l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

De organisatie


Ziekenhuis-StJansdalVlag

Het ziekenhuis wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het besturingsmodel is collegiaal, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de besluitvorming. Op het bestuur van de Raad van Bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

St Jansdal heeft een 8,7 als rapportcijfer. 95% beveelt ons aan.
1541 beoordelingen
Bron: ZorgKaartNederland
Verpleegkundigen-dagopnames

Patiënten, medewerkers en bezoekers ervaren allen dat het St Jansdal een ziekenhuis is waar geldt: ’Je zorgt voor elkaar!’ Patiënten krijgen de service van een privékliniek, de veiligheid van een ziekenhuis en de geborgenheid van het St Jansdal. Vriendelijkheid, oprechte aandacht, duidelijke uitleg en adequate informatievoorziening zijn speerpunten. 

Ga naar ZorgKaartNederland.nl

Folders en Info

Raad van Bestuur

Het ziekenhuis wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het besturingsmodel is collegiaal, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de besluitvorming. Op het bestuur van de Raad van Bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

 

Drs. R.J. (Relinde) Weil, voorzitter Raad van Bestuur

Per 15 mei 2016 is Relinde Weil in dienst als voorzitter van de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal. 

 

Dr. L.A. (Leonie) Boven, lid Raad van Bestuur

Per 15 oktober a.s. zal mevrouw Dr. L.A. (Leonie) Boven in dienst treden als lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal. Zie het persbericht

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

 

De heer Dr. ir. P. Riemens (voorzitter)

Drs. H. van der Stelt (vice voorzitter)

Mevrouw Drs. C.J.M. Noordermeer Van Loo 

De heer W.H.J. Odding 

Prof. dr. G.P.A. Smit

Mevrouw Drs. J. M. Niessen

 

 

De onderwerpen waarmee de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich bezighouden, vindt u terug in onze jaardocumenten. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg, lees de Toezichtvisie.

Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe

Op 1 januari 1976 werd de stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe opgericht. Deze nam het beheer van de drie ziekenhuizen over en de fusie was juridisch een feit. Na veel jaren van voorbereiding was in mei 1987 het nieuwe ziekenhuis klaar en op 8 juli van dat jaar konden alle patiënten overgebracht worden naar het nieuwe ziekenhuis St Jansdal. Prinses Margriet heeft het ziekenhuis op 15 maart 1988 officieel geopend. 

Waar komt onze naam vandaan?

De naam ‘St Jansdal’ is afkomstig van een middeleeuws klooster bij Ermelo, dat lang voor de reformatie werd gebouwd. Dit klooster behoorde rond de veertiende eeuw toe aan de orde van Sint Jan, genoemd naar Johannes de Doper. Sinds 1113 na Christus heeft deze orde de verpleging van pelgrims en zieken op zich genomen. 

Het vignet

De duif in het vignet van het St Jansdal is gebaseerd op het Bijbelverhaal over Johannes de Doper. Johannes heeft ook Jezus gedoopt. Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen, de duif als het symbool van de Heilige Geest. Daarom is de duif in het vignet van het St Jansdal opgenomen. Bezoekers, patiënten en medewerkers komen dit symbool in het ziekenhuis en op het drukwerk steeds weer tegen.

Organisatiestructuur

Het organogram is een schematisch overzicht van de hiërarchie in ons ziekenhuis. Het laat zien wie aan het hoofd staat van welke afdeling en wie waarvoor verantwoordelijk is. U kunt het organogram binnenkort downloaden. 

Bestuur Vereniging Medische Staf

De aan het ziekenhuis verbonden medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Deze staf kent een bestuur (bestuur VMS), gekozen door en uit leden van de VMS, aangevuld met de voorzitters van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Stafleden in Dienstverband (VSD). De plenaire staf komt in ieder geval jaarlijks bijeen. De kernstaf komt maandelijks bijeen en is het besluitvormend orgaan binnen de VMS en bestaat uit een afgevaardigde per vakgroep.

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen het St Jansdal. Hij bestaat uit gekozen werknemers die namens het personeel overleg voeren met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

 

Lees meer 

 

Alle locaties van St Jansdal

Sinds 1 maart 2019 heeft St Jansdal een tweede ziekenhuisvestgiging erbij. Een in Harderwijk, één in Lelystad.

Het St Jansdal heeft drie buitenpoliklinieken in Dronten, Nijkerk en in Putten (radiologie-onderzoeken, bloedafnames en spreekuur orthopeden).

 

Meer informatie over alle locaties >

De geschiedenis van het St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal is ontstaan uit een fusie van drie ziekenhuizen op de Noordwest-Veluwe: Het Boerhaave en het Pius ziekenhuis in Harderwijk en het ziekenhuis Salem in Ermelo. De ziekenhuizen werden beheerd door drie afzonderlijke rechtspersonen. Toen deze ziekenhuizen aan uitbreiding en vernieuwing toe waren, ontstond het idee om te fuseren en samen een nieuw streekziekenhuis te bouwen, het St Jansdal.