l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Terug naar Rechten en plichten

Klokkenluidersregeling

Huisregeling melding misstanden

Ziekenhuis St Jansdal vindt het belangrijk dat medewerkers veilig kunnen klagen over bijvoorbeeld beslissingen die hen persoonlijk raken, ongewenste omgangsvormen of over misstanden die volgens hen moreel gezien niet door de beugel kunnen. Veilig klagen, betekent dat de klacht of het feit dat iemand een klacht naar voren brengt geen nadelige gevolgen heeft voor zijn arbeidsrelatie. Daarom zijn in het ziekenhuis verschillende klachtenprocedures van toepassing die mede zorgen voor een ordentelijk verloop van zo’n procedure. Binnen het ziekenhuis kennen we de volgende procedures:

 

Huisregeling voor individuele klachten

Dit betreft klachten van een medewerker over een beslissing (of het achterwege blijven van een beslissing) door de werkgever waardoor de medewerker volgens hem/haar persoonlijk wordt benadeeld. De afhandeling van de klachten vindt plaats door de klachtencommissie.

 

FWG herindelingsprocedure

Dit betreft klachten m.b.t. de functiebeschrijving en/of de (her)indeling (waardering) van de functie. De interne afhandeling van de klachten vindt plaats door de Interne BezwarenCommissie FWG (IBC).

 

Notitie ongewenste omgangsvormen

Dit betreft klachten over ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld. De afhandeling van de klachten vindt plaats door de commissie ongewenste omgangsvormen.

 

Klokkenluidersregeling

St Jansdal wil een veilige en integere omgeving zijn voor alle personen die bij en voor St Jansdal werken. Toch kunnen er integriteitsincidenten of misstanden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Misstanden zoals schending van aanbestedingsregels en ernstige milieu- of veiligheidsdelicten. Het gaat dan om situaties waarin het maatschappelijk belang in het geding is.
  • Integriteitsincidenten zoals diefstal, omkoping, fraude, handel met voorwetenschap, etc.

Daarom is er een Klokkenluidersregeling. Iedereen die bij of voor ons werkt (of heeft gewerkt) heeft daarom de mogelijkheid om vermoedens van integriteitsincidenten of misstanden te melden bij het meldpunt (Meldpunt.Klokkenluiders@stjansdal.nl). We adviseren om vooraf contact op te nemen met onze externe vertrouwenspersoon, die je kan adviseren en ondersteuning kan bieden. Dit is de heer Klijn, hij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@bezemer-schubad.nl.

Terug naar Rechten en plichten