l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Sterftecijfers / HSMR / Calamiteitencijfers

Binnen het St Jansdal meten we voortdurend de kwaliteit van onze zorg. Hieronder 3 manieren waarop wij de kwaliteit van zorg meten:

Kwaliteitsinformatie

Wilt u weten welke kwaliteit ziekenhuis St Jansdal biedt? Dat kan. Ziekenhuis St Jansdal is namelijk wettelijk verplicht om kwaliteitsinformatie te delen met de inspectie gezondheidzorg en jeugd (IGJ) en het zorginstituut Nederland. Op de website ski.dhd.nl en ziekenhuischeck.nl worden de resultaten gedeeld. U kunt hier ziekenhuis St Jansdal vinden maar ook andere ziekenhuizen en deze met elkaar vergelijken.

Calamiteiten

Het St Jansdal voelt zich, samen met andere zorgaanbieders, verantwoordelijk voor het totale zorgproces van al onze pa;ënten in het gebied Noordwest Veluwe en Oostelijk Flevoland. Onze samenwerkingsafspraken dragen bij aan een hoge kwaliteit van zorg en doelma;ge zorg. Wij maken het verschil voor de medische zorg van alle 260.000 inwoners in de regio.

 

Dit doen wij door het neerzeIen van een stevig fundament. Wij zorgen ervoor dat:

• Onze basisprocessen op orde zijn; • U als pa;ënt gastvrije zorg van goede kwaliteit ervaart;

• Onze medewerkers en artsen in een preMg en efficiënt georganiseerd ziekenhuis werken;

• Er een stevige band is met onze samenwerkingspartners in de regio, waaronder huisartsen.

 

Ondanks dat het St Jansdal streeP naar hoge kwaliteit van zorg kan het voorkomen dat er iets misgaat binnen onze zorgverlening. Wij zullen uiteraard alles doen om de eventuele schade voor de pa;ënt zo klein mogelijk te houden of te verhelpen. Daarnaast willen wij leren van de incidenten die plaatsvinden. Wij melden laagdrempelig bij de Inspec;e voor de Gezondheidszorg en Jeugd, voeren zorgvuldig onderzoek uit en stellen verbetermaatregelen vast. Dit alles om onze zorgverlening verder te verbeteren. Wij zijn open over de (mogelijke) calamiteiten en de verbetermaatregelen die zijn ingezet. Ieder jaar krijgt u inzage in onze cijfers via de ‘Calamiteitenrapportage patiëntenzorg’ op onze website.

 

Lees hier de jaarrapportage incidenten calamiteiten 2023

Sterftecijfers/HSMR St Jansdal

De sterftecijfers worden gemeten aan de hand van de HSMR: de Hospital Standardized Mortality Ratio. Deze ratio laat zien hoe hoog het sterftecijfer is van een ziekenhuis ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen in Nederland.

Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die significant hoger is dan 100, betekent dit dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht mag worden. In de berekeningen van de HSMR wordt rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

Ziekenhuizen zijn verplicht om het sterftecijfer te publiceren. Om u te helpen het sterftecijfer goed te lezen en op de juiste wijze te interpreteren heeft de Consumentenbond een leeswijzer gemaakt. Wij adviseren u om gebruik te maken van deze leeswijzer.

 

Wat is het sterftecijfer van het St Jansdal?

Jaarcijfer

De HSMR van het St Jansdal voor het jaar 2022 is 106 en het betrouwbaarheidsinterval is 96-117. De HSMR wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.


Driejaarscijfer

De HSMR is ook berekend over een periode van drie jaar. Deze cijfers zijn minder actueel, maar wel preciezer. Het sterftecijfer wordt namelijk berekend over een grotere groep patiënten.

 

Over de periode 2020-2022 is het sterftecijfer van het St Jansdal 103. Het betrouwbaarheidsinterval is 97-109. Het sterftecijfer wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.

  

Tabel: HSMR-cijfers 2020-2022

Periode

Aantal opnamen

Werkelijke aantal overleden patiënten

Verwachte aantal overleden patiënten

HSMR

95% betrouwbaarheids-

Interval

2020

15888

311

311

100

(89-112)

2021

16515

319

313

102

(91-114)

2022

17441

392

370

106

(96-117)

2019-2021

49844

1022

994

103

(97-109)

 

Het volledige rapport over de HSMR van Ziekenhuis St Jansdal vindt u hier:

HSMR Rapport 2020-2022 St Jansdal.