l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

De organisatie


20210611_Raad van bestuur 4

Het ziekenhuis wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het besturingsmodel is collegiaal, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de besluitvorming. Op het bestuur van de Raad van Bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

Folders en Info

Raad van Bestuur

Het ziekenhuis wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het besturingsmodel is collegiaal, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de besluitvorming. Op het bestuur van de Raad van Bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

 

Dr. L.A. (Leonie) Boven, voorzitter Raad van Bestuur

Per 20 februari 2023 is Leonie Boven in dienst als voorzitter van de Raad van Bestuur

van ziekenhuis St Jansdal. 

 

Drs. A.J.T. (Arend Jan) Poelarends RA, lid Raad van Bestuur

Per 1 mei 2020 is Arend Jan Poelarends in dienst als lid van de Raad van Bestuur

van ziekenhuis St Jansdal. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht bestaat per 17 januari 2023 uit de volgende leden:

De heer Drs. H. de Jong (voorzitter)

De heer Drs. H. van der Stelt (vice voorzitter)

Mevrouw Drs. C.J.M. Noordermeer Van Loo 

De heer Prof. dr. G.P.A. Smit

Mevrouw Drs. J. M. Niessen

Mevrouw M. Hendriks 

 

De onderwerpen waarmee de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich bezighouden, vindt u terug in onze jaardocumenten. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg, lees de Toezichtvisie.

Stichting Christelijk Ziekenhuis St Jansdal

Op 1 januari 1976 werd de stichting Stichting Christelijk Ziekenhuis St Jansdal opgericht. Deze nam het beheer van de drie ziekenhuizen over en de fusie was juridisch een feit. Na veel jaren van voorbereiding was in mei 1987 het nieuwe ziekenhuis klaar en op 8 juli van dat jaar konden alle patiënten overgebracht worden naar het nieuwe ziekenhuis St Jansdal. Prinses Margriet heeft het ziekenhuis op 15 maart 1988 officieel geopend. 

Waar komt onze naam vandaan?

De naam ‘St Jansdal’ is afkomstig van een middeleeuws klooster bij Ermelo, dat lang voor de reformatie werd gebouwd. Dit klooster behoorde rond de veertiende eeuw toe aan de orde van Sint Jan, genoemd naar Johannes de Doper. Sinds 1113 na Christus heeft deze orde de verpleging van pelgrims en zieken op zich genomen. 

Het vignet

De duif in het vignet van het St Jansdal is gebaseerd op het Bijbelverhaal over Johannes de Doper. Johannes heeft ook Jezus gedoopt. Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen, de duif als het symbool van de Heilige Geest. Daarom is de duif in het vignet van het St Jansdal opgenomen. Bezoekers, patiënten en medewerkers komen dit symbool in het ziekenhuis en op het drukwerk steeds weer tegen.

Bestuur Vereniging Medische Staf

De aan het ziekenhuis verbonden medisch specialisten zijn verenigd in de Coöperatie Medische Staf St Jansdal U.A. Deze staf kent een bestuur (bestuur CMS), gekozen door en uit leden van de CMS. 

De raad van gemandateerden komt maandelijks bijeen en is (naast de ALV) het besluitvormend orgaan binnen de CMS en bestaat uit een afgevaardigde per vakgroep. De Algemene LedenVergadering (ALV) komt min. twee keer per jaar bijeen.

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen het St Jansdal. Hij bestaat uit gekozen werknemers die namens het personeel overleg voeren met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

 

Lees meer 

 

De Clientenraad

De cliëntenraad behartigt de algemene patiëntenbelangen voor degenen die op de zorg van ziekenhuis St Jansdal zijn aangewezen. Alle leden van de Cliëntenraad hebben affiniteit met het ziekenhuis of de gezondheidszorg in het algemeen. 

 

Lees meer

 

De geschiedenis van het St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal is ontstaan uit een fusie van drie ziekenhuizen op de Noordwest-Veluwe: Het Boerhaave en het Pius ziekenhuis in Harderwijk en het ziekenhuis Salem in Ermelo. De ziekenhuizen werden beheerd door drie afzonderlijke rechtspersonen. Toen deze ziekenhuizen aan uitbreiding en vernieuwing toe waren, ontstond het idee om te fuseren en samen een nieuw streekziekenhuis te bouwen, het St Jansdal.