l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Sterftecijfers / HSMR / Calamiteitencijfers

Sterftecijfers/HSMR St Jansdal

De sterftecijfers worden gemeten aan de hand van de HSMR: de Hospital Standardized Mortality Ratio. Deze ratio laat zien hoe hoog het sterftecijfer is van een ziekenhuis ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen in Nederland.

Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die significant hoger is dan 100, betekent dit dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht mag worden. In de berekeningen van de HSMR wordt rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

Ziekenhuizen zijn verplicht om het sterftecijfer te publiceren. Om u te helpen het sterftecijfer goed te lezen en op de juiste wijze te interpreteren heeft de Consumentenbond een leeswijzer gemaakt. Wij adviseren u om deze leeswijzer te gebruiken om ons sterftecijfer goed te interpreteren.

 

Wat is het sterftecijfer van het St Jansdal?

Jaarcijfer

De HSMR van het St Jansdal voor het jaar 2020 is 102 en het betrouwbaarheidsinterval is 91-114. De HSMR wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.


Driejaarscijfer

De HSMR is ook berekend over een periode van drie jaar. Deze cijfers zijn minder actueel, maar wel preciezer. Het sterftecijfer wordt namelijk berekend over een grotere groep patiënten.

 

Over de periode 2018-2020 is het sterftecijfer van het St Jansdal 98. Het betrouwbaarheidsinterval is 91-104. Het sterftecijfer wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde.  Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.

  

Tabel: HSMR-cijfers 2018-2020

Periode

Aantal opnamen

Werkelijke aantal overleden patiënten

Verwachte aantal overleden patiënten

HSMR

95% betrouwbaarheids-

Interval

2018

16259

258

260

99

(88-112)

2019

18330

298

322

93

(82-104)

2020

16076

311

306

102

(91-114)

2018-2020

50665

867

887

98

(91-104)

 

Het volledige rapport over de HSMR van Ziekenhuis St Jansdal vindt u hier: 

PDF DocumentHSMR-rapport 2018-2020.pdf

 

Calamiteitencijfers 2021 

Alle medewerkers doen elke dag weer hun uiterste best om goede en veilige zorg te geven aan de patiënten, maar helaas verloopt een behandeling soms anders dan van te voren verwacht. Soms gaat het hierbij om een zogenoemde ‘calamiteit’. In onderstaand document leest u hoe de calamiteitenprocedure binnen ons ziekenhuis verloopt, welke methode voor onderzoek er wordt gebruikt, het aantal calamiteiten in 2019 en de belangrijkste oorzaken en verbetermaatregelen bij deze calamiteiten.

 

Bijlage:

Calamiteitencijfers SJD 2021.pdf