l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Wie zitten er in de cliëntenraad?

 

Joke Heinen

Voorzitter cliëntenraad; lid sinds 2016

 

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat ik graag wil meehelpen om de dienstverlening en kwaliteit van ons ziekenhuis eenvoudig, helder en effectief te maken en de verbinding tussen de zorgverleners en de cliënten te optimaliseren

 

Expertise: Voorheen Relatiemanager Zorg. Bestuurslid Huisartsencoöperatie

 

Marjan Nieuwenhuis

Vicevoorzitter cliëntenraad; lid sinds 2015

 

In hoe je zorgt voor anderen en hoe je samenwerkt kun je als organisatie zo'n belangrijk verschil maken. Het St. Jansdal is hierin al goed op weg. Meedenkend vanuit de cliëntenraad hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering.

 

Expertise: Organisatiepsycholoog

 

Aart Jan Smits

Lid cliëntenraad sinds 2019

 

De reden dat ik graag tijd besteed aan de Cliëntenraad van het St Jansdal vindt zijn oorsprong in het feit dat ik voorafgaand aan de huidige periode lid was van de Cliëntenraad van het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad, dat na het faillissement is overgenomen door St Jansdal. Destijds wilde ik voorkomen dat het ziekenhuis uit Lelystad verdween; in de huidige situatie wil ik er aan bijdragen dat het ziekenhuis gevestigd blijft in Lelystad, en dat de focus zich nu weer richt op het verlenen van excellente zorg.

 

Expertise: Diverse functies in business development, marketing en strategy

 

Thom Ummels

Lid cliëntenraad sinds 2020

 

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat ik de inbreng en invloed van cliënten in het lokale en regionale ziekenhuis van groot belang vind. Zeker in Lelystad met haar roerige ziekenhuisverleden is dit extra relevant.

 

Expertise: Dichter, presentator en organisator van culturele projecten. Voorlichting en communicatie. Adviseur city- en regiomarketing.

 

Henriëtte Maas 

Lid cliëntenraad sinds 2021

 

Ik ben zelf cliënt van het St Jansdal en het is natuurlijk nooit fijn om cliënt te zijn maar tot nu toe heb ik goede ervaringen met het ziekenhuis. Om “de stem” van alle cliënten te laten horen ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Op  deze manier hoop ik een steentje bij te kunnen dragen en maak ik me sterk voor het welbevinden van de cliënten van het St Jansdal.

 

Expertise: Onderzoeker (indicatiesteller) Wlz bij het CIZ.

 

Ellis Temminck-Smeets

Lid cliëntenraad sinds 2021

 

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad omdat ik graag meedenk over hoe ziekenhuis St. Jansdal de beste zorg kan leveren aan haar patiënten. Er vinden momenteel veel veranderingen plaats in de zorg (o.a. automatisering). Via de cliëntenraad hoop ik eraan bij te dragen dat hierbij de focus op de mens (i.t.t. focus op de aandoening) niet ondergesneeuwd wordt. Via de cliëntenraad kunnen we processen monitoren en, indien nodig/gewenst, bijdragen aan veranderingen en verbeteringen.

 

Expertise: Relatiemanager bij Alzheimer Nederland

 

Mirjam ter Haar

Lid cliëntenraad sinds 2021

 

Vanuit Nunspeet de belangen van de cliënten van het St. Jansdal behartigen. Met een  open blik en ervaring als patiënt/ cliënt van dit fijne ziekenhuis. Het ziekenhuis als veilige en professionele plek voor diegenen die daar tijdelijk moeten verblijven. Kwalitatieve zorg, echte aandacht, respect, kleinschaligheid en laagdrempeligheid zijn de thema’s die ik zeer belangrijk vind.

 

Expertise: Logopedist Sophia ziekenhuis Zwolle (nu Isala). Tot heden werkzaamheden bij post nl, organisator eigen koor, samen met echtgenoot in eigen zaak als officemanager, Thuiszorg en CAREgiver bij Home Instead.

 

Harry Berg

Lid cliëntenraad sinds 2021

 

Door in de Cliëntenraad van het St Jansdal zitting te nemen hoop ik de weg tussen de gezondheidszorg en cliënt te verbeteren. Het mooie is dat ik dat een beetje kan en mag doen voor bewoners van de gemeente waarin ik zelf woon.

 

Joop de Jager
Lid cliëntenraad sinds 2021

 

Ik lever graag een bijdrage aan het verbeteren en bewaken van het patiëntenperspectief in het St Jansdal. Alles wat gebeurt in het ziekenhuis moet in het teken staan van de patiënt en zijn familie. Rond de goede zorg moet een klimaat ontstaan waarin de patiënt zich thuis voelt, gehoord voelt, veilig voelt en vertrouwen heeft in de aanpak. Daar draag ik graag een steentje aan bij.

 

Expertise: Hoofd communicatie Waterschap Zuiderzeeland

 

Nel Buis – van der Kooij

Lid cliëntenraad sinds 2021

 

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad, omdat ik er veel belang aan hecht om belangen van de cliënten onder de aandacht te brengen en te houden bij het ziekenhuisbestuur. Zodat de cliënt kwalitatief de best mogelijke zorg krijgt en empathie ervaart bij de hulpverleners, waardoor de cliënt met vertrouwen naar ons ziekenhuis komt.

 

Expertise: Klinisch chemisch analist met veel cliëntencontact , zowel in als buiten het ziekenhuis (buitenpoli’s en thuissituaties). Recreatiesportleider in een revalidatiecentrum, lid ondernemingsraad en lid theatergroep.

 

Tjerk Rintjema

Ambtelijk secretaris cliëntenraad sinds 2020

 

Vanuit mijn functie ondersteun ik de leden van de cliëntenraad bij hun  werkzaamheden, zorg ik voor verbinding met de verschillende gremia van het ziekenhuis St Jansdal en als beleidsondersteuner zorg ik voor de nodige achtergrondinformatie, passende trainingen en coaching.

 

Expertise: Zorgprofessional in ziekenhuis en ambulancedienst.

Naast acute hulpverlening ook actief geweest als instructeur Opleiden, Trainen en Oefenen Crisismanagement in ziekenhuizen en als course-coordinator pre- hospitale hulpverlening bij grote traumata. Daarnaast ook projectcoördinator opleiding ziekenhuisartsen en lid dagelijks bestuur ondernemingsraad.