigen en overig bij de behandeling betrokken personeel) zijn gebonden aan beroepsgeheim.

 

Bewaartermijn

Uw (medische) gegevens worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in principe tot 15 jaar na de laatste behandeling bewaard, of zoveel langer als de hulpverlener dit noodzakelijk acht.

 

Opvragen van een kopie van uw dossier

Om uw schriftelijke medisch dossier aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Deze stuurt u terug naar ons ziekenhuis. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het centraal medisch secretariaat. Binnen vier weken ontvangt u een afhaalbericht.

  • U dient uw dossier persoonlijk bij ons op te halen en u moet hierbij een geldig legitimatiebewijs tonen. Aan het ophalen of inzien van uw medisch dossier zijn geen kosten verbonden. In verband met de privacy wetgeving wordt uw dossier niet opgestuurd.

 

U heeft via het patientenportaal Mijnstjansdal altijd inzage in uw medische gegevens (dit betreft gegevens vanaf oktober 2016, toen MijnStJansdal live ging).  

 

Bijlage:

PDF Document201112_Aanvraag kopie dossier.pdf

 

 

Opvragen kopie medische gegevens MC Zuiderzee

Klik hier voor de aanvraag van een kopie van het dossier van MC Zuiderzee

 

 

Wie heeft er recht op een kopie? 

  • U heeft zelf heeft recht om een kopie van uw medisch dossier te ontvangen
  • Uw familieleden hebben alleen recht op een kopie als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar
  • Kinderen tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar moeten de aanvraag mede ondertekenen
  • Jongeren vanaf 16 jaar moeten de aanvraag persoonlijk indienen en ondertekenen
  • Een ouder die geen voogd is, heeft geen recht op een kopie van het medisch dossier van het kind.

 

Verzoek tot correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier

Een medisch dossier wordt minimaal 15 jaar bewaard. Binnen die 15 jaar heeft u het recht om feitelijke onjuistheden te laten verbeteren en uw dossier te laten aanvullen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij uw behandeld arts. Of suggesties doen via Mijnstjansdal.

U heeft tevens het recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen. Hiervoor kunt u dit aanvraagformulier invullen. 

 

Welk recht hebben nabestaanden?

Nabestaanden hebben geen recht op inzage in het medisch dossier van een overledene. Hier kan van worden afgeweken. 

 

 

Functionaris Gegevensbescherming

Voor vragen of klachten omtrent privacy kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming:
Dhr S. Hazekamp
0341 - 43 5685
sa.hazekamp@stjansdal.nl