l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Welk recht hebben nabestaanden?

Nabestaanden hebben geen recht op inzage in het medisch dossier van een overledene.

 

Hiervan kan worden afgeweken als:

  • er sprake is van zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte in de familie, volgens vaste jurisprudentie geldt rouwverwerking niet als zwaarwegende reden);
  • aangenomen kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad (bij leven afgegeven machtiging voor inzage in het dossier na overlijden).
  • Bij vragen kan er wel een nabestaandengesprek aangevraagd worden bij de behandelend arts.

 

Toelichting

De aanvraag van het dossier van een overledene dient daarom voorzien te zijn van een gemotiveerde toelichting. De behandelend arts beoordeelt of aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De aanvraag wordt getoetst op juistheid en volledigheid conform de wet- en regelgeving.

 

Bij twijfel of iemand recht heeft op een afschrift, vindt altijd overleg plaats met de Raad van Bestuur of juridisch adviseur. Afhankelijk van de inhoud van het verzoek wordt (een deel) van het medisch dossier gekopieerd.

 

Nabestaandengesprek

Als u veel vragen heeft, kan een nabestaandengesprek aangevraagd worden bij de behandelend arts. Hiervoor heeft u geen gemotiveerde aanvraag nodig, maar kunt u zich wenden tot de polikliniek van de desbetreffende arts.