l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Leden cliëntenraad St Jansdal per 1 januari 2023:

André Sijtsma 

Voorzitter cliëntenraad; lid sinds 2022


Sinds een jaar gepensioneerd. Na een Rabobank carrière van 32 jaar in diverse directiefuncties heb ik de laatste 10 jaar gewerkt in het onderwijs. Eerst bijna 4 jaar op Bonaire als directeur-bestuurder bij basisschool de Pelikaan en vanaf oktober 2015 6 jaar als directeur-bestuurder bij de Godelindeschool in Hilversum. Momenteel help ik een kennis met het opstarten van een bedrijfje in hot tubs en ben als vrijwilliger “verbonden” aan Zorglandgoed Groot Spriel te Garderen (chauffeur/kok).

 

Expertise:

Bestuurder, motivator, coach en promotor.

Aad van ‘t Hof

Vicevoorzitter cliëntenraad; lid sinds 2022

 

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat er een spanningsveld bestaat tussen noodzakelijke zorg en de daarvoor beschikbare middelen. Ik wil mijn aandeel leveren in de afwegingen om hierin gerichte keuzes te maken. Het perspectief van de cliënt moet hierbij nadrukkelijk worden meegewogen.

 

Expertise: Gepensioneerd Hoofd Economische-Administratieve Dienst (HEAD) van diverse non-profit organisaties in het werkveld van de gezondheidszorg. Daarnaast jarenlange ervaring als lid cliëntenraad van een ander (middelgroot) ziekenhuis.

 

Thom Ummels

Lid cliëntenraad sinds 2020

 

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat ik de inbreng en invloed van cliënten in het lokale en regionale ziekenhuis van groot belang vind. Zeker in Lelystad met haar roerige ziekenhuisverleden is dit extra relevant.

 

Expertise: Dichter, presentator en organisator van culturele projecten. Voorlichting en communicatie. Adviseur city- en regiomarketing.

Henriëtte Maas 

Lid cliëntenraad sinds 2021

 

Ik ben zelf cliënt van het St Jansdal en het is natuurlijk nooit fijn om cliënt te zijn maar tot nu toe heb ik goede ervaringen met het ziekenhuis. Om “de stem” van alle cliënten te laten horen ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Op  deze manier hoop ik een steentje bij te kunnen dragen en maak ik me sterk voor het welbevinden van de cliënten van het St Jansdal.

 

Expertise: Onderzoeker (indicatiesteller) Wlz bij het CIZ.

Nel Buis – van der Kooij

Lid cliëntenraad sinds 2021

 

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat ik er veel belang aan hecht om belangen van de cliënten onder de aandacht te brengen en te houden bij het ziekenhuisbestuur. Zodat de cliënt kwalitatief de best mogelijke zorg krijgt en empathie ervaart bij de hulpverleners, waardoor de cliënt met vertrouwen naar ons ziekenhuis komt.

 

Expertise: Klinisch chemisch analist met veel cliëntencontact , zowel in als buiten het ziekenhuis (buitenpoli’s en thuissituaties). Recreatiesportleider in een revalidatiecentrum, voormalig lid ondernemingsraad en lid theatergroep.

Ben van Baasbank

Lid cliëntenraad sinds 2022

 

Ik geloof dat je mensen kunt motiveren door eerlijke interesse te tonen en te waarderen wat ze doen. Een goed voorbeeld doet daarbij goed volgen. Voor mij een reden om mezelf maatschappelijk in te zetten voor o.a. de cliëntenraad van het St Jansdal.

Mijn motto: ‘A man is more than his brains’. 

 

Expertise: Het bedenken van reclamecampagnes.

Lucas van Rossem

Lid cliëntenraad sinds 2022

 

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat een ziekenhuis een belangrijke voorziening is voor de mensen in onze regio. Vanuit het perspectief van de cliënt wil ik bijdragen aan goede en toegankelijke zorg.    

 

Expertise: trainer/adviseur crisisteams met een brede achtergrond in de acute gezondheidszorg.

Charlotte Galama

Lid cliëntenraad sinds 2022

 

De cliëntenraad spreekt mij aan omdat ik denk dat het goed is om mee te denken- en praten als het gaat om de lokale zorg. Wat valt er te doen om St Jansdal een (nog) betere plek te laten zijn? Ik ben in aanraking gekomen met zowel de locatie in Harderwijk als wel in Lelystad en hoop vanuit mijn achtergrond iets te kunnen betekenen voor andere cliënten.

 

Expertise: Docent Social Work, bewegingsonderwijs, enthousiasme, breed lezen over maatschappelijke thema’s. 

Henk Arends

Lid cliëntenraad sinds 2022

 

Gemotiveerd als rolstoelgebonden St Jansdal cliënt, heb ik mij aangemeld voor de cliënten klankbordgroep bouw en renovatie van het St. Jansdal om bij te dragen aan de toegankelijkheid van het St Jansdal voor mensen met een handicap. Door het hierin meepraten en vooral ook gehoord worden daarna besloten om lid van de cliëntenraad te worden.

 

Expertise: Lid tucht- en geschillencommissie van de Ned. Basketbal Bond en lid regionale familieraad Groot Veluwe van Philadelphia. 

Peter Claessen

Lid cliëntenraad sinds 2022

 

Ziekenhuiszorg is er voor de cliënt!

Het belang van de cliënt is mij dierbaar. Daarom wil ik het cliëntenbelang graag onder de aandacht houden van de beleidsmakers. Dit binnen de realiteit van een veranderend zorglandschap waarin de zorgvraag snel groeit en de financiële middelen en de handen aan het bed beperkt zijn.

 

Expertise: Management ziekenhuiszorg, verandermanagement, praktijkeigenaar 

Tjerk Rintjema

Ambtelijk secretaris cliëntenraad sinds 2020

 

Vanuit mijn functie ondersteun ik de leden van de cliëntenraad bij hun

werkzaamheden, zorg ik voor verbinding met de verschillende gremia van het ziekenhuis St Jansdal en als beleidsondersteuner zorg ik voor de nodige achtergrondinformatie, passende trainingen en coaching.

 

Expertise:

Zorgprofessional in ziekenhuis en ambulancedienst. Naast acute hulpverlening ook in ziekenhuizen actief geweest als instructeur Opleiden, Trainen & Oefenen Crisismanagement en als projectcoördinator opleiding ziekenhuisartsen en lid dagelijks bestuur ondernemingsraad. Vanuit de ambulance academie als course-coördinator training voor pre-hospitale hulpverlening bij grote traumata.