l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

De ondernemingsraad

Commissies

De Ondernemingsraad bestaat uit 17 leden en is onderverdeeld in vijf commissies, te weten:

 

- Bouw

- Dagelijks Bestuur

- Organisatie en Beheer

- Sociale Zaken
- Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

 

De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een beleidsmedewerker/ambtelijk secretaris. 

 

Gang van zaken

De OR komt elke week in werkvergaderingen bij elkaar, waarmee hij zich voorbereidt op periodieke OR-vergaderingen. Deze bepalen mede de agenda en inhoud van een overlegvergadering samen met de Raad van Bestuur. Dit laatste gebeurt eens per maand. Tijdens de overlegvergaderingen worden de onderwerpen waar de OR volgens de Wet op de Ondernemingsraden over mee mag praten, adviseren en meebeslissen besproken. Twee keer per jaar is een afvaardiging van de Raad van Toezicht bij zo'n overlegvergadering aanwezig zijn. 

 

Streven OR
Als OR willen we enthousiaste medewerkers die met heldere regels en afspraken verantwoordelijkheid dragen en met respect behandeld worden in een veilige werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden door middel van scholing en ontwikkeling onder leiding van inspirerende leidinggevenden die optimaal gecoacht worden door bevlogen managers.


Communicatie
Werknemers kunnen via Intranet, St Jansdalnieuws, publicatieborden en bijeenkomsten de werkzaamheden van de OR bijhouden. 

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen en initiatieven kunt u contact opnemen met de OR, via e-mail: ondernemingsraad@stjansdal.nl, of telefonisch: 0341-463563.

 

De OR-kamer vindt u op de tweede etage (routenummer 2.09). Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris, is aanwezig op woensdag en donderdag.

 

De beleidsmedewerker/ambtelijk secretaris (Linda van Loenen) is ook op maandag aanwezig. 

 

Voorzitter: Wils van der Meer

Vicevoorzitter: Ans Koenders

Tweede vicevoorzitter: Anje van Beek

Ambtelijk secretaris: Linda van Loenen