l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Op de afdeling

Het St Jansdal heeft diverse verpleegafdelingen. Op elke gang is een team van verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en een zaalarts samen met de medisch specialisten verantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De verpleegafdeling is het centrale punt van uw ziekenhuisverblijf. Van hieruit gaat u voor bijvoorbeeld extra onderzoek naar andere afdelingen. U wordt hierbij begeleid door een (leerling-) verpleegkundige van uw afdeling of een afdelingsassistent.

Uw hoofdbehandelaar

De medisch specialist is uw hoofdbehandelaar. Dit betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor uw diagnose, uw totale behandeling en de voortgang van uw zorg. Meestal is dit de arts waar u bent geweest op de polikliniek en die u heeft laten opnemen in het ziekenhuis. In de praktijk is de hoofdbehandelaar soms niet degene die u dagelijks behandelt. Dit kan elke dag een andere arts zijn, bijvoorbeeld de zaalarts. Een zaalarts is een basisarts, die onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist instaat voor de dagelijkse medische zorg voor de patiënten op de verpleegafdeling. Uw hoofdbehandelaar behoudt echter altijd de supervisie en blijft eindverantwoordelijk voor uw goede zorg.

 

Tip:

Wilt u kennismaken met uw arts? Op www.stjansdal.nl/uwarts stellen we alle medisch specialisten aan u voor.

Visite lopen

Op werkdagen en zo nodig in het weekend komt een arts bij u langs samen met de verpleegkundige, dit wordt 'visite lopen' genoemd. De arts is een medisch specialist en/of een zaalarts. Zij bespreken dan de (verdere) behandeling met u. Bedenk vooraf welke vragen u aan de arts wilt stellen en schrijf deze eventueel op. Dit kan achterin deze folder. De arts aan uw bed is dus niet altijd de medisch specialist die u op de polikliniek hebt gezien. Vanzelfsprekend is hij/zij volledig van uw situatie op de hoogte. Wanneer u dit wenst, is het in principe mogelijk uw 'eigen' specialist te spreken. U kunt dit aanvragen bij de verpleegkundigen van uw afdeling.

Uw dagelijks aanspreekpunt

Op iedere verpleegafdeling werkt een team verpleegkundigen. Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. Daarnaast werken er ook stagiaires en leerling-verpleegkundigen. Met vragen of problemen kunt u altijd bij hen terecht. Zij zijn uw dagelijks aanspreekpunt.

 

Als patiënt gaat u er terecht van uit dat er in een ziekenhuis hoogstaande medische zorg geboden wordt. Toch kan het zijn dat u ergens teleurgesteld over bent of klachten heeft. U kunt dit het beste bespreken met de persoon of afdeling die het aangaat. Zo kan er meteen naar een oplossing worden gezocht of kunnen eventuele misverstanden uit de wereld worden geholpen. Mocht die niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u contact opnemen met een van onze klachtenfunctionarissen.

 

Indeling

Een verpleegafdeling heeft één-, twee- en vierpersoonskamers, met voor iedere patiënt een eigen garderobekast. De indeling van de kamers is afhankelijk van de zorg die een patiënt nodig heeft. In ziekenhuis St Jansdal wordt ‘gemengd verpleegd’. Dit houdt in dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer worden opgenomen. Patiënten met ziekten die alleen bij vrouwen of mannen voorkomen, zullen zelden gemengd worden verpleegd.

Globale dagindeling

Tijdens uw ziekenhuisopname is er meestal sprake van onderstaande globale dagindeling

07.15 uur                            ontbijt

7.30 uur                               medicatie verstrekking

8.00 - 11.30 uur                verzorging en controles door verpleegkundige

9.00 - 11.00                        artsenbezoek

10.00 uur                            koffie- of theemoment (of een ander drankje)

12.00 uur                            broodmaaltijd / medicatie verstrekking

12.30 - 13.30uur               rustuur

13.30 - 14.00 uur              verpleegkundige ronde

14.00 - 15.00 uur              bezoekuur

16.00 uur                            verpleegkundige ronde

17.00 uur                            warme maaltijd

18.30- 19.45                       bezoektijd

20.00 uur                            koffie- of theemoment (of een ander drankje)

20.00 - 23.00 uur              verpleegkundige ronde

                                               medicatie verstrekking

Medicatie

De apothekersassistenten overleggen met  u over de medicatie die u eventueel in uw thuissituatie gebruikt. De ziekenhuisapothekers/ziekenhuisfarmaceuten werken vooral achter de schermen. Zij adviseren artsen bij het voorschrijven van geneesmiddelen en het toedienen van de optimale dosering of behandeling. Ook controleren zij of voorgeschreven medicatie in het ziekenhuis samengaat met uw andere geneesmiddelen en uw eventueel andere aandoeningen. 

Eten en drinken

Broodmaaltijd

In de ochtend en tussen de middag wordt de broodmaaltijd geserveerd. De voedingsassistent komt langs met een broodbuffetwagen.

 

Warme maaltijd

De warme maaltijd in het ziekenhuis wordt ’s avonds gebruikt. U kunt kiezen uit een keuzemenu. Heeft u door een dieet, cultuur, geloofs- of levensovertuiging een ander eetpatroon, dan kunt u dit eetpatroon in het ziekenhuis blijven volgen.

 

Zelf meegebrachte voedingsmiddelen

Wij vragen u om geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen naar het ziekenhuis. Mocht u toch heel graag iets meenemen, dan bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. U kunt uw etenswaren bewaren in de patiënten koelkast op de verpleegafdeling. Het is belangrijk dat deze etenswaren onder de zeven graden celsius gekoeld zijn, in een afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van uw naam en de datum waarop u het in de koelkast hebt gezet.

Ligt u in isolatie?

Bent u opgenomen op een verpleegafdeling en is er bij u een mogelijk ziekmakende bacterie, virus of schimmel aangetroffen of heeft u een sterk verminderde weerstand? Mogelijk wordt u in dat geval verpleegd met isolatiemaatregelen.

 

Afhankelijk van het soort micro-organisme dat is aangetroffen, dragen de medewerkers beschermende kleding zoals handschoenen, plastic schort, speciale isolatiejas, mondneusmasker of muts. Op www.stjansdal.nl vindt u hierover meer informatie in de folder ‘maatregelen bij isolatie’.

Geestelijke verzorging

Naast de medische en verpleegkundige aandacht die u in ons ziekenhuis krijgt, kunnen onze geestelijk verzorgers een geheel eigen bijdrage bieden aan uw welzijn en welbevinden. Zij komen graag naar u toe en respecteren uw eigen levensbeschouwing.