l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12.00 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Leden cliëntenraad St Jansdal per 1 mei 2022:

Marjan Nieuwenhuis

Waarnemend voorzitter cliëntenraad; lid sinds 2015
In hoe je voor anderen zorgt en hoe je samenwerkt kun je als organisatie zo'n belangrijk verschil maken. Het St Jansdal is hierin al goed op weg. Meedenkend vanuit de cliëntenraad hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering.

 

Expertise: Organisatiepsycholoog

 

Aart Jan Smits

Lid cliëntenraad sinds 2019
De reden dat ik graag tijd besteed aan de cliëntenraad van het St Jansdal vindt zijn oorsprong in het feit dat ik voorafgaand aan de huidige periode lid was van de cliëntenraad van het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad, dat na het faillissement is overgenomen door St Jansdal. Destijds wilde ik voorkomen dat het ziekenhuis uit Lelystad verdween; in de huidige situatie wil ik er aan bijdragen dat het ziekenhuis gevestigd blijft in Lelystad, en dat de focus zich nu weer richt op het verlenen van excellente zorg.

Expertise: Diverse functies in business development, marketing en strategy

 

Thom Ummels

Lid cliëntenraad sinds 2020

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat ik de inbreng en invloed van cliënten in het lokale en regionale ziekenhuis van groot belang vind. Zeker in Lelystad met haar roerige ziekenhuisverleden is dit extra relevant.

 

Expertise: Dichter, presentator en organisator van culturele projecten. Voorlichting en communicatie. Adviseur city- en regiomarketing.

 

Henriëtte Maas 

Lid cliëntenraad sinds 2021

Ik ben zelf cliënt van het St Jansdal en het is natuurlijk nooit fijn om cliënt te zijn maar tot nu toe heb ik goede ervaringen met het ziekenhuis. Om “de stem” van alle cliënten te laten horen ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Op  deze manier hoop ik een steentje bij te kunnen dragen en maak ik me sterk voor het welbevinden van de cliënten van het St Jansdal.

 

Expertise: Onderzoeker (indicatiesteller) Wlz bij het CIZ.

Nel Buis – van der Kooij

Lid cliëntenraad sinds 2021

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat ik er veel belang aan hecht om belangen van de cliënten onder de aandacht te brengen en te houden bij het ziekenhuisbestuur. Zodat de cliënt kwalitatief de best mogelijke zorg krijgt en empathie ervaart bij de hulpverleners, waardoor de cliënt met vertrouwen naar ons ziekenhuis komt.

 

Expertise: Klinisch chemisch analist met veel cliëntencontact , zowel in als buiten het ziekenhuis (buitenpoli’s en thuissituaties). Recreatiesportleider in een revalidatiecentrum, voormalig lid ondernemingsraad en lid theatergroep.

Ben van Baasbank

Lid cliëntenraad sinds 2022

Ik geloof dat je mensen kunt motiveren door eerlijke interesse te tonen en te waarderen wat ze doen. Een goed voorbeeld doet daarbij goed volgen.

Voor mij een reden om mezelf maatschappelijk in te zetten voor o.a. de cliëntenraad van het St Jansdal. Mijn motto: ‘A man is more than his brains’. 

 

Expertise: Het bedenken van reclamecampagnes.

Aad van ‘t Hof

Lid cliëntenraad sinds 2022

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat er een spanningsveld bestaat tussen noodzakelijke zorg en de daarvoor beschikbare middelen. Ik wil mijn aandeel leveren in de afwegingen om hierin gerichte keuzes te maken. Het perspectief van de cliënt moet hierbij nadrukkelijk worden meegewogen.

 

Expertise: Gepensioneerd Hoofd Economische-Administratieve Dienst (HEAD) van diverse non-profit organisaties in het werkveld van de gezondheidszorg. 

Daarnaast jarenlange ervaring als lid cliëntenraad van een ander (middelgroot) ziekenhuis.

Lucas van Rossem

Lid cliëntenraad sinds 2022

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat een ziekenhuis een belangrijke voorziening is voor de mensen in onze regio. Vanuit het perspectief van de cliënt wil ik bijdragen aan goede en toegankelijke zorg.    

 

Expertise: : trainer/adviseur crisisteams met een brede achtergrond in de acute gezondheidszorg.

Tjerk Rintjema

Ambtelijk secretaris cliëntenraad sinds 2020

Vanuit mijn functie ondersteun ik de leden van de cliëntenraad bij hun  werkzaamheden, zorg ik voor verbinding met de verschillende gremia van het ziekenhuis St Jansdal en als beleidsondersteuner zorg ik voor de nodige achtergrondinformatie, passende trainingen en coaching.

 

Expertise: Zorgprofessional in ziekenhuis en ambulancedienst. Naast acute hulpverlening ook actief geweest als instructeur opleiden, trainen en oefenen crisismanagement in ziekenhuizen en als course-coördinator pre-hospitale hulpverlening bij grote traumata. Daarnaast ook projectcoördinator opleiding ziekenhuisartsen en lid dagelijks bestuur ondernemingsraad.