l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Zorgkeurmerken

Ziekenhuis St Jansdal stopt met een aantal bekende zorgkeurmerken. Met dit besluit volgen wij andere ziekenhuizen in Nederland die vinden dat keurmerken geen onderscheidende waarde meer hebben. Inmiddels voldoen namelijk vrijwel alle ziekenhuizen aan de keurmerken. Hiermee is de toegevoegde waarde van het in stand houden van de keurmerken niet meer duidelijk. Wel kosten deze veel tijd en geld, wat ten koste gaat van de patiëntenzorg.

 

Vertrouwen

Patiënten kunnen erop vertrouwen dat wij blijven werken aan kwaliteit en veiligheid. Wij borgen de kwaliteit door deze in onze eigen kwaliteitssystemen in te bedden. De eisen van de keurmerken gebruiken wij als leidraad. Ons digitale patiëntensysteem Epic draagt daar flink aan bij met ingebouwde controlesystemen. Daarbij is het St Jansdal in het bezit van de HIMSS 7 Award. Dit staat voor het hoogste niveau van patiëntveiligheid, kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie met behulp van digitale hulpmiddelen. Ook toesten het ‘Nederlandse Instituut voor accredidatie in de zorg’ (NIAZ) en de Inspectie met grote regelmaat de kwaliteit van zorg van de Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast blijven patiëntenverenigingen de kwaliteit van zorg onderzoeken.

 

Neo keurmerk op de couveuseafdeling (2019)

“Warm en aandachtig. Zo waarderen ouders de zorg voor hun kinderen in het St Jansdal”, aldus Gert Jan van Steenbrugge, directeur van de VOC (Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). De vereniging zoekt ziekenhuizen met de WOW-factor, Wat Ouders Willen. Zij stimuleert ziekenhuizen om zorg te leveren die past bij de wensen van ouders.

 

“De zorg op de couveuseafdeling is zeer familiegericht: ouders zijn van harte welkom om er hun ouderrol te vervullen, om hun kind te leren kennen en om hun kind te ondersteunen bij onderzoek en behandeling. Het St Jansdal Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen waar de kinderarts twee keer per week visite loopt bij de kinderen op de kamer, zodat ouders kunnen deelnemen aan het overleg.”

 

Transparantie

Het St Jansdal vindt het heel belangrijk om transparent te zijn over de kwaliteit van zorg en dat patiënten onze zorg kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen. Op de website www.ziekenhuischeck.nl is de kwaliteit van een groot aantal behandelingen per ziekenhuis in te zien. De sterftecijfers laten zien hoe hoog het sterftecijfer is van een ziekenhuis ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen in Nederland. Of kijk op www.zorgkaartnederland.nl hoe anderen patiënten de zorg hebben ervaren.

 

De medisch specialisten van St Jansdal staan volledig achter de stap om te stoppen met de keurmerken. De stafbesturen van zeven ziekenhuizen in onze regio hebben de krachten gebundeld.